Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Fujitsu Aby30fbag

Instalacja i ustawienia produktu Fujitsu Aby30fbag są niezwykle ważne, aby zapewnić pełny zakres funkcji i niezawodną pracę. W przypadku tego modelu możesz skorzystać z instrukcji instalacji i ustawień, aby mieć pewność, że wszystko działa poprawnie. Instrukcja instalacji i ustawień jest dostępna w komplecie z produktem i zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby prawidłowo zainstalować i skonfigurować urządzenie. Oprócz instalacji i ustawień produkt Fujitsu Aby30fbag jest objęty dwuletnią gwarancją, która zapewnia wsparcie i pomoc w przypadku problemów związanych z produktem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z działem obsługi klienta Fujitsu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Fujitsu Aby30fbag

1 KOCIOŁ WĘGLOWY C. O. Z AUTOMATYCZNYM DOZOWANIEM PALIWA EKO KWP ns Sterownik: EL480zPID EL483zPID INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet Głubczyce, Gołuszowice 53, serwis: serwis@elektromet. com. pl; tel. 77/, fax 77/

2 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem kotła c. o. prosimy o dokładne zapoznanie się poniższą Instrukcją Instalacji i Obsługi oraz Warunkami Gwarancji. z 1. Przeznaczenie kotła Dane techniczne kotła Opis kotła Konstrukcja Regulacja i zabezpieczenia Wyposażenie kotła Ustawienie i instalacja kotła w kotłowni Ustawienie kotła Instalacja kotła Użycie zaworów mieszających Czujnik c. w. u Rozruch kotła Czynności kontrolne przed pierwszym i kolejnym rozruchem kotła Rozruch kotła Wyłączenie kotła Eksploatacja i konserwacja kotła Warunki gwarancji Załączniki: Nr 1: Instrukcja sterownika z kartą gwarancyjną Nr 2: Karta Gwarancyjna na kocioł Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotła w ramach modernizacji wyrobu bez konieczności uwzględnienia ich w niniejszej instrukcji. 2 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

3 1. Przeznaczenie kotła Kotły EKO-KWP ns przeznaczone są do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domków jedno- lub wielorodzinnych, mniejszych ośrodków wypoczynkowych, warsztatów itp. Instalacje centralnego ogrzewania mogą być: systemu otwartego posiadające zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN- B lub systemu zamkniętego - posiadające zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN -B Zalety kotła: wysoka sprawność, ekonomiczna eksploatacja, mechaniczne doprowadzenie paliwa, automatyczna praca w oparciu o zaprogramowany sterownik z możliwością podłączenia czujnika c. u. (na wyposażeniu kotła) oraz termostatu pokojowego, zaworu mieszającego prosta, szybka obsługa i konserwacja, niski poziom emisji substancji szkodliwych. 2. Dane techniczne kotła Kocioł przeznaczony jest do spalania: eko-groszku z węgla kamiennego typu 31. 2 o granulacji 5 25 mm lub z węgla brunatnego o granulacji mm. Parametry paliwa: - granulacja 5 25 mm, - zapopielenie max. 10%, - zalecana wartość opałowa >15 MJ/kg - wilgotność max. 15%, Tab. 1. Wymiary i parametry eksploatacyjne kotła przy spalaniu węgla kamiennego o wartości opałowej 28, 8 MJ/kg i węgla brunatnego - 19 MJ/kg Parametr J. m. EKO-KWP ns Moc nominalna węgiel kamienny kw węgiel brunatny kw Zakres regulacji mocy węgiel kamienny kw 3, 5-12 4, węgiel brunatny kw 3, 5-12 4,, 5 45 Sprawność% 88, 5 89, 9 Powierzchnia grzejna wymiennika m² 1, 65 2, 0 2, 0 2, 8 4, 0 4, 8 Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h ok. 2, 0 ok. 2, 5 ok. 4, 0 ok. 6, 3 ok. 8, 3 Min. zużycie paliwa kg/h ok. 0, 8 ok. 1, 0 ok. 1, 5 ok. 2, 1 ok. 2, 5 Klasa 3 Temperatura spalin C Masa kotła bez wody kg Pojemność wodna dm³ Średnica zewnętrzna czopucha mm Zalecany przekrój przewodu kominowego cm 16 x x x x x x 20 Otwór zasypowy zasobnika mm 410x x x x x x740 Pojemność zasobnika dm³/kg 115/90 155/ / / / /300 Max. podaż paliwa przez węgiel kam. ok. 13, 4 ok. 18, 3 kg/h podajnik ślimakowy węgiel brun. 11, 0 ok. 15, 0 Max. ciśnienie robocze wody bar 2, 5 Zalecana temp. robocza wody grzewczej C 65 Max. i min. temperatura wody grzewczej C 85/35 Wymagany ciąg kominowy mbar 0, 1 0, 25 0, 35 Przyłącza woda grzewcza (wyjście) Gzew. 1½ - 1 szt., Gwew. 1 2 szt. kotła woda grzewcza (powrót) Gzew. 1 ½ 1 szt. Spust Gwew. ½ Napięcie przyłączeniowe 1~230V/50Hz TN-S Elektryczna moc przyłączeniowa W Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

4 3. Opis kotła 3. Konstrukcja Korpus kotła (1) wraz z wymiennikiem (2) jest konstrukcją spawaną z blachy stalowej o grubości odpowiednio 4 i 5 mm. Paliwo dostarczane jest do kotła za pomocą podajnika ślimakowego (3) napędzanego motoreduktorem (4) ze szczelnego zasobnika (5) (pokrywa uszczelniona uszczelką) usytuowanego z prawej tzw. kocioł prawy lub lewej strony korpusu tzw. kocioł lewy. Spalanie węgla odbywa się w dolnej części komory spalania na żeliwnym ruszcie (6) wspartym na retorcie i mieszaczu powietrza (11) wyposażonych w odpowiednie kanały doprowadzające powietrze do spalania z wentylatora nadmuchowego (7). Dla prawidłowego spalania oraz zabezpieczenia wymiennika przed bezpośrednim działaniem płomienia, nad rusztem umieszczony jest deflektor (8). Górną część wymiennika stanowią trzy (w EKO-KWP ns 12- dwie) poziome przegrody z odpowiednio ukształtowanymi kanałami spalin, kierownicą ciągu (10) i zawirowywaczami (9) zwiększającymi odbiór ciepła ze spalin. Czopuch spalinowy (15) z przegrodą regulacyjną (14) oraz przyłącza wodne (17) i (18) znajdują się na tylnej ściance kotła. Z przodu kocioł wyposażony jest w troje drzwiczek (13) umożliwiających łatwy dostęp do wnętrza kotła dla jego rozpalenia, czyszczenia oraz usuwania popiołu z popielnika (12). Pod czopuchem oraz na ścianie przedniej mieszacza powietrza i w rurze podajnika ślimakowego znajdują się dodatkowe pokrywy rewizyjne (16), umożliwiające czyszczenie tych miejsc. Dla zmniejszenia strat ciepła cały korpus kotła oraz drzwiczki i dodatkowe klapy rewizyjne zabezpieczone są izolacją mineralną (19). Zewnętrzna obudowa kotła wykonana jest z blachy stalowej pokrytej trwałym lakierem proszkowym (20). Kocioł sterowany jest w sposób automatyczny za pomocą sterownika mikroprocesorowego typu EL480 zpid lub sterownika EL483 zpid, umieszczonym w panelu sterującym (21) na górnej płycie obudowy. Schemat konstrukcji kotła przedstawiono na rys korpus kotła 2 - wymiennik 3 - obudowa 4 - motoreduktor 5 - zasobnik 6 - ruszt 7 - wentylator 8 - deflektor 9 - zawirowywacze 10 - kierownica ciągu 11 - mieszacz powietrza 12 - popielnik 13 - drzwiczki 14 - przegroda regulacyjna 15 - czopuch 16 - pokrywy rewizyjne 17 - przyłącza wody grzewczej - wyjścia 18 - przyłącza wody grzewczej - powrót 19 - izolacja termiczna 20 - obudowa 21 - panel sterujący 22 - odpowietrzenie 24 - zawleczka zabezpieczająca 25 - hak do zakładania zawirowywaczy 26 - spust 4 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

5 Rys. Konstrukcja i wymiary kotłów EKO-KWP ns Wymiar [mm] EKO KWP ns A H B C D F G I Zalety sterownika EL480 zpid / EL483 zpid: Regulator temperatury przeznaczony jest do kotłów C. wyposażonych w podajnik ślimakowy. Steruje podajnikiem ślimakowym, pompą obiegu wody C. O., pompą ciepłej wody użytkowej, pompą ogrzewania podłogowego, pompą cyrkulacyjną, zaworem mieszającym oraz wentylatorem. Opcjonalnie istnieje również możliwość sterowania dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi za pośrednictwem modułów EL-61 dla sterownika EL480 zpid i modułów ST-61 dla sterownika EL483 zpid, współpracy z regulatorem pokojowym tradycyjnym (dwustanowym) lub z komunikacją RS, modułem GSM oraz modułem Ethernet. Sterownik jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym zmodyfikowany algorytm regulacji PID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie z kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnej regulacji i oscylacji to zalety regulatora zpid. 5 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

6 Stosując ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin utrzymujemy temperaturę wody wyjściowej na stałym poziomie, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika kotła. Kontrola temperatury spalin na wylocie kotła powoduje również niską emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana do komina, lecz wykorzystywana do ogrzewania. Podczas pracy kotła sterownik z wykorzystaniem algorytmu PID w sposób płynny reguluje siłą nadmuchu wentylatora. Wentylator nadmuchowy znajduje się na bocznej ścianie kotła (Rys. 1 poz. 7). Dokładny opis obsługi i działania sterownika EL480 zpid lub sterownika EL483 zpid zamieszczono w załączniku Regulacja i zabezpieczenia Kocioł wyposażony jest w sterownik EL480 zpid lub EL483 zpid, który reguluje pracą kotła sterując podajnikiem paliwa, wentylatorem nadmuchowym, pompą c. o., pompą c. u., pompą cyrkulacyjną, pompą ogrzewania podłogowego i zaworem mieszającym w oparciu o wskazania: czujnika temperatury wody grzewczej na wyjściu kotła, czujnika temperatury wody użytkowej, czujnika temperatury spalin, oraz zaprogramowane nastawy fabryczne, serwisowe i nastawy dokonane przez użytkownika. STB Rys. 2 Termostat bezpieczeństwa STB Sterownik EL 480 zpid Rys. 3 Termostat bezpieczeństwa STB Sterownik EL 483 zpid Termostat bezpieczeństwa tzw. stb umieszczony jest z boku obudowy kotła i jest dodatkowym zabezpieczeniem kotła przed przegrzaniem trwale wyłączającym wentylator nadmuchowy i podajnik ślimakowy (do chwili ręcznego załączenia STB). Producent ustawia temperaturę termostatu na 95ºC, tzn. o 10 ºC wyżej od maksymalnej możliwej do nastawienia temperatury kotła. Po wyłączeniu kotła przez termostat bezpieczeństwa jego powtórne załączenie możliwe jest dopiero po ostygnięciu kotła do temperatury poniżej 85ºC (co jest sygnalizowane wyświetleniem rzeczywistej temperatury kotła zamiast dwóch kresek pojawiających się po przekroczeniu temperatury 85ºC). W celu powtórnego załączenia STB na puszce przyłączeniowej należy wykręcić plastykową zaślepkę i za pomocą np. zaizolowanego śrubokrętu nacisnąć sprężynujący przycisk do momentu usłyszenia charakterystycznego zatrzaśnięcia. Po każdym wyłączeniu STB należy bezwzględnie przeanalizować i ustalić przyczynę przegrzania kotła i dopiero po jej usunięciu powtórnie załączyć STB. 6 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

7 Czujnik temperatury na osłonie podajnika ślimakowego w przypadku cofnięcia płomienia (żaru) do podajnika czujnik przekazuje sygnał do sterownika kotła, który z kolei wyłącza wentylator powietrza do spalania i wymusza pracę podajnika, aby usunąć żar poza podajnik do komory spalania. Zabezpieczenie to działa wyłącznie wtedy kiedy kocioł jest zasilany energią elektryczną. Zawleczka ø 5 mm znajdująca się na końcu wału podajnika ślimakowego. Ewentualne zablokowanie podajnika ślimakowego powoduje ścięcie w/w zawleczki zabezpieczając silnik przed spaleniem. Sterownik kotła wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne- niesamoczynny ogranicznik temperatury STB. Po każdym zadziałaniu ogranicznika należy bezwzględnie przeanalizować i ustalić przyczynę przegrzania kotła i dopiero po jej usunięciu powtórnie uruchomić kocioł Wyposażenie kotła Na wyposażenie kotła składa się: Instrukcja Instalacji i Obsługi wraz z Kartą gwarancyjną na kocioł ze sterownikiem, Instrukcja sterownika DTR i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego, Zawirowywacze spalin - 2 szt. (dla 12 kw) lub 4 szt. (pozostałe), Szuflada popielnika; Zawleczki ø5 x 70 (do zabezpieczenia podajnika ślimakowego) - 2 szt. Ruszt żeliwny 13 elementów (EKO-KWP 25 i 38 ns) wyposażenie dodatkowe za dopłatą; 12 lub 13 elementów (EKO-KWP 15 i 20 ns) wyposażenie dodatkowe za dopłatą (EKO-KWP 12 i 50 ns - bez rusztu żeliwnego) Pogrzebacz, Hak do zakładania zawirowywaczy spalin, Zgarniacz, Nóżka do poziomowania - 4 szt. Do sterownika dołączone są: Przewód zasilający pompy CO Przewód zasilający pompy CWU Czujnik temperatury CO Czujnik temperatury CWU (zakończony wtykiem) Czujnik temperatury spalin (zainstalowany w czopuchu, gotowy do podłączenia, zakończony wtykiem) Czujnik zaworu (podłączany w przypadku zainstalowania zaworu mieszającego z siłownikiem) Czujnik powrotu (podłączany w przypadku zainstalowania zaworu mieszającego z siłownikiem) Czujnik temperatury ogrzewania podłogowego Przewód zasilający 230V/50Hz Bezpiecznik 6. 3A 2 szt. 7 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

8 4. Ustawienie i instalacja kotła w kotłowni Kocioł jako urządzenie spalające paliwo stałe musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej przez uprawnioną firmę instalacyjną, która odpowiada za prawidłową instalację kotła umożliwiającą jego bezpieczną i bezawaryjną eksploatację z zachowaniem warunków gwarancji. Ze względu na wyposażenie kotła w sterownik mikroprocesorowy oraz inne układy elektroniczne załączenie i eksploatacja kotła możliwa jest tylko w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej. Instalacja grzewcza kotła powinna być wykonana wg projektu: a/ instalacji centralnego ogrzewania. Ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych. b/ instalacji elektrycznej. Kocioł przeznaczony jest do przyłączenia napięcia 230V/50Hz. c/ instalacji komina. Przyłączenie kotła do komina może być przeprowadzone tylko za pozwoleniem zakładu kominiarskiego. Wymagany ciąg kominowy: Pa. d/ instalacji ogrzewania c. u Ustawienie kotła. A. Kocioł ustawić na niepalnym podłożu podkładając izolującą cieplnie płytę większą przynajmniej o 2 cm na stronę od podstawy kotła. Jeżeli kocioł umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawić go na podmurówce o wysokości 5-10 cm. Kocioł należy wypoziomować. Do wypoziomowania kotła służą będące na wyposażeniu kotła 4 nóżki, które można wkręcić w nagwintowane otwory podstawy kotła (Rys. 4) Rys. 4. Poziomowanie kotła B. Kocioł należy ustawić zgodnie z przepisami budowy kotłowni z zapewnieniem dogodnego dostępu do kotła w czasie obsługi i czyszczenia. Z tego względu zaleca się zachować minimalne odległości nie mniejsze niż: od ściany bocznej po stronie zasobnika ok. 100 cm (umożliwia wyjęcie ślimaka), od ściany bocznej po stronie korpusu kotła ok. 40 cm, przed kotłem ok. 100 cm, od ściany tylnej ok. 50 cm. 8 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

9 C. Inne zalecenia: wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2, 2, m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1, 9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno wywiewnej), wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykanego otworu o przekroju minimum 200 cm² o wylocie do 1, 0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o minimalnym przekroju 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania, przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm. Przechowywanie paliwa: wydajne spalanie zapewni paliwo o wilgotności do ok. 15%. Opał należy więc przechowywać w piwnicy lub przynajmniej pod zadaszeniem, odległość między kotłem a składowanym paliwem powinna wynosić minimum 1, 0 m lub paliwo umieścić w innym pomieszczeniu. Nie wolno zasypywać kotła węglem zmrożonym. Pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B Instalacja c. podłączona do kotła musi być wyposażona w zawór spustowy, który musi znajdować się w najniższym punkcie instalacji i możliwie jak najbliżej kotła Instalacja kotła Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego Instalacja c. systemu otwartego (rys. 10) powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego Instalacja c. systemu zamkniętego powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B Kocioł zainstalowany w układzie zamkniętym musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 2, 5 bar oraz w zabezpieczenie termiczne zapewniające odprowadzenie nadmiaru ciepła, np. dwudrogowy zawór bezpieczeństwa DBV1 - Rys. 6. (należy zamontować go zgodnie z instrukcją producenta zaworu). Ponieważ zawór DBV-1 dopuszczony jest do eksploatacji w instalacjach wodnych do 6 bar, w przypadku wyższych ciśnień przed zaworem należy zastosować zawór redukcyjny obniżający ciśnienie do 6 bar. Minimalne wymagane ciśnienie w sieci: 2 bary. Na króćcu zasilającym w zimną wodę należy zainstalować filtr siatkowy przechwytujący zanieczyszczenia stałe. 9 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

10 Gdy temperatura wody grzewczej osiągnie wartość graniczną, następuje jednoczesny wypływ wody gorącej i dopływ wody zimnej. Odprowadzenie gorącego czynnika należy wykonać tak, aby materiał rury spustowej wytrzymywał temperaturę powyżej 100ºC. Rys. 5 Schemat instalacji z dwudrogowym zaworem bezpieczeństwa DBV1. W instalacji c. systemu zamkniętego ważny jest dobór naczynia wzbiorczego, którego pojemność uzależniona jest od pojemności instalacji grzewczej. W przypadku zbyt małego naczynia wzbiorczego w miarę przyrostu temperatury ciśnienie w kotle (i w całej instalacji grzewczej podłączonej do kotła) może wzrosnąć powyżej 2, 5 bar. Spowoduje to wyrzut gorącej wody przez zawór bezpieczeństwa przed otwarciem zaworów zabezpieczenia termicznego do schłodzenia kotła. Z tego powodu stosowanie zaworów bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia ponad 2, 5 bar jest zabronione, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia kotła. Poprawne działanie zaworu bezpieczeństwa należy systematycznie sprawdzać, zgodnie z instrukcją producenta zaworu Użycie zaworów mieszających Zawory mieszające umożliwiają częściowe mieszanie gorącego czynnika grzewczego wychodzącego z kotła (zasilanie), z wodą schłodzoną powracającą z instalacji grzewczej (powrót). W ten sposób unikając zimnego powrotu zawory te stanowią dodatkowe zabezpieczenie kotła przed korozją oraz pozwalają na jego ekonomiczną eksploatację przy podwyższonych parametrach, szczególnie w okresach małego zapotrzebowania na ciepło. I tak: zastosowanie zaworu czterodrożnego pozwala na zawracanie części czynnika grzewczego o wysokiej temperaturze z powrotem do kotła i podwyższanie w ten sposób temperatury nadmiernie wychłodzonej wody na powrocie. Zabieg ten w znacznym stopniu zapobiega zjawisku roszenia ścianek wymiennika i przyczynia się do przedłużenia żywotności kotła, utrzymywanie podwyższonej temperatury czynnika grzewczego w obwodzie kotłowym utworzonym przez zawór czterodrożny, umożliwia efektywniejsze wykorzystanie możliwości kotła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zastosowanie zaworów trójdrożnych umożliwia rozdział czynnika grzewczego z możliwością całkowitego jego odcięcia np. w okresie letnim w czasie podgrzewania tylko wody użytkowej. Przykładowe schematy instalacji z wykorzystaniem zaworów mieszających i objaśnieniem ich funkcji przedstawiono na Rys Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

11 Czterodrożny zawór mieszający Rys. Czterodrogowy zawór mieszający 1 - zasilanie z kotła 3 - powrót z instalacji 2 - zasilanie instalacji 4 - powrót do kotła Rys. 6a. Przykład montażu zaworu mieszającego czterodrogowego. Zawór czterodrogowy łączy zalety regulacji temperatury w obiegu grzewczym oraz podwyższania temperatury medium w obiegu kotłowym. (zamontowanie tego zaworu jest jednym z warunków uzyskania gwarancji na kocioł - pkt. 4 Warunków Gwarancji) Trójdrożny zawór mieszający 2 3 Rys. 7. Trzydrogowy zawór mieszający 1 zasilanie z kotła 2 zasilanie instalacji 3 powrót z instalacji 1 Rys. 7a. Przykład montażu zaworu mieszającego w instalacji z regulacją ilościową (zapewnia ochronę kotła przed zimnym powrotem czynnika grzewczego). 11 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

12 Rys. 7b. Przykład montażu zaworu mieszającego w instalacji z regulacją jakościową (nie zapewnia ochrony kotła przed zimnym powrotem czynnika grzewczego). Zawór mieszający trójdrogowy zainstalowany na przewodzie powrotnym instalacji (rys. 7a) umożliwia ochronę kotła przed korozją poprzez podwyższenie temperatury powrotu czynnika grzewczego. Ten sposób zamontowania zaworu trójdrogowego jest warunkiem uzyskania gwarancji na kocioł - pkt. 4 Warunków Gwarancji. Zamontowanie tylko jednego zaworu trójdrogowego (wg rys. 7b) nie zapewnia ochrony kotła przed zimnym (poniżej 55 C) powrotem czynnika grzewczego i skutkuje utratą gwarancji na kocioł (pkt. 4 Warunków Gwarancji). 12 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

13 1. Kocioł 2. Grzejnik 3. Podgrzewacz c. Naczynie wzbiorcze otwarte 5. Czterodrogowy zawór mieszający 6. Zawór zwrotny 7. Pompa obiegowa 8. Pompa c. 9. Zawór zwrotny 10. Termometr Rys. 8. Przykładowy schemat podłączenia kotła do systemu grzewczego c. i c. z wykorzystaniem czterodrożnego zaworu mieszającego. Bez zainstalowanego zaworu mieszającego trójdrogowego zgodnie z rys. 7a lub zaworu mieszającego czterodrogowego gwarancja na kocioł nie zostanie uznana. 13 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

14 5. Czujnik c. przeznaczony jest do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej w instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zbiornik ciepłej wody użytkowej. Sterownik kotła EKO-KWP ns wyposażony jest w czujnik c. u., który współpracuje wyłącznie ze sterownikami mikroprocesorowymi typu EL480 zpid i EL483 zpid. składa się kapilary czujnika temperatury i przewodu. Montaż czujnika c. : umieszczeniu kapilary czujnika temperatury na zbiorniku ciepłej wody lub w przeznaczonym do tego celu króćcu. Czujnik montować tylko w instalacji wyposażonej w osobną pompę do c. Kapilarę czujnika temperatury umieszczamy w króćcu zbiornika oznaczonym czujnik temperatury wsuwając ją do końca i zabezpieczając przewód przed wypadnięciem. Przy braku oznaczeń na zbiorniku należy umieścić ją na płaszczu zbiornika pod izolacją na 1/3 wysokości całego zbiornika. Kapilara czujnika powinna dotykać bezpośrednio metalowego płaszcza zbiornika. Przewód prowadzimy i mocujemy do stałych elementów pomieszczenia, tak aby nie narażać go na uszkodzenia. Nastawy temperatury ciepłej wody użytkowej należy przeprowadzić wg instrukcji obsługi kotła i sterownika mikroprocesorowego typu EL480 zpid bądź EL483 zpid. Wszelkie zapytania oraz wątpliwości z obsługą ciepłej wody użytkowej proszę kierować do serwisu fabrycznego kotła. 14 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

15 6. Rozruch kotła Rozruch kotła powinien być przeprowadzony przez instalatora lub przez użytkownika po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi kotła i sterownika oraz warunkami gwarancji. 1 Czynności kontrolne przed pierwszym i kolejnym rozruchem kotła a) Przed rozruchem kotła należy układ c. napełnić wodą Woda do układu grzewczego musi być czysta, bez domieszek takich substancji jak olej, rozpuszczalniki czy inne agresywne substancje chemiczne. Woda nie może być twarda (z solami wapnia). jeżeli nie jest niskiej twardości, należy ją chemicznie zmiękczyć do 7º dh (stopnie niemieckie). Zaleca się, aby przed napełnieniem uzdatnioną wodą, instalacja przepłukana została czystą wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić eksploatację kotła. Układy grzewcze z otwartym naczyniem wzbiorczym pozwalają na bezpośredni kontakt wody grzewczej z powietrzem, podczas sezonu grzewczego dochodzi więc do odparowywania wody. W czasie sezonu grzewczego należy utrzymywać stałą objętość wody w systemie i zważać na to, by system grzewczy był odpowietrzany. Wody w kotle i instalacji nie należy wymieniać, o ile nie wymaga tego naprawa lub przebudowa instalacji. Wypuszczanie wody z układu grzewczego i jego ponowne napełnianie podnosi niebezpieczeństwo korozji i tworzenie kamienia wodnego. W przypadku konieczności uzupełnienia wody w instalacji poprzez kocioł, należy wykonać tę czynność tylko i wyłącznie, gdy wymiennik nie jest nagrzany, tak by nie doprowadzić do uszkodzenia kotła. b) Odpowietrzyć układ grzewczy (odpowietrznik rys. 22). Kocioł EKO-KWP ns wyposażony jest w odpowietrznik umożliwiający odpowietrzenie kotła, który wyprowadzony jest w jego górnej pokrywie, w tylnej części kotła. Odpowietrznik: 1 - rura odpowietrznika, 2 - odpowietrznik, 3 - wkręt. 15 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

16 c) Sprawdzić, czy zawory między kotłem i systemem grzewczym są otwarte. d) Sprawdzić szczelność układu grzewczego. e) Sprawdzić podłączenie do komina (przegroda regulacyjna otwarta). gniazdo zasilania - pompa c. 3. wyłącznik główny 4. wyjście przewodu przyłączeniowego 230V 5. bezpiecznik 6, 3 A 6. wyjście kabli czujników: wentylator, hallotron wentyl., czujnik podajnika 7. gniazdo zasilania -podajnik 8. gniazdo zasilania - pompa cyrkulacji 9. gniazdo zasilania ogrzewania podłogowego 10. puszka przyłączeniowa 11. gniazdo - czujnik ogrzewania podłogowego 12. gniazdo - czujnik spalin 13. gniazdo - czujnik c. 10. Przyłącza w listwie sterownika El 480 zpid Listwę przyłączeniową sterownika El 483 zpid dostępna jest po zdjęciu tylnej części obudowy sterownika. f) Sprawdzić, czy zamontowany jest deflektor (8), g) Sprawdzić szczelność mieszacza włączamy wentylator. Podczas kontroli należy dokładnie sprawdzić powierzchnie styku: - wentylatora ze ścianą boczną kotła - wokół otworu do czyszczenia mieszacza - rusztu z mieszaczem. h) Sprawdzić podłączenie do sieci elektrycznej W gniazdku kołek uziemienia powinien być na górze, a faza podłączona do lewego i) Sprawdzić ilość wody w instalacji c. o., j) Sprawdzić prawidłowość działania pompy obiegowej, k) Włożyć zawirowywacze spalin zgodnie z Rys. 1 l) Napełnić zasobnik paliwa węglem otworu. 16 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

17 6. 2 Rozruch kotła. Włączyć zasilanie kotła podświetlonym wyłącznikiem głównym na listwie sterownika Rys. 10 (po włożeniu wtyczki przewodu przyłączeniowego do gniazdka elektrycznego z bolcem ochronnym). B. Na sterowniku naciskając gałkę impulsatora wejść do MENU, obracając gałką wybrać funkcję PRACA RĘCZNA, następnie wybrać PODAJNIK (nacisnąć gałkę). Podajnikiem ślimakowym napełnić retortę węglem do wysokości rusztu. Wyłączyć podajnik ponownie naciskając gałkę. W MENU wybrać tryb ROZPALANIE. Na węglu w ruszcie retorty umieścić podpałkę ( np. papier, wiórki, suche kawałki drewna, podpałkę spirytusową w kostkach, itp. ) i podpalić, zamknąć drzwiczki i kotła i uruchomić tryb ROZPALANIE. Cykl ten trwa do czasu gdy temperatura spalin osiągnie określoną wartość. Po zakończeniu rozpalania regulator przechodzi w cykl pracy a na wyświetlaczu pojawia się komunikat PID:PRACA. Szczegółowy opis działania oraz ustawień danego sterownika znajduje się w dołączonej instrukcji do konkretnego sterownika, EL480zPID lub EL483zPID. C. Sprawdzić pracę kotła w kilku cyklach. D. Skontrolować ponownie szczelność kotła. E. Zaznajomić użytkownika z obsługą kotła. F. Odnotować fakt uruchomienia kotła w Karcie Gwarancyjnej. Przed otwarciem drzwiczek kotła za pomocą funkcji sterownika wyłączyć wentylator. 3 Wyłączenie kotła Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w sytuacjach awaryjnych wyłączenie kotła z eksploatacji należy przeprowadzić następująco: wyłączyć sterownik i odłączyć od zasilania elektrycznego, usunąć resztki paliwa i popiołu z rusztu i z popielnika. Dokładnie wyczyścić powierzchnie wewnętrzne kotła, drzwiczki popielnika pozostawić otwarte. Bezwzględnie zabronione jest zalewanie wodą żaru w komorze spalania. 17 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

18 Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe po zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją obsługi. Zabrania się przebywania w pobliżu kotła dzieci bez obecności dorosłych. W razie przedostania się do kotłowni łatwopalnych gazów czy oparów lub podczas prac, w czasie których występuje ryzyko powstania pożaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp. ), kocioł należy wyłączyć. Do rozpalenia kotła nie wolno używać cieczy łatwopalnych. Płomień można wizualnie kontrolować odchyleniem górnych drzwiczek. Trzeba jednak pamiętać, że podczas tej czynności istnieje podwyższone niebezpieczeństwo przedostania się iskier do kotłowni. Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej płomienia drzwiczki należy od razu szczelnie zamknąć. Podczas eksploatacji kotła nie wolno kotła w jakikolwiek sposób przegrzać. Na kocioł oraz w jego pobliżu nie wolno kłaść przedmiotów łatwopalnych. Podczas wybierania popiołu z kotła materiały łatwopalne nie mogą się znajdować w odległości mniejszej niż 1, 5 m. Podczas pracy kotła w temperaturze niższej niż 55 C, może dojść do roszenia wymiennika stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej temperatury, która skraca żywotność wymiennika. Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny należy dokładnie wyczyścić. Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym. Jakakolwiek manipulacja z częścią elektryczną lub ingerencja w konstrukcję kotła jest zabroniona. Eksploatacja i konserwacja kotła. 1) Należy dbać o regularne dopełnianie paliwa. Jeśli w zasobniku paliwa znajduje się mała ilość paliwa, musi ono być od razu uzupełnione. Zwrócić uwagę na dokładne zamknięcie zasobnika po uzupełnieniu paliwa! 2) Pojemności zasobnika i popielnika są do siebie dostosowane. Przy tej konstrukcji kotła paliwo jest całkowicie spalone wtedy, kiedy dosięga krawędzi retorty. Popiół opada do popielnika. Komora spalania czyści się sama, a podczas przeciętnego spalania popielnik wystarczy opróżniać co drugi dzień (konieczne założenie rękawic ochronnych). 3) Podczas ciągłej pracy kotła poleca się raz na tydzień wyczyścić powierzchnię wymiany ciepła korpusu kotła (ściany boczne komory spalania, przegrody poziome wymiennika, zawirowywacz spalin, itp. ). W czasie eksploatacji dochodzi bowiem do zanieczyszczeń powierzchni wymiany ciepła, co powoduje obniżenie sprawności kotła i zwiększa zużycie paliwa. Nie należy również zapominać o czyszczeniu mieszacza (klapa rewizyjna 16). Jego zanieczyszczenie pogarsza krążenie powietrza do spalania do dysz palnika. Minimum 1 godzinę przed czyszczeniem należy kocioł wyłączyć wyłącznikiem głównym. 4) Zaleca się oczyścić z zewnątrz silnik podajnika ze sprzęgłem i wentylator. 18 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

19 (Użytkownikowi nie wolno zdejmować pokrywy wentylatora. Czynność tą może przeprowadzić tylko pracownik firmy serwisowej. ) Czyszczenie powinno się przeprowadzać suchą szczotką. Podczas tych czynności kocioł musi być odłączony od zasilania elektrycznego. 5) Jeżeli pojawią się w paliwie kawałki kamieni, metali lub drewna może dojść do zabloko- wania podajnika ślimakowego. Silnik jest połączony ze ślimakiem za pomocą sprzęgła z zawleczką, która chroni motor przed przeciążeniem. Jeżeli dojdzie do przeciążenia i zawleczka zostanie ścięta, należy kocioł wyłączyć, wysypać paliwo ze zbiornika i usunąć przeszkodę. Oś ślimaka należy za pomocą pręta stalowego ustawić w takiej pozycji, aby o otworów na osi ślimaka i w sprzęgle można było włożyć nową zawleczkę. Rezerwowe zawleczki są częścią standardowego wyposażenia. Dodatkowo silnik podajnika chroniony jest bezpiecznikiem przeciążeniowym. 6) Ponieważ w komorze spalania podczas pracy wentylatora powstaje nadciśnienie, należy dbać o dokładną szczelność kotła (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki popielnika, otwór do czyszczenia mieszacza, pokrywa zasobnika paliwa, itp. Szczelność zasobnika paliwa jest uzyskana przede wszystkim poprzez dokładne zamknięcie jego pokrywy i nieuszkodzoną gumową uszczelkę. 7) Jeżeli kocioł nie pracuje dłużej niż 24 godziny (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzględnie zostać oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm podający opróżniony z paliwa. 8) Należy dbać o niską twardość wody, tak aby nie przekraczała 7º dh (siedmiu stopni niemieckich). Używanie wody o większej twardości prowadzi do osadzania się kamienia kotłowego, obniżenia sprawności kotła i przepalenia blach płaszcza wodnego. 9) Nie spuszczać wody z kotła i instalacji w okresie letnim. 10) Kocioł powinien być eksploatowany przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10 15ºC (wyregulować obroty pompy obiegowej c. ) z temperaturą powrotu nie mniej niż 55ºC. Podczas pracy kotła poniżej temperatury 55ºC, może dojść do roszenia wymiennika stalowego zwłaszcza przy króćcu powrotu i w pobliżu kanału spalin przed czopuchem), co jest powodem zwiększonej korozji i skrócenia żywotności kotła. Aby ograniczyć te zjawiska konieczna jest praca przy wyższych nastawach oraz zastosowanie układów mieszania wyposażonych w cztero- lub trójdrogowe zawory mieszające, patrz rys Przed przeprowadzeniem tych czynności należy się upewnić, czy kocioł jest odłączony od zasilania elektrycznego (wtyczka wyjęta z gniazdka). Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, w którym nabyto produkt. 19 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

20 8. Warunki gwarancji 8. 1 Okresy gwarancji: 1. 1 ZUG ELEKTROMET zwany dalej również GWARANTEM udziela 36 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu kotła liczonych od daty zakupu kotła, nie więcej jednak niż 48 miesięcy od daty jego produkcji. 2 Pozostałe elementy kotła, za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w pkt. 4, objęte są 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu kotła, nie więcej jednak niż 36 miesięcy od daty jego produkcji. 3 Elementy kotła wymienione podczas naprawy gwarancyjnej dokonanej w pierwszym roku eksploatacji kotła (liczonego od daty zakupu), objęte są 36 miesięczną gwarancją na szczelność w przypadku korpusu kotła i 24 miesięczną gwarancją w przypadku pozostałych elementów kotła. Elementy kotła wymienione podczas naprawy gwarancyjnej w drugim i trzecim roku eksploatacji kotła (liczonych od daty zakupu), objęte są 24 miesięczna gwarancją na szczelność dla korpusu i 12 miesięczną gwarancją w przypadku pozostałych elementów kotła. 2 Zakres gwarancji: 1. 4 Gwarant zapewnia sprawne działanie kotła pod warunkiem, że będzie on zainstalowany, uruchomiony i eksploatowany zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi. 5 ZUG ELEKTROMET ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w przypadku wad fizycznych urządzenia powstałych z winy producenta. 6 W okresie gwarancji użytkownikowi kotła przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych z winy producenta. Awarie całkowicie uniemożliwiające palenie w kotle będą usuwane przez serwis fabryczny producenta w trybie pilnym, maksymalnie w terminie 60 godz. od chwili telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia. Uszkodzenia, które nie wymagają natychmiastowej interwencji będą usuwane przez serwis fabryczny producenta w terminie do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od poddostawców, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia. 7 Wszelkie zakłócenia pracy lub awarie kotła spowodowane: o niewłaściwą jakością stosowanego paliwa o instalacją kotła niezgodną z Instrukcją Obsługi i przepisami prawnymi o złym doborem urządzenia o złym doborem i stanem technicznym komina o niewłaściwym ciągiem kominowym a także o skorodowane elementy stalowe korpusu i wymiennika (zwłaszcza na tylnej ścianie kotła), powstałe w wyniku długotrwałego wykraplania się wody i produktów spalania spowodowane stosowaniem mokrego paliwa oraz utrzymywania niskiej temperatury spalin lub czynnika grzewczego na powrocie o uszkodzenia kotła w wyniku eksploatacji urządzenia na zbyt niskich parametrach. o uszkodzenia kotła w związku z brakiem odwodnienia komina z opadów i kondensatów o powłoka lakiernicza i skorodowana blacha wewnątrz zasobnika oraz inne elementy podajnika w tym ślimak podający, uszkodzone wskutek używania zbyt mokrego paliwa o deflektor żeliwny lub ceramiczny o elementy awaryjnego rusztu żeliwnego 20 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

21 nie są objęte gwarancją. 8 Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów przyjazdu serwisu gwarancyjnego w przypadku jego nieuzasadnionego wezwania, jak np. : - do naprawy uszkodzenia wynikającego z winy użytkownika - do kotła w którym dokonano samowolnych przeróbek - do przeprowadzenia przeglądu kotła - do rozruchu kotła - do regulacji parametrów spalania - z powodu braku napięcia w instalacji zasilającej kocioł - dla wymiany bezpiecznika w instalacji elektrycznej kotła - dla wymiany zawleczki sprzęgającej podajnik z przekładnią - z powodu trudności w uruchomieniu i eksploatacji kotła związanych z nieodpowiednią jakością węgla (kaloryczność, granulacja, tworzenie się żużla) lub w przypadku braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od serwisu, w tym: - braku właściwego paliwa - niewystarczającego ciągu kominowego - niesprawnej instalacji elektrycznej zasilającej kocioł - niewłaściwego zainstalowania kotła 1. 9 Użytkownik traci prawo do gwarancji na kocioł w następujących przypadkach: a) dokonania samowolnych zmian w konstrukcji kotła b) nieprzestrzegania zaleceń dotyczących zainstalowania, konserwacji i eksploatacji kotła zawartych w Instrukcji Obsługi c) sprawdzania szczelności kotła przy pomocy sprężonego powietrza d) zmian w instalacji elektrycznej kotła lub przyłączenie dodatkowych urządzeń sterowniczych bez zgody serwisu fabrycznego e) gdy kocioł nie jest zabezpieczony termicznie czterodrogowym lub trójdrogowym zaworem mieszającym przed korozją z powodu zbyt zimnej wody na powrocie poniżej temperatury punktu rosy, f) braku rozliczenia finansowego z ZUG ELEKTROMET w zakresie określonym w pkt. 4 g) instalacji kotła w układzie innym niż otwarty (wbrew zaleceniom PN-B-02413) h) napraw kotła w okresie gwarancji przez osoby i zakłady nieupoważnione przez gwaranta i) niezgodnej z Instrukcją Obsługi i Eksploatacji kotła przez użytkownika. j) uszkodzeń i nieprawidłowej pracy kotła powstałych wskutek: - niewłaściwego transportu w tym transportu do kotłowni - niewłaściwej instalacji kotła - przekroczenia najwyższej dopuszczalnej temperatury w kotle - zamarznięcia wody w instalacji bądź w kotle - dopuszczenia zimnej wody do rozgrzanego kotła - wygaszania kotła wodą - uruchomienia kotła bez dostatecznej ilości wody - korozji elementów stalowych wymiennika powstałej w wyniku: długotrwałej eksploatacji kotła przy temperaturze wody powracającej z instalacji c. poniżej 55 C, niesystematycznego i niedokładnego oczyszczania kotła z sadzy, lotnych popiołów, osadów smolistych podczas eksploatacji oraz przed dłuższymi przerwami w eksploatacji np. na zakończenie sezonu grzewczego, zainstalowania kotła w wilgotnej kotłowni, braku wentylacji i niezabezpieczenia kotła przed skraplaniem się wody na ścianach wymiennika po sezonie grzewczym (zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek kotła, umieszczenie w środku materiałów higroskopijnych, itp. ) - braku właściwego ciągu kominowego 21 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

22 - stosowania do zasilania instalacji c. wody o twardości powyżej 7 dh (stopni niemieckich) i nagromadzenia się kamienia kotłowego 2. 7 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sterownika, motoreduktora i wentylatora powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych, przepięć sieci energetycznej, zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych a także przeróbek i napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione. Pozostałe 3. 1 Producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie dobraną moc kotła. 2 Sposób naprawy urządzenia określa GWARANT. 3 Reklamacje jakościowe kotła należy zgłaszać do serwisu producenta nie później niż 30 dni od momentu stwierdzenia usterki pod numerem tel. 077/ w godz. od 7ºº do 15ºº, pocztą elektroniczną na adres: serwis@elektromet. pl, na stronie lub do punktu zakupu produktu. 4 Jedynymi dokumentami upoważniającymi serwis producenta do dokonania naprawy gwarancyjnej są: Faktura zakupu kotła i wypełniona Karta Gwarancyjna na kocioł oraz dołączone karty gwarancyjne i DTR-ki motoreduktora oraz wentylatora nadmuchowego. Wszystkie te dokumenty muszą być przechowywane przez użytkownika w okresie gwarancji na kocioł i okazane serwisowi przed podjęciem naprawy. 5 W przypadku reklamowania nieprawidłowego spalania w kotle (brak ciągu kominowego, zasmołowanie, wydobywanie się dymu do wnętrza kotłowni), do zgłoszenia należy koniecznie dostarczyć kserokopię ekspertyzy kominiarskiej stwierdzającej, że przewód kominowy spełnia wszystkie wymogi zawarte w DTR dla określonego kotła. 6 Gwarancją objęte są kotły zakupione oraz zainstalowane wyłącznie na terytorium RP. 7 W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 22 Wersja 1/16 EKO-KWP 12-50

Witamy w FUJITSU Support Pack Finder

Fujitsu poprzez produkty Support Pack (SP) oferuje świadczenie pomocy technicznej oraz usługi wsparcia dla oprogramowania i sprzętu. Pakiety SP obejmują diagnostykę i eliminację błędów sprzętowych poprzez ich naprawę lub wymianę. W zależności od rodzaju sprzętu i dobranej gwarancji, firma Fujitsu oferuje usługi wsparcia w siedzibie klienta (on-site) lub w autoryzowanym serwisie Fujitsu.

Support Pack jest umową serwisową dotyczącą produktu i świadczoną w określonym czasie, która uzupełnia gwarancję producenta i pozwala na jej rozszerzenie nawet do 5 lat. Pakiety wsparcia można nabyć w ciągu 180 dni od daty zakupu urządzania lub oprogramowania.Pakiety wsparcia SP należy zarejestrować w ciągu 30 dni od ich nabycia.Instrukcja Aktywacji Support Pack/Solution Pack

Wyszukaj pakiety wsparcia technicznego dla Twojego urządzenia, wybierając produkt z poniższej listy.

Wyszukaj

Wprowadź nazwę produktu lub kod Support Pack ("FSP: Code"):

Szukaj za pomocą kategorii produktu


Instrukcje obsługi

PopularneNowe

Wpisz tutaj markę i typ

Bosch Serie 4 WAN20040PL

instrukcja44 str.

Microlife NC 100

instrukcja131 str. pl/candy/rapido-ro-1484dxh51-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

instrukcja124 str. pl/ultimate-speed/ulgd-38-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULGD 3. 8 A1

instrukcja59 str. pl/haier/i-pro-series-7-hwd80-b14979/instrukcja" data-v-86e76962="">

Haier I-Pro Series 7 HWD80-B14979

instrukcja200 str. pl/bosch/silence-plus-spv40e10eu/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Silence Plus SPV40E10EU

instrukcja46 str. pl/silvercrest/semm-1470-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SEMM 1470 A1

instrukcja246 str. pl/philips/lattego-3200-series-ep3246/instrukcja" data-v-86e76962="">

Philips LatteGo 3200 series EP3246

instrukcja290 str. pl/ultimate-speed/ulg-38-b1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULG 3. 8 B1

instrukcja60 str. pl/silvercrest/sbb-850-e1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SBB 850 E1

instrukcja122 str. pl/contour/plus/instrukcja" data-v-86e76962="">

Contour +

instrukcja141 str. pl/delonghi/magnifica-s-ecam-22110sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

DeLonghi Magnifica S ECAM 22. SB

instrukcja30 str. pl/bosch/serie-6-wll2018gpl/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Serie 6 WLL2018GPL

instrukcja44 str. pl/ariston-thermo/velis-evo/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ariston Thermo Velis Evo

instrukcja24 str. pl/mastercook/ge-3419-zsb-dynamic/instrukcja" data-v-86e76962="">

Mastercook GE 3419 ZSB Dynamic

instrukcja44 str. pl/sanitas/sft-75/instrukcja" data-v-86e76962="">

Sanitas SFT 75

instrukcja52 str. pl/ultimate-speed/ulg-17-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULG 17 A1

instrukcja113 str. pl/candy/cst-26le1-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CST 26LE/1-S

instrukcja124 str. pl/auriol/ian-321304/instrukcja" data-v-86e76962="">

Auriol IAN 321304

instrukcja263 str. pl/casio/fx-991ex/instrukcja" data-v-86e76962="">

Casio FX-991EX

instrukcja48 str. pl/ikea/medelstor/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ikea MEDELSTOR

instrukcja52 str. pl/panasonic/sc-pm250/instrukcja" data-v-86e76962="">

Panasonic SC-PM250

instrukcja100 str. pl/citroen/c4-picasso-2007/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 Picasso (2007)

instrukcja256 str. pl/xiaomi/mi-robot-vacuum-mop-p/instrukcja" data-v-86e76962="">

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

instrukcja225 str. pl/bosch/maxx-7-varioperfect/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Maxx 7 VarioPerfect

instrukcja48 str. pl/ikea/pax/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ikea PAX

instrukcja44 str. pl/indesit/i5gmh5ag-w-u/instrukcja" data-v-86e76962="">

Indesit I5GMH5AG(W) U

instrukcja84 str. pl/bosch/c3/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch C3

instrukcja37 str. pl/bosch/tassimo-vivy-tas1202/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Tassimo Vivy TAS1202

instrukcja128 str. pl/indesit/iwsc-51052-c-eco-pl/instrukcja" data-v-86e76962="">

Indesit IWSC 51052 C ECO PL

instrukcja24 str. pl/hasbro/monopoly-junior/instrukcja" data-v-86e76962="">

Hasbro Monopoly junior

instrukcja4 str. pl/electrolux/perfectcare-800-te1120/instrukcja" data-v-86e76962="">

Electrolux PerfectCare 800 TE1120

instrukcja76 str. pl/panasonic/cz-taw1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Panasonic CZ-TAW1

instrukcja100 str. pl/siemens/eq6-plus-s100-te651209rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

Siemens EQ. 6 Plus S100 TE651209RW

instrukcja188 str. pl/beko/wmb-50811-f/instrukcja" data-v-86e76962="">

Beko WMB 50811 F

instrukcja48 str. pl/delonghi/caffe-corso-esam-2800sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800. SB

instrukcja22 str. pl/whirlpool/6th-sense/instrukcja" data-v-86e76962="">

Whirlpool 6th Sense

instrukcja164 str. pl/peugeot/3008-2010/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 3008 (2010)

instrukcja325 str. pl/silvercrest/ssj-300-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

SilverCrest SSJ 300 A1

instrukcja156 str. pl/xiaomi/redmi-note-11/instrukcja" data-v-86e76962="">

Xiaomi Redmi Note 11

instrukcja57 str. pl/chicco/next2me/instrukcja" data-v-86e76962="">

Chicco Next2Me

instrukcja76 str. pl/peugeot/508-2011/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 508 (2011)

instrukcja371 str. pl/siemens/eq-5-te503201rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

Siemens EQ. 5 TE503201RW

instrukcja134 str. pl/citroen/c5-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C5 (2015)

instrukcja366 str. pl/ultimate-speed/ulgd-50-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

Ultimate Speed ULGD 5. 0 A1

instrukcja54 str. pl/peugeot/308-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

Peugeot 308 (2015)

instrukcja416 str. pl/citroen/c4-picasso-2009/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 Picasso (2009)

instrukcja338 str. pl/citroen/c4-2006/instrukcja" data-v-86e76962="">

Citroën C4 (2006)

instrukcja218 str. pl/irobot/roomba-i7/instrukcja" data-v-86e76962="">

iRobot Roomba i7

instrukcja20 str. pl/bosch/c7/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch C7

instrukcja254 str. pl/bosch/serie-4-smv45kx01e/instrukcja" data-v-86e76962="">

Bosch Serie 4 SMV45KX01E

instrukcja54 str.

Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Fujitsu Aby30fbag

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Fujitsu Aby30fbag

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Fujitsu Aby30fbag