Podręcznik oryginalny Fujitsu Cardminder Series

Podręcznik oryginalny Fujitsu Cardminder Series to wyjątkowo wytrzymała karta pamięci. Wykonana z trwałych materiałów, zapewnia szybki i niezawodny dostęp do najważniejszych danych, takich jak informacje kontaktowe, numery telefonów, adresy e-mail i inne. Jest wyposażony w funkcję zabezpieczenia danych, która zapewnia bezpieczeństwo i ochronę wrażliwych informacji. Karta pamięci jest łatwa do otwierania i zamykania, dzięki czemu można łatwo przechowywać i przesyłać dane. Jest wyposażony w rozbudowane funkcje, które pozwalają na szybkie i łatwe tworzenie list kontaktów, wyszukiwania informacji i wykonywanie wielu innych zadań.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik oryginalny Fujitsu Cardminder Series

Dokonując migracji aplikacji ScanSnap Manager do ScanSnap Home, pliki istniejących aplikacji oprogramowania można importować jako pliki do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

Istniejące aplikacje oprogramowania do wykonania migracji są następujące:

 • ScanSnap Organizer V4. 1 lub nowszy (*1)

 • CardMinder V4. 1 lub nowszy (*2)

 • ScanSnap Receipt V1 lub nowszy

*1:

Wymagane jest logowanie do komputera z tym samym kontem użytkownika, którego używasz do ScanSnap Organizer.

*2:

Baza danych musi być zapisana w dostępnym miejscu w komputerze, którego używasz.

WSKAZÓWKA

Aby można było dokonać migracji plików z istniejącej aplikacji oprogramowania do ScanSnap Home, dysk Twojego urządzenia będzie wymagał odpowiedniej przestrzeni dla plików, które mają zostać przeniesione do niego.

Wymagana wolna przestrzeń dyskowa różni się, w zależności od dysku, który określisz dla folderu [ScanSnap Home].

 • Kiedy miejsce docelowe zapisu dla folderu [ScanSnap Home] zostanie ustawione na dysk urządzenia, na którym zainstalowano Windows

  Dysk wymaga wolnej przestrzeni co najmniej 2, 5 raza większej niż całkowity rozmiar plików, które podlegają migracji do ScanSnap Home.

 • Kiedy miejsce docelowe zapisu dla folderu [ScanSnap Home] zostanie ustawione na dysk urządzenia, na którym nie jest zainstalowany Windows

  Dysk, który został określony dla folderu [ScanSnap Home] oraz dysk, na którym zainstalowany jest system Windows, wymaga wolnej przestrzeni o tym samym rozmiarze lub większym, co całkowity rozmiar plików migrowanych do aplikacji ScanSnap Home.

  1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.
  2. Z listy, która wyświetli się po wybraniu [Pomoc] w menu [Konwersja danych], wybierz istniejącą aplikację oprogramowania z plikami do migracji.

   Wybierz istniejącą aplikację oprogramowania z plikami do wykonania migracji z poniższych:

  3. Wszystkie

   Migruje pliki dla ScanSnap Organizer, CardMinder i ScanSnap Receipt do plików dla ScanSnap Home.

   W oknie [Wybierz oprogramowanie, które chcesz przekonwertować] wybierz program, dla którego będziesz migrować pliki, po czym kliknij przycisk [Dalej].

  4. ScanSnap Organizer

   Migruje pliki dla ScanSnap Organizer do plików dla ScanSnap Home.

  5. CardMinder

   Migruje pliki dla CardMinder do plików dla ScanSnap Home.

  6. ScanSnap Receipt

   Migruje pliki dla ScanSnap Receipt do plików dla ScanSnap Home.

  7. W oknie uruchamiania migracji plików kliknij przycisk [Rozpocznij].
  8. Czas szacowany i czas pozostały do migracji plików, wyświetlane w oknie, to wartości spodziewane. Faktyczny czas wymagany do migracji plików będzie się nieznacznie różnić, w zależności od środowiska systemowego lub zawartości plików, które chcesz migrować.

  9. Kiedy pojawi się okno określania pliku bazy danych dla danych wizytówek, przejdź do kroku 4.

  10. Kiedy pojawi się komunikat informujący o ukończeniu procesu migracji plików, przejdź do kroku 5.

  11. Przenieś bazę danych, która zarządza danymi wizytówek dla CardMinder.

   W oknie, które pojawi się po kliknięciu przycisku [Zmień], wybierz plik bazy danych dla danych wizytówek, po czym kliknij przycisk [Rozpocznij].

   Format pliku bazy danych to *. cmdb lub *. cxdb.

  12. Jeśli wybrana baza danych jest chroniona hasłem, pojawi się okno [Wprowadzanie hasła]. Wprowadź hasło, aby otworzyć bazę danych, po czym kontynuuj operację przenoszenia.

  13. Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno.

  Po zakończeniu przenoszenia plików, w oknie głównym w widoku listy folderów zostaną dodane następujące foldery.

 • ScanSnap Organizer

  Folder [ScanSnap Organizer] został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home i jest dodany w folderze [Komputer].

  CardMinder

  Do folderu [ScanSnap Home] został dodany folder [CardMinder_DBFileName].

  ScanSnap Receipt

  Do folderu [ScanSnap Home] został dodany folder [ScanSnap Receipt].

  Dokonując migracji aplikacji ScanSnap Manager do ScanSnap Home, pliki istniejących aplikacji oprogramowania można poddać migracji jako pliki do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

 • ScanSnap Organizer V1. 1 lub nowszy (*1)

 • CardMinder V1. 1 lub nowszy (*2)

  Wymagane jest logowanie do komputera z tym samym kontem użytkownika, którego używasz dla ScanSnap Organizer.

 • W celu dokonania migracji plików z istniejącej aplikacji oprogramowania do ScanSnap Home, dysk będzie wymagał wolnej przestrzeni o co najmniej 50 MB większej od wolnej przestrzeni, która musi być dwukrotnie większa niż całkowity rozmiar plików podlegających migracji do ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 • Z listy wyświetlanej po wybraniu [Pomoc] na pasku menu [Konwersja danych] wybierz istniejącą aplikację oprogramowania z plikami do migracji.
 • Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno.
 • Folder [ScanSnap Organizer] został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home i jest dodany w folderze [Mac].

  DOSTĘPNE TYPY TESTU

  papier-ołóweke-testy

  NEO-PI-R

  Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

  AUTORZY TESTU

  P. T. Costa Jr, R. R. McCrae

  AUTOR ADAPTACJI I PODRĘCZNIK

  Jerzy Siuta (2006)

  WIEK OSÓB BADANYCH

  Młodzież, dorośli

  PROCEDURA

  Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie: 35–45 minut

  UŻYTKOWNICY TESTU

  Psychologowie

  Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech Wielkiej Piątki, czym różni się od znanego u nas inwentarza NEO-FFI. Narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji.

  Komplet

  Komplet

  NEO-PI-R Komplet

  • podręcznik,
  • podręcznik oryginalny,
  • arkusze pytań z instrukcją (25 egz. ),
  • arkusze odpowiedzi z kluczem (25 egz. ),
  • arkusze "Twój wynik w Inwentarzu NEO-PI-R" (25 egz. ),
  • arkusze "Profil osobowości" dla kobiet 17 – 29 lat (25 egz. ),
  • arkusze "Profil osobowości" dla kobiet 30 – 79 lat (25 egz. ),
  • arkusze "Profil osobowości" dla mężczyzn 17 – 29 lat (25 egz. ),
  • arkusze "Profil osobowości" dla mężczyzn 30 – 79 lat (25 egz. ).

  680, 82 zł

  601, 13 zł netto

  Elementy testu

  Podręcznik

  NEO-PI-R-PODRĘCZNIK ORYGINALNY

  106, 77 zł

  101, 69 zł netto (5% VAT)

  Podręcznik

  234, 87 zł

  223, 69 zł netto (5% VAT)

  Arkusze testowe

  NEO-PI-R-ark. pyt. z instrukcją(25egz. )

  83, 37 zł

  67, 78 zł netto (23% VAT)

  Arkusze testowe

  NEO-PI-R-ark. odp. z kluczem(25 egz. )

  69, 83 zł

  56, 77 zł netto (23% VAT)

  Arkusze testowe

  NEO-PI-R-ark. wyników (25egz. )

  25, 54 zł

  20, 76 zł netto (23% VAT)

  Arkusze testowe

  NEO-PI-R-ark. z profilami K. 17-29(25 egz. )

  40, 11 zł

  32, 61 zł netto (23% VAT)

  Arkusze testowe

  NEO-PI-R-ark. 30-79(25 egz. )

  NEO-PI-R-ark. z profilami M. )

  32, 61 zł netto (23% VAT)

  E-jednostki

  e -NEO-PI-R jednostka badaniowa

  35, 81 zł

  29, 11 zł netto (23% VAT)

  E-jednostki

  e -NEO-PI-R wprowadzenie wyników

  8, 95 zł

  7, 28 zł netto (23% VAT)

  Cennik testów ważny od dnia 1. 01. 2023 r. do dnia 30. 06. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

  Chcesz otrzymywać aktualne informacje
  o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

  An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload🗙

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  P3PC-4252-01EN
  fi 7160/ fi 7260/fi 7180/ fi 7280
  fi-7160/ fi-7260/ fi-7180/ fi-7280 Image Scanner Image Scanner
  - - - -
  Getting Started Getting Started
  Thank you for purchasing the fi-7160/fi-7260/fi-7180/fi-7280 color image scanner. This manual describes
  the preparation required to use this product. Follow the procedures in this manual. Make sure to read the
  attached "Safety Precautions" manual before using the scanner. For details about scanner functions and
  features, basic operation, dail

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  2D Barcode for PaperStream Safety Information [fi-7180/fi-7280] This option can recognize two dimensional The attached Safety Precautions manual contains codes. important information about the safe and correct Can be used with the PaperStream IP use of this product. Make sure that you read and understand it before using the scanner. (TWAIN) driver, the PaperStream IP (TWAIN x64) driver, the PaperStream IP (ISIS) driver, or PaperStream Capture. Symbols Used in This For fi-7160/fi-7260, t
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  User’s Guide Hard disk 5, 400 rpm or more Includes Safety Precautions, Getting Started, drive (Recommended: 7, 200 rpm or more) Operator's Guide, and fi-718PR Imprinter 1 GB or more Operator's Guide. Memory (Recommended: 4 GB or more) Scanner Central Admin Agent Display 1024 × 768 pixels or more, Used to centralize the management of multiple resolution 65, 536 colors or more scanners, by allowing you to apply firmware updates simultaneously, monitor the operating Hard disk 2. 2 GB or more of
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  4. Follow the instructions on the screen to ■ Installation (Recommended) proceed with the installation. The following software are installed: PaperStream IP (TWAIN) Driver Installing the Scanner PaperStream IP (TWAIN x64) Driver Software Operation Panel Install the scanner in the following procedure. Error Recovery Guide 1. Place the scanner at its installation site. PaperStream Capture ATTENTION ScanSnap Manager for fi Series Carry the scanner by supporting it from the ABBYY FineReader
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  2. Unlock the transport lock switch. Connecting the Cables For fi-7260/fi-7280, there is a carrier unit inside the flatbed which is fixed in place to Connect each cable in the following procedure. prevent damage during transportation. AC cable Slide the transport lock switch on the front. Power connector Locked Unlocked 4 4 AC adapter 2 3 Transport lock switch USB connector 1 3. Attach the ADF paper chute (Feeder). 2 Insert the tabs into the slots on the back of USB cable the scanner in the d
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  3. Connect the AC cable to the AC adapter 2. Select the language to be displayed on the (hereinafter called the "power cable"). LCD. For details, refer to "Chapter 4 How to Use WARNING the Operator Panel" in the Operator's Guide. Only use the supplied power cable. 3. Turn on the computer. To prevent electrical shock or scanner The scanner is automatically detected. malfunction, do not perform the following: Use a different power cable ATTENTION Use the supplied power cable for other If th
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  5. Start up PaperStream Capture. Contact for Inquiries Select the [Start] menu [All Programs] [PaperStream Capture] [PaperStream Refer to the contact list on the last page of the ® Capture] (for Windows Server 2012 or Safety Precautions manual. ® Windows 8, right-click the Start screen, select [All apps] on the app bar, and then ABBYY FineReader for ScanSnap™ select [PaperStream Capture] under Select [Start] menu [All Programs] [PaperStream Capture]). [ABBYY FineReader for ScanSnap

  Podręcznik oryginalny Fujitsu Cardminder Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik oryginalny Fujitsu Cardminder Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik oryginalny Fujitsu Cardminder Series