Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Brother Mfc 2701dw

Instalacja, konserwacja i rozwiązywanie problemów z drukarką Brother MFC-2701DW jest łatwe. Przed rozpoczęciem instalacji, należy upewnić się, że drukarka jest podłączona do źródła zasilania i połączona z komputerem. Następnie należy zainstalować sterowniki i oprogramowanie drukarki. Dokumentacja produktu zawiera wszystkie informacje, których potrzeba, aby mieć pewność że instalacja przebiega prawidłowo. Po zakończeniu instalacji, należy okresowo czyścić i konserwować drukarkę, aby zachować jej wydajność. Jeśli wystąpią problemy z drukarką, należy skorzystać z dokumentacji produktu lub zasięgnąć pomocy technicznej.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Brother Mfc 2701dw

Firmware Version:
RZ-S500W JMS1ZY 02. 50
RZ-S300W JMS1ZX 02. 00

 • Dodano opcję dostosowania czujnika dotykowego
 • Poprawiono jakość przesyłanego głosu podczas rozmów
 • Dodano opis w jaki sposób wybudzić urządzenie z trybu "automatycznego wyłączania"

Więcej szczegółów na temat aktualizacji oprogramowania znajduje się poniżej.

Użytkownicy mogą teraz dostosować sterowanie dla lewego oraz prawego czujnika dotykowego przez aplikacje.

Lista ustawień sterowania dla czujnika dotykowego

Wróć do utworu

Przewiń utwór

Głośność: Zmniejsz

Głośność: Zwiększ

RZ-S500W

RZ-S300W

Przełączanie trybu dźwięków otoczenia

Redukcja szumów*

Dźwięki otoczenia

Wyłącz funkcję dźwięków otoczenia

Włącz asystenta głosowego

Brak funkcji

Odtwórz / Zatrzymaj

Odbierz połączenie

Odrzuć połączenie

Zakończ połączenie

* Funkcja redukcji szumów jest dostępna jedynie dla modelu RZ-S500W.

Wybierz opcję ustawienia, aby otworzyć okno ustawień.
Wybierz opcję "Ustawienia czujnika dotykowego" i wybierz jedno z dostępnych ustawień.

Podczas rozmów telefonicznych głos użytkownika jest przesyłany z większą dokładnością.

Poprawki
(1) Zdredukowane przesterowanie oraz zniekształcenia przy niskich głosach.
(2) Głos będzie teraz wyraźniejszy. Reprodukcja dźwięku zbliżona do rzeczywistego.
(3) Szepty będą teraz wyraźniejsze.

Przy pomocy aplikacji, użytkownicy mogą teraz zobaczyć jak wybudzić słuchawki z trybu "automatycznego wyłączania".

Jeżeli przez określoną ilość czasu słuchawki nie odtwarzają żadnych dźwięków, zostają one wyłączone. Użytkownik może wybrać czas po którym urządzenie się wyłączy: "5 minut", "10 minut", "30 mintu" oraz "60 minut".

Przytrzymaj lewy oraz prawy czujnik dotykowy do momenty zapalenia się lampki (ok. 2 sekund). Jeżeli słuchawki nie włączyły się, upewnij się, że są naładowane.

Sprawdzanie dostępności najnowszych aktualizacji dla modelu RZ-S500 lub RZ-S300 jest łatwe
Aplikacja Panasonic Audio Connect pozwala dostosować ustawienia, a także nawiązać połączenie z w pełni bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi Panasonic lub ustalić, gdzie się one znajdują. Powiadamia ona również o dostępności nowego oprogramowania sprzętowego.

Należy naładować zarówno lewą, jak i prawą słuchawkę do stanu ponad 70%.
Aktualizacja zajmuje około 15 minut*.
Rozmiar pliku to około 1, 8 MB.

* Aktualizacja może potrwać nawet godzinę w zależności od urządzenia i środowiska internetowego.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe połączonych słuchawek, można skorzystać z bezpłatnej aplikacji Technics Audio Connect*.

* Aplikacja jest zgodna ze smartfonami i tabletami z systemem Android™ 6. 0 lub nowszym, które obsługują Google Play™, a także z urządzeniami iPhone®, iPad® oraz iPod Touch® z systemem iOS 9. 3 lub nowszym.
* Poniższe zdjęcia przedstawiają aplikację na urządzeniu z systemem Android™. Interfejs użytkownika w systemie iOS różni się nieznacznie, ale obsługa jest taka sama.

Po wykryciu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego, dotknij opcji Update (Aktualizuj).

Po dotknięciu opcji Update (Aktualizuj) oprogramowanie sprzętowe zostanie przesłane do słuchawek i rozpocznie się aktualizacja. Jeśli podczas procesu przesyłania jest odtwarzana muzyka lub prowadzona rozmowa, ten proces może zostać przerwany lub spowolniony. Przed rozpoczęciem przesyłania należy wyjąć słuchawki z etui ładującego, umieścić je w pobliżu i nie korzystać z nich.

Nie należy używać słuchawek ani aplikacji, dopóki aktualizacja nie zostanie ukończona.
Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego słuchawki automatycznie uruchomią się ponownie i zostanie przywrócone połączenie z telefonem.
Aplikacja nie będzie działać prawidłowo, dopóki aktualizacja nie zostanie ukończona. Nie należy korzystać ze słuchawek ani z aplikacji w trakcie trwania aktualizacji.

Po ukończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony ekran główny.

[UWAGA]
Funkcje, nazwy funkcji i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

UWAGA DOTYCZĄCA ZNAKÓW TOWAROWYCH:
iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google, Android, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC.
Logotyp oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Panasonic Corporation jest zgodne z udzieloną licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe oraz nazwy handlowe są własnością ich właścicieli.

Spis treści > Zmiana ustawień i inne funkcje > Uaktualnianie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego


7 Zmiana ustawień i inne funkcje

Uaktualnianie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego

Uaktualnij oprogramowanie załączone na płycie CD (patrz Instalacja oprogramowania: tylko dla komputerów z systemem operacyjnym WINDOWS). Oprogramowanie sprzętowe to oprogramowanie działające w ramce. Najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego jest dostępna na stronie www. com/go/digitalframedownloads.

Ręczne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego.

Pobierz oprogramowanie sprzętowe do komputera, a następnie uaktualnij swoją ramkę:

 1. Za pomocą komputera wejdź na stronę

 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać do komputera oprogramowanie sprzętowe ramki.

  Skopiuj plik IMG do folderu najwyższego stopnia (katalogu głównego) na karcie pamięci lub do pamięci USB, a następnie włóż ją do ramki. Kopiowanie plików, patrz Kopiowanie w obrębie ramki.

  Dotknij opcji (Strona główna), a następnie (Ustawienia).

  Podświetl opcję Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.

  WAŻNE:Nie należy wyłączać ramki, wyjmować karty pamięci ani odłączać urządzenia USB podczas aktualizacji!

  Po zakończeniu uaktualniania ramka automatycznie wyłączy się i ponownie się uruchomi. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij przycisk na ramce, tak by najpierw znalazł się w pozycji Off (Wył. ), a następnie w pozycji On (Wł. ).
Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego przez Internet

Jeśli ramka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, można automatycznie uaktualniać oprogramowanie sprzętowe przez Internet, gdy tylko dostępna będzie nowa jego wersja.

W celu jak najlepszego wykorzystania ramki, uaktualniaj oprogramowanie sprzętowe zawsze, gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego.

Aby uzyskać więcej informacji o ramce, poznaj oprogramowanie EASYSHARE Digital Display zainstalowane w komputerze lub w mediach internetowych na ekranie głównym ramki (patrz Wyświetlanie ekranu głównego).

Aktualizuj od razu

  Zainstaluj teraz — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć uaktualnianie.

  Po zakończeniu uaktualniania ramka automatycznie wyłączy się i ponownie się uruchomi. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij wyłącznik na ramce, tak by najpierw znalazł się w pozycji OFF (Wył. ), a następnie w pozycji ON (Wł. Nie wyłączaj ramki w trakcie aktualizacji!

Aktualizuj później

Przypomnij mi później — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Komunikat o aktualizacji znika, pojawia się jednak ponownie po następnym uruchomieniu ramki. Nie, dziękuję — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Komunikat o aktualizacji znika. Jeśli zmienisz zdanie i zdecydujesz się na aktualizację do podanej wersji, patrz Ręczne uaktualnianie oprogramowania. Gdy kolejna wersja oprogramowania sprzętowego stanie się dostępna, wyświetli się kolejny komunikat.

PoprzedniNastępny

Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe M430, aby korzystać z jego najnowszej wersji. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności M430. Mogą obejmować usprawnienia istniejących funkcji, zupełnie nowe funkcje i poprawki pozwalające naprawić błędy. Zalecamy przeprowadzanie aktualizacji M430 zaraz po ukazaniu się każdej kolejnej wersji oprogramowania.

W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z M430 zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

Za pomocą tabletu lub innego urządzenia mobilnego

Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą urządzenia mobilnego, jeżeli używasz aplikacji Polar Flow do synchronizacji treningów i danych dotyczących aktywności. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie M430 do źródła zasilania w celu uniknięcia problemów.

W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

Za pomocą komputera

Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync powiadomi Cię o tym po podłączeniu M430 do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą oprogramowania FlowSync.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

 1. Podłącz M430 do komputera.
 2. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
 3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlone zostanie pytanie, czy oprogramowanie sprzętowe ma zostać zaktualizowane.
 4. Wybierz Tak. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania sprzętowego (może to zająć do 10 minut), M430 zostanie uruchomiony ponownie. Przed odłączeniem M430 od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Brother Mfc 2701dw

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Brother Mfc 2701dw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Brother Mfc 2701dw