Podręcznik komunikacji Honeywell 8712409

Podręcznik komunikacji Honeywell 8712409 jest szczegółowym opisem wszystkich funkcji komunikacji Honeywell dla produktów z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfigurowania i monitorowania urządzeń BMS, w tym systemów HVAC, oświetlenia, systemów bezpieczeństwa i systemów kontroli dostępu. Podręcznik umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie wszystkimi funkcjami komunikacji Honeywell, a także skonfigurowanie systemu do pracy z istniejącymi systemami BMS. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń, wtyczek i zarządzania protokołami komunikacji. Podręcznik komunikacji Honeywell 8712409 jest niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce skutecznie i bezpiecznie zarządzać systemem BMS.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji Honeywell 8712409

Interdyscyplinarny podręcznik komunikacji interpersonalnej!

Kompendium wiedzy o komunikowaniu się między ludźmi pisane z perspektywy psychologicznej, a także socjokulturowej i filozoficznej. Zawiera bogaty i trafny wybór tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

W książce omówiono m. in. :

- rozwijanie umiejętności posługiwania się słowem,

- docieranie do tajemnicy twórczej mocy języka,

- interpretację zachowań niewerbalnych, mowę ciała, międzynarodowy słownik gestów, rolę dotyku,

- różne style ekspresji u kobiet i u mężczyzn,

- rozwijanie umiejętności słuchania, odkrywanie własnych barier komunikacyjnych,

- samospełniające się proroctwa interpersonalne,

- specyfikę komunikacji w przyjaźni, rodzinie, z bliskim partnerem,

- komunikację międzykulturową.

Podręcznik został napisany z myślą o studentach psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pedagogiki. Dzięki atrakcyjności tematów i przystępnemu językowi może wzbogacić wiedzę każdego zainteresowanego własnym rozwojem i polepszeniem kontaktów z ludźmi.

Dostępna liczba sztuk
Dostępność całkowita104 szt.
Dostępność w naszym magazynie4 szt. (realizacja już jutro)
Dostępność w punktach Bonito

Darmowa dostawa już od 299, 00 

 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt odbioru, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem PIN.
 • Wydanie przesyłki następuje po podaniu numeru zamówienia oraz kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki w punkcie masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej Paczkomat, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Paczkomatów InPost z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego Paczkomatu.
 • Wydanie przesyłki następuje po wpisaniu numeru telefonu i podaniu kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z Paczkomatu masz 48 godzin.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej miejsce, w którym chciałbyś je odebrać. Może to być placówka pocztowa, sklep Żabka, Freshmarket lub stacja Orlen.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Poczty Polskiej z informacją o dotarciu przesyłki do wybranej placówki.
 • Pracownik w placówce wyda przesyłkę po podaniu danych odbiorcy zgodnych z danymi na przesyłce oraz po okazaniu dowodu osobistego.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z placówki pocztowej masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki
 • Listonosz doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz SMS-a oraz e-mail od firmy Orlen z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem.
 • Pracownik punktu wydaje przesyłkę po podaniu otrzymanego specjalnego kodu.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z punktu masz 3 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Kurier doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.

  * opcja płatności przy odbiorze kosztuje dodatkowo 3, 00 zł

  Cele i wskaźniki – Aneks 1 do Umowy ws. Programu

  • wersja polska
  • wersja angielska

  Memorandum of Understanding

 • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 - obowiązujące od 22 lipca 2021 roku, zawierające zmiany w załącznikach A i B
 • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polski (z nieaktualnymi załącznikami A i B - wersja z 2017 roku)
 • Pismo dot. zwolnienia od podatku dochodowego

 • Zwolnienie od podatku dochodowego
 • Cytowane pismo z 2012r.
 • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

  Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021Wersja przetłumaczona na język polski (ze strony eog. gov. pl).

  • Załącznik 1 - Kwalifikowalne obszary priorytetowe i programowe Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
  • Załącznik 2 - Memorandum of Understanding ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (wzór)
  • Załącznik 3 - Wymogi dotyczące Informacji i Komunikacji Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021(wersja obowiązująca od 13. 11. 2020r. )
  • Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej
  • Załącznik 4 - Umowa ws. Funduszu Współpracy Dwustronnej (wzór)
  • Załącznik 5 - Wzór Koncepcji Programu
  • Załącznik 6 - Umowa ws. Programu
  • Załącznik 7a - Pomoc Techniczna
  • Załącznik 7b - Umowa ws. finansowania Pomocy Technicznej
  • Załącznik 8 - Prognozy przewidywanych wniosków o płatność
  • Załącznik 9 - Wzór sprawozdania o nieprawidłowościach
  • Wytyczne dot. informacji i promocji

   Komunikacja i identyfikacja wizualna Funduszy EOG i Funduszy Norweskich 2014–2021 - przewodniki, aktualności, dodatkowe dokumenty

   Wytyczne dot. programów edukacyjnych

   Zasady opracowywania i realizacji programów należących do obszaru programowego 3 „Edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży” - tłumaczenie na język polski.Pobierz dokument

   Wytyczne dot. wyników

   Zasady i wytyczne dotyczące projektowania, monitorowania i oceny programów, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości wyników - tłumaczenie na język polski (wersja aktualna z 2019 roku).Pobierz dokument

   Wytyczne finansowe

   Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polski (wersja z września 2018 roku)Pobierz dokument

   Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów

   Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 12 maja 2020 roku).Pobierz dokument

   Wytyczne w zakresie udzielania zamówień

   Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 2 września 2021 roku).Pobierz dokument

   Wytyczne ws. stosunków dwustronnych

   Wytyczne ws. stosunków dwustronnych

   - tłumaczenie na język polski

   Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

   Skuteczna komunikacja, czyli co autor komunikatu miał na myśli

   Konsekwencją życia w społeczeństwie jest konieczność skutecznego komunikowania się z jego członkami. Dotyczy to wszystkich bez względu na zajmowane stanowisko, pełnioną funkcję społeczną czy też pozycję społeczną. Do komunikacji interpersonalnejkomunikacji interpersonalnej dochodzi zawsze, gdy co najmniej dwie osoby stykają się ze sobą. Polega ona na wymianie komunikatów. Ta wymiana może mieć charakter werbalny i niewerbalny.

   Komunikacja werbalna odbywa się za pomocą słów, komunikacja niewerbalna zaś poprzez gesty, mimikę, ton głosu, obserwację zachowania rozmówcy.

   W rozmowie zawsze dochodzi do nadawania i odbierania komunikatów przez odbiorcę i nadawcę. Zamieniają się oni rolą w zależności od tego, kto w danym momencie nadaje wiadomość, a kto ją odbiera. Nadawcą nazywamy osobę, która w danym momencie ma coś do przekazania, nadaje komunikat. Odbiorcą jest osoba, do której komunikat był nadany i która go sobie przyswaja.

   Nadawanie (nadawca):

   RiBO9ik0znWEz1

   Źródło: Englishsquare.

   RWLL8fwGDxRmh1

   Komunikacja może mieć charakter jednokierunkowy, jeżeli nadawca komunikatu nie oczekuje odpowiedzi od odbiorców.

   Rjj05kpY0atK61

   Komunikacja dwukierunkowa ma miejsce, gdy odbiorca komunikatu odpowiada nadawcy (prowadzi rozmowę).

   R5AyxWWOkR6Hq1

   Komunikacja werbalna i niewerbalna

   Są dwa podstawowe sposoby komunikowania się. Jest to komunikacja werbalna i niewerbalna.

   RU09fYDUwwBKH1
   Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: komunikacjaElementy należące do kategorii komunikacjaNazwa kategorii: werbalnaElementy należące do kategorii werbalnaNazwa kategorii: przekazywanie informacjiza pomocą słowamówionego i pisanegoKoniec elementów należących do kategorii werbalnaNazwa kategorii: niewerbalnaElementy należące do kategorii niewerbalnaNazwa kategorii: przekazywanie informacjiza pomocą gestów,postawy ciała, mimiki,tembru głosu,szybkości wypowiadanychsłówKoniec elementów należących do kategorii niewerbalnaKoniec elementów należących do kategorii komunikacja

   Źródło: Englishsquare.

   Obie formy komunikacji przeplatają się ze sobą, jednocześnie mówimy w sposób werbalny i przekazujemy liczne komunikaty niewerbalne. Stosunek procentowy komunikacji werbalnejkomunikacji werbalnej i niewerbalnejniewerbalnej w trakcie rozmowy dwóch osób wynosi: 35% do 65% na korzyść komunikacji niewerbalnej.

   RQna2PmoreHEY
   Wykres kołowy. Komunikacja werbalna i niewerbalna w ujęciu procentowym podczas typowej rozmowy. Lista elementów: komunikacja niewerbalna; Wartość: 65; Udział procentowy: 65%komunikacja werbalna; Wartość: 35; Udział procentowy: 35%

   Komunikacja werbalna i niewerbalna w ujęciu procentowym podczas typowej rozmowy

   • Label: komunikacja niewerbalna

    Value: 65%

   • Label: komunikacja werbalna

    Value: 35%

   Zastanów się, z czego może wynikać stosunek procentowy na korzyść komunikacji niewerbalnej.

   Źródło: Englishsquare.

   Mowa ciała

   Komunikacja niewerbalna zwana jest także mową ciałamową ciała. Jej właściwe zrozumienie może dać nam więcej informacji niż komunikaty werbalne przekazywane podczas rozmowy. Obserwowanie mowy ciała, gestów, mimiki pozwala często zrozumieć prawdziwe intencje rozmówcy. Należy nadmienić, że każda osoba ma inne charakterystyczne dla siebie gesty, mimikę, tiki, sposób zachowania się w określonej sytuacji. Dlatego warto je obserwować, a zarazem pamiętać, że inni też uważnie nas obserwują.

   Rcu8KeJXJnP4M

   Konsternacja

   Źródło: Englishsquare.

   RqdZqJCgcxJgX

   Nerwowość

   Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RVE0s3iGCQOhD/1645623811/1sZi1d5aVXBVtkvrmxpPBghT68fFFkY2. png">RVE0s3iGCQOhD

   Ocenianie

   Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/R1OQpXExtDrOm/1645623813/17eChHqRFt3yZYcLePf5YJm6f8u7SpjD. png">R1OQpXExtDrOm

   Otwartość

   Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RIgSVang1FVNA/1645623814/11noAgZ1GkccyRocAmupyulPlQEkvRQa. png">RIgSVang1FVNA

   Podejrzliwość

   Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RbMBJpdHF0gwD/1645623815/eo8eP0EV7Rv5fIQvoYj8Vm9LoiPoo0G7. png">RbMBJpdHF0gwD

   Znudzenie

   Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/Rq9VUy2kdm0X1/1645623818/B56GlNiREUmRt5TjpUdiIlj98Q8cBsSa. png">Rq9VUy2kdm0X1

   Wycofanie

   Źródło: Englishsquare.

   bg‑green

   Przeanalizuj przedstawione na grafice przykłady mowy ciała i zastanów się, czy opis oddaje ich wymowę.

   Jak skutecznie się porozumiewać

   Istnieje wiele wzorów skutecznego porozumiewania się. Każdy z nas opracowuje własne strategie, jak osiągnąć zamierzony cel. Zawsze jednak należy pamiętać o podstawowych zasadach skutecznego porozumiewania się.

   R1TFReRwcRBKH1
   Mapa myśli. Zasady skutecznego porozumiewania się – nadawca. Lista elementów: Nazwa kategorii: nadawcaElementy należące do kategorii nadawcaNazwa kategorii: jasno formułuje swoje zdanieNazwa kategorii: mówi w sposób konkretnyi zrozumiały dla odbiorcyNazwa kategorii: patrzy rozmówcy w oczyNazwa kategorii: nie ukrywa uczućNazwa kategorii: zwraca uwagę na to,jak mówi, na ton,szybkośćwypowiadanych słów,intonację głosuNazwa kategorii: stara się uśmiechać,bo to wzmacnia pozytywnyodbiór wypowiedziNazwa kategorii: dopuszcza odbiorcę do głosuNazwa kategorii: mówi spokojnie, wyjaśniarzeczy niezrozumiałeNazwa kategorii: obserwuje reakcjęodbiorcy na swoje słowaKoniec elementów należących do kategorii nadawca

   Źródło: Englishsquare.

   R1JAorG5BM08b1
   Mapa myśli. Zasady skutecznego porozumiewania się – odbiorca. Lista elementów: Nazwa kategorii: odbiorcaElementy należące do kategorii odbiorcaNazwa kategorii: cierpliwie słuchanadawcy, nie przerywajego wypowiedziNazwa kategorii: słucha z zainteresowaniemNazwa kategorii: utrzymuje kontakt wzrokowyNazwa kategorii: kiwnięciem głowy, mimikąpokazuje, że rozmowa jestdla niego ważnaNazwa kategorii: stara się za pomocąkrótkich komentarzyzapewniać nadawcę, żesłucha go i rozumieNazwa kategorii: zadaje pytaniaNazwa kategorii: stara się nie krytykowaćnadawcy publicznie,nie ośmieszać goKoniec elementów należących do kategorii odbiorca

   Źródło: Englishsquare.

   Oczywiście nie zawsze stosowanie się do tych zasad gwarantuje sukces, należy pamiętać, że każdy rozmówca jest inny. Do każdego należy trafić w odpowiedni, często indywidualny sposób.

   Słownik

   komunikacja interpersonalna

   komunikacja interpersonalna

   inaczej rozmowa; to wymiana komunikatów zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych między co najmniej dwoma osobami; jest ona składową komunikacji społecznej; składa się z wielu aktów mowy

   komunikacja werbalna

   komunikacja werbalna

   komunikacja, w której środkiem jest język, to ogółem wymiana sensów między ludźmi za pomocą języka lub innego zestawu symboli; najczęściej towarzyszy jej także komunikacja niewerbalna

   komunikacja niewerbalna

   komunikacja niewerbalna

   wszystkie komunikaty na kanałach innych niż język; to np. gesty, mimika; komunikaty te często nadawane są nieświadomie, choć część z nich może być nadawana i odbierana świadomie; komunikacja niewerbalna jest równie istotna, co werbalna

   mowa ciała

   mowa ciała

   element komunikacji niewerbalnej; gesty, mimika, ruchy oczu, używanie przestrzeni w komunikacji

Podręcznik komunikacji Honeywell 8712409

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji Honeywell 8712409

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji Honeywell 8712409