Podręcznik insrukcji Beko Css 52000 D

Beko Css 52000 D to podręcznik instrukcji, który zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji tego produktu. Podręcznik zawiera wymagane informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, ważne ostrzeżenia, kroki dotyczące montażu, instrukcje dotyczące odpowiedzialnego użytkowania i wiele innych informacji, które pomogą Ci korzystać z tego produktu w sposób bezpieczny i efektywny. Przejrzyj podręcznik zanim zaczniesz korzystać z produktu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik insrukcji Beko Css 52000 D

Przedstawiamy instrukcję obsługi Kuchnia gazowo-elektryczna Beko CSS 52020 DW

Kuchnia gazowo-elektryczna Beko CSS 52020 DW instrukcja obsługi – Pobierz

Sprawdź parametry i cenę produktu
w sklepie morele. net

Rozważasz zakup “Kuchnia gazowo-elektryczna Beko CSS 52020 DW lub masz pytania dotyczące jego działania? Poznaj jego funkcje, zasady obsługi oraz dane techniczne. Sprawdź instrukcję obsługi (pdf) Kuchnia gazowo-elektryczna Beko CSS 52020 DW!

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WB 6006 RS. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WB 6006 RS będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WB 6006 RS


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WB 6006 RS

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Ostrzeenie o zagroeniu napiciem i poraeniem elektrycznym.SPIS TRECI1. Wybór programu i obsluga zmywarki 23Przyciski i ich opis Wybór programu Dodawanie funkcji do programu: ledzenie postpu programu Kasowanie programu Zmiana programu Programowanie opónionego startu Uywanie blokady dostpu dzieci Wskanik braku soli Wskanik braku nablyszczacza Nastawianie Wskanika Braku Nablyszczacza Wlczanie urzdzenia2. Zalecenia bezpieczestwaPrzed instalacj Przed pierwszym uruchomieniem Dane techniczne Bezpieczestwo dzieci Codzienne uytkowanie Problemy W zmywarce nie powinny by zmywane24 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 283. Wskazówki montauZalecenia bezpieczestwa przy instalacji Instalowanie zmywarki Przylczenie wody Przylczenie wa zasilania wod Spuszczanie wody Zasilanie elektryczne Odzysk starego urzdzenia i Opakowania66 6 6 7 8 8 86. [... ] Aby podnie kosz górny do pozycji wysokiej (A) przytrzymaj go z jednej strony i uwanie pocignij do góry. Aby podnie drug stron kosza przytrzymaj j i pocignij do góry w ten sam sposób (A). Aby obniy górn pólk, przycinij dwigni pólki po jednej stronie i uwanie obni pólk nie zwalniajc dwigni B. Upewnij si, e obie dwignie chwytaj na tej samej wysokoci.106520 PLUstawianie wysokoci przy pustym koszu(w zalenoci od modelu) W tym modelu ustawienie wysokoci kosza górnego mona zmienia uywajc kól zamontowanych na dwóch rónych wysokociach. Zwolnij zapadki na obu, lewej i prawej, szynach kosza górnego przyciskajc je w dól (C). Wcinij zapadki z powrotem w ich wlaciwe pozycje.1022Skladajce si zby (w zalenoci od modelu) W górnej pólce s,, skladajce si zby" aby zwikszy miejsce na kubki lub szklanki. Wystarczy pocign z pierwszy z przodu skladajcy si zb, przesun go w lewo A i prawo B aby umiescicgo w innym miejscu. W razie potrzeby zby mona poloy na plask.106721 PLStojak na szklo (w zalenoci od modelu) Wkladajc wysokie szklanki czy kieliszki do zmywarki nie naley ich opiera jednych o drugie, gdy w trakcie zmywania mog si potluc. W tym celu trzeba odlczy uchwyt stojaka od prta kosza, do którego stojak jest przytwierdzony. 1025Szuflada górnego kosza (w zalenoci od modelu) Dodatkowe lyeczki do deserów, widelczyki i noe mona wklada do szuflady przytwierdzonej do górnego kosza zmywarki.1026Pólka (w zalenoci od modelu) Zalenie od wielkoci szklanek i kubków mona regulowa ustawienie wysokoci pólki (C, D, E).102322 PL5 Wybór programu i obsluga zmywarki1. Przycisk Start/Pauza/Kasuj Wywietlacz Przycisk Wyboru Programu Przycisk Polowy WsaduPrzycisk Express Przycisk Tabletek Combi Przycisk Opónionego Startu Uchwyt Wskanik Programu11. Lczny czas moe si róni od wskazanego na pocztku, bowiem moe si zmieni w trakcie dzialania programu zalenie od temperatur pomieszczenia, w którym zainstalowano zmywark oraz wody zasilajcej, samo-czyszczenia systemu zmikczania wody (regeneracji) oraz iloci naczy.Aby doda funkcj do programu: 1. Nacinij przycisk funkcji, któr czcesz zalczy, i sprawd, czy wywietlacz pokazuje jej wskanik. Moesz uruchomi ten program przyciskiem Start/ Pauza/ Kasuj (2).ledzenie postpu programuW trakcie wykonywania biecego programu mona ledzi jego kroki na wskaniku ledzenia Kroków programu (20). a Zmywanie (20 a) b Plukanie (20 b) c Suszenie (20 c) d Koniec (20 d) W trakcie wykonywania programu wywietlacz pokazuje odpowiednio kroki zmywania 20 a, plukania 20 b, oraz suszenia 20 c. Tylko wskanik zakoczenia programu 20 d zapala si po zakoczeniu programu. Aby skasowa ju uruchomiony program, na trzy sekundy przycinij Start/ Pauza/ Kasuj (2). Przez par minut maszyna bdzie przetwarza operacje niezbdne do skasowania. Po zakoczeniu procesu kasowania programu mona wybra i uruchomi nowy program. Zalenie od kroku poprzedniego programu wykonywanego w chwili skasowania w maszynie oraz/lub na zmywanychDodawanie funkcji do programu:Kasowanie programuPrzy pomocy przycisków dodawania funkcji pona uruchomi wybrany program wraz z funkcjami polowy wsadu (5), Express (6), detergentu w tabletkach (7) oraz opónionego startu (8). W razie uywania wielofunkcyjnych rodków myjcych lepsz wydajnoc mycia uzyskuje si wybrawszy funkcj detergentu w tabletkach.25 PLnaczyniach mog pozosta resztki detergentu lub rodka pluczcego.Zmiana programuJeli chcesz zmieni wykonywany program, przede wszystkim nacinij przycisk Start/ Pauza/ Kasuj (2) aby przelczy zmywark w tryb pauzowania. Nastpnie przelcz zmywark na dany program naciskajc przycisk Wyboru Programu (4). ] Niska nastawa zmikczania wody, zbyt malo soli* - W zmywarkach wyposaonych w nastawianie zmiekczania wody naley je nastawi odpowiednio do twardoci wody zasilajcej. Detergent przechowywany w niewlaciwych warunkach - Jeslu uywasz detergentu w proszku po otwarciu pudelka z detergentem nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. Ze wzgldu na latwoc przechowywania zalecamy uywanie detergentu w tabletkach. Przecienie koszyków - Aby uniknc zarysowania i pekania szklanek i innych naczy szklanych z powodu uderzania o siebie w trakcie procesu zmywania spowodowanego ich niewlaciwym ustawieniem nie przeciaj koszykow ponad ich pojemno.1037Rdza, czernienie i uszkodzenia powierzchniNieszczelne zamknicie pokrywy pojemnika na sól* - Sól moe powodowa utlenianie sie powierzchni metalowych. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WB 6006 RS

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WB 6006 RS.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CM 58200. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CM 58200 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CM 58200


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CM 58200

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Instrukcja obsugiProsimy o uwane przeczyt ytanie instrukcji przed podàczeniem urzàdzenia!Kuchenka wolnostojàcaCM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010Informacje podstawoweDrogi uytkowniku!Ten produkt zosta wytworzony w fabrykach stosujàcych technologie produkcji przyjazne dla Êrodowiska. Starà kuchenk´ naley zomowaç zgodnie z przepisami ochrony Êrodowiska. To urzàdzenie jest oznaczone symbolem przekreÊlonego kontenera na odpady zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/WE oraz polskà ustawà o zuytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym. Takie oznakowanie informuje, e sprz´t ten po okresie jego uytkowania nie moe byç umieszczany razem z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstwa domowego. [... ] Sprawdê, czy piekarnik jest podàczony do instalacji elektrycznej. Na wyÊwietlaczu wyÊwietli si´,, 0. 00" oraz zaÊwieci si´ lampka A. Nast´pnie naciÊnij i przytrzymaj równoczeÊnie przyciski i. Trzymajàc równoczeÊnie przyciski i naciÊnij odpowiednio przycisk,, +" lub,, -", by ustawiç poàdanà godzin´. Po ustawieniu zegara, puÊç przyciski równoczeÊnie. ZaÊwieci si´ take lampka, informujàce o tym, i piekarnik jest ustawiony na funkcji r´cznej. Trzymajàc przycisk naciÊnij odpowiednio przycisk,, +" lub,, -", by ustawiç wybrany czas minutnika. Nast´pnie puÊç przyciski równoczeÊnie. Lampka b´dzie si´ Êwieciç, a zadzwoni alarm minutnika. Alarm ten b´dzie powtarza si´ kilka razy, a zostanie wyàczony. Jak anulowaç ustawienie minutnika zanim zakoczy si´ wybrany czas 1. Aby wyàczyç dêwi´k alarmu naciÊnij przycisk minutnika. Kiedy minutnik jest wàczony, pozostay do koca czas mona sprawdziç naciskajàc przycisk.18A0. 00STOP12. 000. 20Obsuga zegara ­ programatora piekarnikaProgramy Automatycznego PieczeniaTwoja kuchenka posiada dwa sposoby Automatycznego Pieczenia: · automatyczne, wàczenie i wyàczenie pieczenia · automatyczne, wyàczenie pieczenia Automatyczne, wàczenie i wyàczenie pieczenia Podczas programowania konieczne jest ustawienie czasu trwania pieczenia oraz czasu, kiedy pieczenie ma si´ zakoczyç. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ 0. 00 oraz zaÊwieci si´ lampka. Trzymajàc nadal przycisk, za pomocà przycisków,, +" i,, -" wybierz poàdany czas pieczenia. Na wyÊwietlaczu ponownie wyÊwietli si´ godzina, zaÊwiecà si´ lampki A i 5. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ najkrótszy czas pieczenia, jaki zosta wczeÊniej ustawiony. Trzymajàc nadal przycisk uyj przycisków,, +" i,, -" aby ustawiç àdanà godzin´ zakoczenia pieczenia. PuÊç wszystkie przyciski, a na wyÊwietlaczu ponownie pojawi si´ godzina oraz zaÊwieci si´ lampka A. Kiedy piekarnik wàczy si´ automatycznie lampka zapali si´ ponownie. Ustaw pokr´to temperatury na wybranà temperatur´ i wybierz program pieczenia. ] Aby zaoyç drzwi naley wykonaç powysze czynnoÊci w odwrotnej kolejnoÊci. Uwaga: Po zaoeniu drzwi sprawdziç, czy zawiasy sà prawidowo zamocowane i nie blokujà zatrzasków.zatrzaskIXmocowanie zawiasu zatrzask zawias zatyczki ochronne31XPrzestawienie kuchenki na zasilanie innym gazemzabezpieczenieKuchenka moe byç zasilania gazem ziemnym i pynnym. Mona jà przystosowaç do spalania innego gazu wymieniajàc dysze palników. Zmiany musza byç wykonane przez serwis, autoryzowany przez producenta kuchenki. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CM 58200

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CM 58200.

Podręcznik insrukcji Beko Css 52000 D

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik insrukcji Beko Css 52000 D

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik insrukcji Beko Css 52000 D