Rozpoczęcie pracy z systemem Ge Profile Ptwn8055mms

Ge Profile PTWN8055MMS to przemysłowy system sterowania silnikami, oferujący szeroki zakres funkcji i możliwości. System składa się z komponentów, które są połączone w układzie, a jego główne elementy obejmują: moduł kontroli, moduł I/O, moduł wyjść i moduł wejść. System jest łatwy w użyciu i oferuje szybki dostęp do wszystkich komponentów i funkcji. Z jego pomocą można zarządzać silnikami, jak również monitorować ich stan za pomocą zaawansowanych funkcji. Przed rozpoczęciem pracy z systemem Ge Profile PTWN8055MMS należy dokonać instalacji i konfiguracji wszystkich połączonych komponentów. Następnie należy uruchomić system i skonfigurować go tak, aby działał zgodnie z wymaganiami i celami aplikacji. Po skonfigurowaniu systemu można go uruchomić i wykonać wszystkie wymagane prace.

Ostatnia aktualizacja: Rozpoczęcie pracy z systemem Ge Profile Ptwn8055mms

​Po pierwszy zalogowaniu się w programie Subiekt 123​ zostają zastosowane domyślne, najczęściej wybierane przez użytkowni​ków ustawienia, dlatego ważne jest, żeby dostosować program pod specyfikę pracy swojej firmy. W pierwszych krokach z programem Subiekt 123 zostaną przedstawione najważniejsze słowniki, które pozwolą na bezproblemowe rozpoczęcie pracy z systemem.

Pierwszym ze słowników, który pozwoli na rozpoczęcie pracy i dostosowanie programu pod własną specyfikę jest ustalenie Grupy klientów, do której można przypisać klientów, a następnie wykorzystać ją podczas wyliczania raportów. W tym celu należy kliknąć przycisk Konfiguracja znajdujący się w lewym dolnym rogu programu, następnie w sekcji Słowniki wybrać Grupy Klientów.


Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku Dodaj oraz wpisanie nazwy grupy i ustalenie, czy dodawana grupa będzie Domyślna.

 

Jednym z równie ważnych słowników są Grupy produktów, które należy dodać w analogiczny sposób jak grupy klientów. Przypisanie jej do produktów pozwala na bieżąco sprawdzać sprzedaż danych grup asortymentu. media/e-pomoc/Zdjecia/3916/3s. png"/>

Wprowadzenie dodatkowych Jednostek miar umożliwia sprzedaż towarów nie tylko w podstawowej jednostce miary, ale również w tych, które zostaną dodane.

 

Dodanie Państwa umożliwia ich wybór podczas wprowadzania klientów, których kraju nie ma domyślnie dodanego do programu.


Kolejnym słownikiem są Przyczyny korekt, które pojawiają się podczas wypisywania korekt faktur VAT sprzedaży oraz paragonów.


Słownik Rachunków bankowych pozwala na wprowadzenie numerów rachunków bankowych oraz ustawienie jednego z nich jako domyślny, który będzie podpowiadał się po wybraniu odroczonej formy płatności. media/e-pomoc/Zdjecia/3916/7s. png"/>

Kolejnym słownikiem, na który warto zwrócić uwagę na początku pracy z programem Subiekt 123, jest słownik, w którym istnieje możliwość tworzenia i edycji Waluty. W tym miejscu można przede wszystkim określić Precyzję, czyli liczbę cyfr zapisywanych po przecinku. media/e-pomoc/Zdjecia/3916/8s. png"/>

Po dodaniu własnego Szablonu wiadomości email będzie ​możliwość wskazania go podczas wysyłki dokumentu do klienta. media/e-pomoc/Zdjecia/3916/9s. png"/>

Kolejnym możliwym do uzupełnia słownikiem, jest słownik Wydatków, pozwala wybieranie każdego z nich z listy podczas dodawania wydatku do systemu.

W przypadku, gdy w konfiguracji danych podatkowych firmy został zaznaczony znacznik informujący, że podatnik jest zarejestrowany w procedurze OSS pojawi się dodatkowy słownik – Stawki VAT OSS. Umożliwia on przypisanie stawki VAT do danego państwa.​Po pierwszy zalogowaniu się w programie Subiekt 123 zostają zastosowane domyślne, najczęściej wybierane przez użytkowników ustawienia, dlatego ważne jest, żeby dostosować program pod specyfikę pracy swojej firmy. W pierwszych krokach z programem Subiekt 123 zostanie przedstawiona konfiguracja najważniejszych danych firmy, która pozwoli na bezproblemowe rozpoczęcie pracy z systemem.

W celu weryfikacji podstawowych danych firmy, które zostały wprowadzone podczas tworzenia Konta InsERT, należy przejść do modułu Konfiguracja, następnie w sekcji Firma wybrać Dane firmy.


Z tego poziomu można przejść do Edycji danych firmy wprowadzonych przy zakładaniu Konta InsERT, przejść do edycji lub wprowadzenia do słownika Rachunków bankowych, a także dodania Logo firmy.


W module Dane dodatkowe można wprowadzić Numer KRS, BDO oraz EORI, a także ustalić, czy mają pojawić się na wydrukach.

Sekcja Podatek VAT odpowiada za określenie, czy podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT, Zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE,  czy rozlicza się Metodą kasową, czy podatnik jest Zarejestrowany w procedurze OSS, a także określenie Rodzaju podmiotu (zdjęcie 1). Dla podmiotów niebędącymi czynnymi podatnikami VAT zostanie udostępniona możliwość wskazania Podstawy zwolnienia z VAT (zdjęcie 2).

zdjęcie 1 

zdjęcie 2

Kolejnym krokiem jest ustalenie Terminów dotyczących parametrów podatkowo-rozliczeniowych, na podstawie których zostaną wygenerowane ważne terminy oraz pojawią się w kaflu Terminy na pulpicie aplikacji. media/e-pomoc/Zdjecia/3923/v2/6s. png"/>

W związku ze zmianą przepisów w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Subiekt 123 posiada możliwość wskazania innego sprzedawcy na wystawianych dokumentach. W tym celu należy przejść do sekcji Inny sprzedawca zaznaczyć parametr Wystawiaj dokumenty z innym sprzedawcą, następnie niezbędne jest uzupełnienie jego danych. media/e-pomoc/Zdjecia/3923/v2/7s. png"/>

Parametry Użytkowników firmy umożliwiają weryfikację użytkowników posiadających dostęp do programu. Zarządzanie użytkownikami prowadzone jest z poziomu Konta InsERT. Informację, w jaki sposób dodać nowego użytkownika można znaleźć tutaj.

UWAGA! Podstawowa licencja programu Subiekt 123 pozwala na posiadanie jednego użytkownika. W celu dodania kolejnych użytkowników należy dokupić moduł Użytkownik+, informację jak to zrobić można znaleźć

Sekcja Licencje pokazuje, jakie produkty zostały wykupione oraz daty, kiedy kończy się na nie licencja. Przycisk Zarządzanie licencjami spowoduje przekierowanie na Konto InsERT, gdzie istnieje możliwość m. in. przedłużenia posiadanych licencji. media/e-pomoc/Zdjecia/3923/v2/9s. png"/>

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak przygotować system Windows do instalacji systemu SCADA na przykładzie instalacji AVEVA Edge,
 • jak krok po kroku zainstalować oprogramowanie AVEVA Edge 2020 Embedded HMI na komputerze Astraada PC.

Instalacja i uruchomienie oprogramowania AVEVA Edge 2020 w wersji Embedded HMI Runtime

Z artykułu „System SCADA + komputer przemysłowy – jak stworzyć najlepszy zestaw? ” dowiedziałeś/aś się, jak dobrać systemu SCADA i komputer przemysłowy, poznałeś/aś zastosowanie i funkcjonalności oprogramowania AVEVA Edge oraz komputera przemysłowego Astraada PC Standard.

Z tego artykułu dowiesz się, jak zainstalować AVEVA Edge na komputerze przemysłowym.

Jak przygotować Windows do instalacji systemu SCADA?

Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania AVEVA/Wonderware pamiętaj:

 • system nie może mieć zainstalowanego kontrolera domeny,
 • nazwa komputera, na którym będziesz instalować system SCADA, nie może być nazwą oprogramowania Wonderware np. InTouch, Historian, WIS, InSQL, Galaxy, AppServer itp.
 • nazwa komputera ma zawierać tylko litery i cyfry lub znak myślnika, czyli ”-”,
 • nazwa komputera nie może zawierać znaku podkreślenia, czyli ”_”,
 • nazwa komputera nie może być dłuższa niż 15 znaków,
 • zaleca się także ustawienie dla interfejsu sieciowego profilu prywatnego (w przypadku komputerów działających w grupie roboczej).
Ustawienie prywatnego profilu dla interfejsu sieciowego, źródło: informator techniczny ASTOR

Dodatkowe ważne informacje:

 • W przypadku, gdy w lokalnej sieci nie ma skonfigurowanego serwera DNS, należy skonfigurować mapowanie nazw komputerów do adresów IP w pliku hosts, który znajduje się w następującym katalogu: C:\Windows\System32\drivers\etc. Sposób konfiguracji pliku hosts znajdziesz w tym samym pliku po jego otworzeniu np. w programie Notatnik.
 • Systemami operacyjnymi dla wersji Embedded HMI Runtime są systemy klasy Embedded, np. Windows Embedded 8. 1 Industry Pro/Windows 10 IoT Enterprise.

System operacyjny Windows 10 IoT Enterprise komputera przemysłowego Astraada PC jest dostosowany do wersji AVEVA Edge Embedded HMI Runtime.

Jak rozpocząć instalację?

W celu instalacji AVEVA Edge na komputerze Astraada PC przejdź następujące kroki:

UWAGA

 •  Poniższa procedura instalacji została przedstawiona w oparciu o system desktopowy – Windows 10 (podobna konfiguracja występuje także na systemach Embedded np. Windows 10 IoT Enterprise).
 • Instalacja komponentu Microsoft Internet Information Services (IIS) jest wymagana, jeśli chcesz korzystać z dostępów zdalnych do aplikacji typu Web Thin Client lub Mobile Access Thin Client.

Przechodząc do panelu Programy i funkcje, kliknij z lewej strony okna na opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

Wybór funkcji systemu Windows, źródło: informator techniczny ASTOR

Po zaznaczeniu wskazanych opcji na ekranie 1, kliknij przycisk OK.

Rozpocznie się instalacja komponentu IIS z zaznaczonymi subkomponentami.
Instrukcja konfiguracji komponentu IIS do obsługi aplikacji AVEVA Edge jako serwera dla dostępu zdalnego Web Thin Client, została opisana w dodatkowym informatorze.

Poniższa procedura zakłada, że docelowy komputer z systemem Embedded pracuje w tej samej sieci, co komputer deweloperski, a także, że obydwa te komputery bez problemu widzą się w sieci.

1. Na komputerze z oprogramowaniem deweloperskim, wejdź do lokalizacji C:\Program Files (x86)\AVEVA\AVEVA Edge 2020\Redist\WinEmbedded\Bin\, a następnie wyszukaj plik CEServer. exe.

2. Skopiuj wspomniany w poprzednim kroku plik na docelowy komputer z systemem Embedded do wybranej przez Ciebie lokalizacji na dysku, w której będzie się znajdowało oprogramowanie i aplikacja AVEVA Edge.

3. (Krok opcjonalny) W tym momencie możesz skonfigurować program CEServer. exe, aby był on uruchamiany od razu po starcie komputera. W tym celu użyj skrótu klawiszowego: klawisz Windowsa + R, wpisz w okienku Uruchamianie (Run) polecenie shell:startup, a następnie zatwierdź komendę przyciskiem OK.

Polecenie uruchamiania aplikacji automatycznie po włączeniu komputera, źródło: informator techniczny ASTOR

W rezultacie otworzy się folder Startup, w którym możesz wklejać skróty do aplikacji, które mają się uruchamiać wraz ze startem Windowsa.

Utwórz w otwartym folderze skrót do skopiowanej wcześniej aplikacji CEServer. exe. Zwróć uwagę, że folder, w którym utworzysz skrót, jest związany z użytkownikiem systemu Windows, na którym pracujesz. Jeśli aplikacja ma być uruchamiana na innym profilu użytkownika, musisz ten krok powtórzyć także dla niego.

4. Uruchom skopiowany wcześniej program CEServer. exe.

5. Po uruchomieniu aplikacji system zapyta o skonfigurowanie systemu zabezpieczeń, aby łączyć się do stacji Runtime ze środowiska deweloperskiego, wykorzystując komunikację szyfrowaną przez podanie konkretnej nazwy użytkownika i hasła. Na potrzeby realizacji tej instrukcji, kliknij przycisk Nie.

Jeśli chcesz uruchomić system zabezpieczeń, możesz wrócić do ich konfiguracji, przechodząc w programie CEServer, przez opcję Setup -> Users.

Opcja włączenia systemu zabezpieczeń, źródło: informator techniczny ASTOR

6. W kolejnym oknie, kliknij przycisk Tak. Po uruchomieniu aplikacji, nie zamykaj programu CEServer! Program ten musi być uruchomiony, aby stacja deweloperska mogła połączyć się do stacji Runtime, do realizacji kolejnych kroków.

Okno weryfikacji decyzji o ponownym komunikacie, źródło: informator techniczny ASTOR
 

7. Na komputerze deweloperskim uruchom program AVEVA Edge 2020

8. Z górnej belki wybierz opcję Connect, w zakładce Home i grupie Remote Management.

Okno programu AVEVA Edge 2020, wybór opcji Connect, źródło: informator techniczny ASTOR

9. W kolejnym oknie, w zakładce Target, w polu Host, wpisz adres IP stanowiska Runtime, a następnie kliknij przycisk Connect.

Okno łączenia z hostem, źródło: informator techniczny ASTOR

10. W kolejnym oknie otrzymasz komunikat o tym, że zabezpieczenia nie są skonfigurowane.

Jeśli zabezpieczenia w aplikacji CEServer będą skonfigurowane, w tym momencie system zapyta o nazwę użytkownika i hasło. W tym, a także w kolejnym okienku, kliknij przycisk Yes.

Okno weryfikacji poprawność wybranej opcji (informacja o braku skonfigurowanych zabezpieczeń), źródło: informator techniczny ASTOR

11. Po podłączeniu do stacji, system pokaże szczegółowe informacje o komputerze z którym nawiązał połączenie. W razie problemów z połączeniem, sprawdź dokładnie połączenie sieciowe, a także, czy firewall nie blokuje portu 4322.

Okno ze szczegółowymi informacjami o podłączonym komputerze, źródło: informator techniczny ASTOR

12. Kliknij przycisk Install runtime files…, aby zainstalować pliki środowiska Runtime na zdalnym komputerze. Poczekaj na zakończenie transferu plików do stacji runtime’owej.

Opcja decyzji o instalacji plików, źródło: informator techniczny ASTOR

13. W kolejnym kroku przejdź do zakładki Project, a następnie kliknij przycisk Download, aby przegrać projekt aplikacji AVEVA Edge na docelowy komputer. Jeśli jest to pierwsza kopia aplikacji, system zapyta o utworzenie nowego folderu pod kopiowaną aplikację – zatwierdź okno przyciskiem Yes.

Okno przekazania aplikacji na docelowy komputer, źródło: informator techniczny ASTOR

14. Po zakończeniu transferu aplikacja jest gotowa do uruchomienia. Aplikację można uruchomić z poziomu pokazanego w poprzednim kroku okienka przyciskiem Run, lub bezpośrednio z aplikacji CEServer, klikając przycisk Start.

Jak zainstalować licencję AVEVA Edge?

Oprogramowanie AVEVA Edge ma 2 typy licencji:

 • Hardkey – licencja oparta o klucz sprzętowy USB – działa na komputerze, do którego jest aktualnie podłączony klucz.
 • Softkey – licencja software’owa – licencja, która po instalacji zostanie powiązana z komputerem, na którym została aktywowana.

Licencja Softkey w czasie aktywacji wiązana jest bezpośrednio ze sprzętem. W związku z tym, wymiana komponentów komputera, takich jak np. karta sieciowa lub dysk twardy może skutkować dezaktywacją licencji na komputerze.

Dodatkowo, podczas aktywacji licencji, jest ona m. in. wprost wiązana z adresem MAC karty sieciowej. W związku z tym należy pamiętać, że karta sieciowa wskazana podczas instalacji licencji musi być zawsze dostępna na komputerze, aby licencja działała poprawnie.

Wskazane jest, aby karta sieciowa, po której odbywa się komunikacja z aplikacją AVEVA Edge, była zawsze dostępna w systemie jako pierwsza na liście interfejsów sieciowych. W przypadku maszyn wirtualnych, należy ustawić przypisywanie stałego adresu MAC do karty sieciowej.

UWAGA: Zmiana adresu MAC karty sieciowej przez wirtualizator, po instalacji licencji, także może skutkować jej dezaktywacją. Instalacja licencji Hardkey

Po włożeniu do portu USB klucza sprzętowego, nie trzeba podejmować już żadnych czynności. System automatycznie powinien wykryć licencję na kluczu. Instalacja licencji Softkey – metoda zdalna

Podobnie jak w przypadku instalacji produktu i wgrywaniu aplikacji na stację Runtime, połącz się ze środowiska deweloperskiego do stanowiska z AVEVA Edge Embedded HMI Runtime. Pamiętaj, że program CEServer musi pracować, aby udało się to zrealizować.

Okno łączenia ze stanowiskiem Runtime, źródło: informator techniczny ASTOR

Przejdź do okna Embedded License, w którym będziesz mógł/mogła zainstalować na stacji Runtime odpowiednią licencję na AVEVA Edge 2020 Embedded HMI.

Zakładka Embedded License do instalacji licencji, źródło: informator techniczny ASTOR

Skopiuj identyfikator sprzętowy (Hardware Identifier), a następnie wejdź na stronę internetową: https://softwareom. aspx, gdzie możesz wygenerować kod aktywacyjny licencji (Activation Code).

Strona wymaga wcześniejszej rejestracji na portalu. Dodatkowo na stronie internetowej mogą być konieczne do podania dodatkowe informacje, odnośnie np. numeru licencji, którą dysponujesz.

Po uzyskaniu kodu aktywacyjnego, skopiuj go do pola Activation Code, a następnie wciśnij przycisk Send.

Jeśli kod jest poprawny, pojawi się komunikat o akceptacji wprowadzonego kodu. Jeśli instalacja przebiegła poprawnie, w oknie License Settings zobaczysz szczegóły dotyczące posiadanej licencji. Instalacja licencji Softkey – metoda lokalna

Na komputerze z systemem Embedded uruchom program CEServer.

Okno dostępu zdalnego, źródło: informator techniczny ASTOR

Kliknij przycisk Setup (Ustawienia), a w kolejnym kroku przycisk License. Na końcu kliknij przycisk ChangeLicense, aby zainstalować licencję.

Instalacja licencji, źródło: informator techniczny ASTOR

Skopiuj identyfikator sprzętowy (Hardware Identifier), a następnie wejdź na stronę internetową:

Strona wymaga wcześniejszej rejestracji na portalu.

Po uzyskaniu kodu aktywacyjnego, skopiuj go do pola Activation Code, a następnie kliknij przycisk Authorize.

Jeśli kod jest poprawny, pojawi się komunikat o jego akceptacji. Jeśli instalacja przebiegła poprawnie, w oknie License zobaczysz szczegóły dotyczące posiadanej licencji.

W innych, szczególnych przypadkach, np. konieczności update-u licencji software/hardware itp., możesz wejść na stronę https://www. com/en/support/intouch-hmi-activation, gdzie znajdziesz szczegółowe procedury na różne przypadki instalacji licencji AVEVA Edge 2020.

Teraz możesz już pracować na komputerze przemysłowym z aplikacją AVEVA Edge. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zaprojektować przykładową aplikację w AVEVA Edge przejdź do dodatkowego informatora technicznego.

Podsumowanie

Rozpoczęcie pracy z systemem SCADA na komputerze przemysłowym Astraada PC jest szybkie i intuicyjne, a instalacja AVEVA Edge na komputerze przemysłowym wyposażonym w system Windows przebiega w taki sam sposób, jak na tradycyjnym komputerze PC.

Jeśli chcesz nauczyć się tworzenia aplikacji w AVEVA Edge, weź udział w bezpłatnym e-szkoleniu >>

Autor: Ewelina Szędzioł

i otrzymaj 10 praktycznych artykułów na start!

Rozpoczęcie pracy z systemem Ge Profile Ptwn8055mms

Bezpośredni link do pobrania Rozpoczęcie pracy z systemem Ge Profile Ptwn8055mms

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozpoczęcie pracy z systemem Ge Profile Ptwn8055mms