Słowniczek Ge Profile Wjre5500gww

Słowniczek Ge Profile Wjre5500gww to mechanizm kontroli jakości, który jest stosowany przez firmę GE Profile do sprawdzania i kontrolowania jakości swoich produktów. Słowniczek jest skonfigurowany dla konkretnego modelu produktu, a jego ustawienia są wykorzystywane do wykrywania wszelkich nieprawidłowości w produkcie. Słownik zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich elementów, które składają się na dany produkt, w tym parametry techniczne, sekwencje testów oraz wymagane procedury. Jest to kluczowa część procesu kontroli jakości, która zapewnia, że wszystkie produkty GE Profile spełniają wymagania i są dostarczane jako produkty o wysokiej jakości.

Ostatnia aktualizacja: Słowniczek Ge Profile Wjre5500gww

Podczas wznoszenia przegród z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych (tzw. „regipsów”), korzysta się z profili dedykowanych do danego rodzaju systemu.

Technologia profili RIGIPS

Rigips oferuje profile ścienne i sufitowe w technologii ULTRASTIL®.

ULTRASTIL® jest procesem obróbki (ryflowania) taśmy stalowej dwiema współpracującymi rolkami, które wykonują wgłębienia w powierzchni i pozwalają uzyskać użebrowaną strukturę materiału. Efektywna grubość materiału ulega zwiększeniu, stanowiąc sumę pierwotnej grubości blachy oraz grubości żeber. Profile wykonanie w technologii ULTRASTIL® wyróżniają się:

  • lepszym trzymaniem wkrętów – każdy wkręt ma kontakt z materiałem o grubości większej niż nominalna grubość materiału,
  • zwiększoną odpornością na wyciąganie wkrętów - podczas przyłożenia siły wyciągającej wkręt tworzy się skierowany do wnętrza nacisk wokół punktu kontaktu wkręta z profilem
  • zwiększoną pamięcią kształtu – ryflowany materiał wykazuje mniejsze odkształcenie trwałe niż gładkie profile

Ściany gipsowo – kartonowe zbudowane z wykorzystaniem profili do gk ULTRASTIL® cechują się aż o 50% większą sztywnością w porównaniu do ścian wykonanych ze standardowych profili.

Rigips prezentuje w swojej ofercie profile do gk profile we wszystkich kategoriach korozyjności. Dla pomieszczeń o większym obciążeniu wodą i wilgocią, dedykowane są profile HYDROPROFIL, zapewniające trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.

Dla ścian pomieszczeń o wysokim komforcie akustycznym przeznaczone są profile CW ULTRASTIL® AKU. Ich zastosowanie umożliwia wykonanie przegrody o niewielkiej grubości i bardzo dobrej izolacyjności akustycznej.

Do zabudowy poddaszy dedykowane są specjalne profile Rigips RIGISTIL. Dzięki ryflowanej powierzchni cechują się większą nośnością niż gładkie kształtowniki. Profile C można łatwo wypinać z wieszaków, co pozwala na szybką korektę położenia elementów. Stosowanie systemów poddaszy z profilami RIGISTIL umożliwia wygodny montaż elementów konstrukcji.

Rodzaje profili do zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych

Wyróżnia się kilka rodzajów profili do stosowania w Systemach Suchej Zabudowy. Są to:

Profile CW

Profile CW są standardowym rozwiązaniem do wznoszenia ścian, okładzin ściennych oraz obudowy szybów instalacyjnych i windowych. Stanowią pionowy element konstrukcji. W przypadku zabudowy wolnostojącej, zdwojenie profili pozwala na uzyskanie większej dopuszczalnej wysokości. Profile CW można również stosować do wykonania konstrukcji sufitów przęsłowych, które umożliwiają montaż sufitu bez mocowania go do stropu.

Dla ścian o wyższej izolacyjności akustycznej dedykowane są specjalne profile RIGIPS CW ULTRASTIL® AKU. Dzięki innowacyjnemu kształtowi pozwalają zmniejszyć przenoszenie drgań przez przegrodę. Ściany wykonane na konstrukcji z profili RIGIPS CW ULTRASTIL® AKU cechują się wyższą izolacyjnością akustyczną w porównaniu do przegród ze standardowych profili.

Rigips standardowo oferuje profile CW w technologii ULTRASTIL®. Dostępne są profile CW we wszystkich kategoriach korozyjności.

Profile UW

Poziomy element konstrukcji ścian, szachtów i niektórych okładzin ściennych stanowią profile UW. Wytyczają linię zabudowy oraz utrzymują profile CW w jednej płaszczyźnie. Razem z profilami CW stanowią elementy konstrukcji wybranych systemów sufitów przęsłowych.

Profile dostępne są w technologii ULTRASTIL® oraz wszystkich kategoriach korozyjności. W przypadku mocowania ścian do stropów o większej strzałce ugięcia, można zastosować specjalne profile UW o dłuższych półkach, które uniemożliwiają wypadnięcie profili CW. W ofercie Rigips znajdują się również nadcięte profile UW, przeznaczone do wykonywania zabudów łukowych.

Profile UA

Profile ościeżnicowe UA cechują się największą grubością (2 mm) z profili dedykowanych do Systemów Suchej Zabudowy. Wykonuje się z nich konstrukcje pod otwory drzwiowe. Profile UA stanowią również wzmocnienie pod dodatkowe obciążenia. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest większa nośność zabudowy. Można wykorzystywać je również do budowy tzw. blend (ścian wiszących). Stanowią element konstrukcji wybranych sufitów przęsłowych.

Profile CD

Profile CD są elementem konstrukcji sufitów jedno – i dwupoziomowych. Stosuje się je również do wykonywania okładzin sufitowych i poddaszy. Wykonuje się z nich konstrukcje okładzin ściennych, kotwionych do przegród nośnych.

Profile CD produkowane są z wykorzystaniem technologii ULTRASTIL®. Oferowane są we wszystkich kategoriach korozyjności.

Profile UD

Profile UD stanowią profile obwodowe (tzw. „startowe”). Wyznaczają przebieg zabudowy. Stosuje się je razem z kształtownikami CD do wykonywania konstrukcji sufitów jedno – i dwupoziomowych, poddaszy oraz okładzin sufitowych i ściennych. W zależności od rodzaju systemu, profile CD wsuwa się lub opiera na kształtownikach UD.

Profile UD dostępne są w technologii ULTRASTIL® i wszystkich kategoriach korozyjności.

Profile C I U RIGISTIL

Profile C i U oferowane są w technologii Rigistil. Wykorzystywane są do wykonywania zabudowy poddaszy oraz okładzin ściennych kotwionych. Montowane są w sposób analogiczny do kształtowników CD i UD. Profile dostępne są w kategoriach korozyjności C1 i C2.

Zastosowanie profili do Systemów Suchej Zabudowy

Profile są nieodzownym elementem Systemów Suchej Zabudowy. Razem z akcesoriami, stanowią konstrukcję przegród wykonywanych z płyt g-k. Wykonuje się z nich zarówno standardowe zabudowy, jak i oryginalne dekoracje. Do typowych rozwiązań należą: sufity podwieszane, ściany działowe, poddasza, ściany szybów windowych i instalacyjnych, okładziny ścienne i sufitowe. Z wykorzystaniem płyt g-k można wykonać również zabudowy łukowe lub wielopoziomowe.

Otwory drzwiowe

Profile CW i UA stosuje się również do wykonywania otworów w przegrodach z płyt g-k. W przypadku ościeżnic drzwiowych, typ kształtownika zależy od: szerokości otworu, wysokości ściany i masy skrzydła drzwi. Jeśli jeden z poniższych warunków jest spełniony:

  • szerokość otworu drzwiowego jest większa niż 0. 9 m,
  • ściana jest wyższa niż 2. 6 m,
  • masa skrzydła drzwiowego przekracza 25 kg

ościeżnice należy montować na konstrukcji z profili UA.

Montaż profili

Przed montażem profili obwodowych do ścian karton-gips należy podkleić je taśmą uszczelniającą piankową. Pozwoli to zachować izolacyjność akustyczną wybranego systemu. Kształtowniki mocuje się do konstrukcji nośnej za pomocą elementów dobranych w zależności od podłoża i obciążenia zabudową.

Wszystkie profile docina się za pomocą nożyc do blachy. Dzięki temu nie jest niszczona powłoka antykorozyjna.

Przedłużanie profili

Profile CW można przedłużać z zastosowaniem:

  • nakładki z profila CW,
  • nakładki z profila UW,
  • sposobem „profil w profil”.

Przy łączeniu profili na zakład stosuje się łączniki mechaniczne 3. 9x11 mm. Całkowita długość zakładu nie powinna być mniejsza niż dziesięciokrotność wysokości profilu. Przykład: zakład dla profilu CW 50 powinien wynosić przynajmniej 500 mm.

Przy stosowaniu nakładki z kształtownika UW lub CW, jej całkowita długość nie powinna być mniejsza niż dwudziestokrotność wysokości profilu.

Do montażu suchej zabudowy niezbędne są różnego rodzaju profile. Różnią się one między sobą długością, grubością, przekrojem i mają bardzo różnorodne zastosowanie. Są wśród nich między innymi profile ścienne, sufitowe, przyścienne czy akustyczne. Wszystkie znajdziesz w ofercie Rigips.

Sucha zabudowa to ostatnio bardzo popularny i często stosowany przez fachowców sposób na wykonanie różnego rodzaju przegród, ścian, sufitów czy poddaszy. Do jej wykonania niezbędne są różnego rodzaju profile, ponieważ zapewniają one stabilność połączeń pomiędzy płytami.

Profile do suchej zabudowy Rigips różnią się długością, grubością, przekrojem i rodzajem blachy z której są zbudowane. To dlatego, że inne moją różne przeznaczenie. Inne potrzebne są do okładzin ściennych czy sufitowych, jeszcze inne do sufitów podwieszanych lub zabudowy ścięć poddaszowych.

W ofercie Rigips są m. in. : profile kapeluszowe, kątowniki ściany szybu, kątowniki do sufitów przęsłowych, profile ościeżnicowe, profile specjalne, profile nadcięte, hydroprofile, profile przyścienne nacinane do narożnika wewnętrznego, profile brzegowe, profile przyścienne kątowe antykorozyjne, profile gięte, profile przyścienne kątowe, profile przyścienne schodkowe, profile dystansowe do krawędzi D, profile poprzeczne, profile nośne, profile przejściowe typu F, profile UW, profile CW, profile CD, profile UD, profile UA.

Profile Rigips gwarantują maksymalną sztywność oraz trwałość wykonanym z nich konstrukcji. Stosuje się je m. do budowania: sufitów podwieszanych, ścianek działowych, okładzin ścian, różnego rodzaju elementów dekoracyjnych, wnęk, wysp, zabudowy poddaszy oraz innych konstrukcji gipsowo-kartonowych. W ofercie mamy profile z blachy karbowanej lub ryflowanej, która jest bardziej sztywna i mocniejsza.

RIGIPS ULTRASTIL® to jedyny na rynku profil stalowy do płyt gipsowo-kartonowych mający o 50% zwiększoną sztywność. Dzięki unikalnej konstrukcji, ryflowaniom i przetłoczeniom gwarantuje on maksymalną sztywność i trwałość wykonanym konstrukcjom ścian i sufitów. RIGIPS Rigistil to system profili ściennych metalowych i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin ścian i sufitów podwieszanych do zabudowy poddaszy.

Z naszymi profilami dasz radę postawić każdą konstrukcję z płyt gk, niezależnie od wielkości, ciężaru czy stopnia skomplikowania. Profile gk Rigips spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

10HZasada wprowadzona przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa), zgodnie z którą elektrownia wiatrowa nie może być zbudowana w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość turbiny (wraz z uniesionymi łopatami) od zabudowań o funkcji mieszkaniowej, form ochrony przyrody i leśnych kompleksów. Zgodnie z zasadą 10H, ta odległość może wynosić nawet do 2 km. ARADolarowy indeks cen węgla w EU. Loco w portach Amsterdam-Rotterdam-AntwerpiaBATBest Available Technology – Najlepsze dostępne technikiBiomasaStałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolniczeBREFBest Available Techniques Reference Document – Dokument referencyjny BATCCGTCombined Cycle Gas Turbine – techologia bloku gazowo-parowego, łączącego maszynę gazową (zwykle turbinę gazową) i maszynę parową (turbina parowa)CSI(ang. Client Satisfaction Index) – wskaźnik wykorzystywany w badaniach poziomu satysfakcji klienta. Wskazuje poziom zadowolenia klienta z usługi lub produktuCSRCorporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesuDobre PraktykiDokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″ przyjęty uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku i obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 rokuDystrybucjaTransport energii sieciami dystrybucyjnymi wysokiego (110 kV), średniego (15 kV) i niskiego (400V) napięcia w celu dostarczenia jej odbiorcomEBITZysk (strata) z działalności operacyjnejEBITDAEBIT + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy (RAT, WN, NI i wartość firmy) ujęte w wyniku finansowymECElektrociepłowniaElektromobilnośćCałokształt zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznymEnergetyka rozproszonaWytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, paliw stałych, ciekłych i gazowych przez mniejsze jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnegoESGEnvironment, Social, Governance – pozafinansowe czynniki oceny emitenta dotyczące ryzyka środowiskowego (Environment), szeroko rozumianych kwestii relacji z otoczeniem i interesariuszami (Social) oraz kryteriów zarządczych i ładu korporacyjnego (Governance)ESPElektrownie szczytowo-pompowe – specjalny typ elektrowni wodnych pozwalający na magazynowanie energii elektrycznej. Wykorzystywany jest do tego górny zbiornik wodny, do którego pompowana jest woda ze zbiornika dolnego, przy wykorzystaniu energii elektrycznej (zwykle nadmiarowej w systemie). Elektrownie szczytowo-pompowe świadczą usługi regulacyjne dla krajowego systemu elektroenergetycznego. W okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną woda ze zbiornika górnego jest spuszczana przez turbinę. W ten sposób produkowana jest energia elektryczna. ESCOEnergy Saving Company lub Energy Service Company) to formuła realizacji działań służących oszczędności energii we współpracy z firmą specjalizującą się w usługach energetycznych. EUAEuropean Union Allowances, zbywalne prawa do emisji CO2; jedno EUA uprawnia do emisji jednej tony CO2EU ETSEuropean Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme, wspólnotowy system handlu emisjami. Zasady jego funkcjonowania określa Dyrektywa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz. U. UE L z 5. 6. 2009, Nr 140, str. 63—87)Europejski Zielony Ład(European Green Deal)-plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej zakładający osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej. Realizacja tego celu będzie wymagała transformacji społeczno-gospodarczej w Europie: racjonalnej kosztowo i sprawiedliwej oraz zrównoważonej społecznie. Na nowy program składają się inicjatywy w szeregu ściśle powiązanych ze sobą dziedzinach, np. w polityce klimatycznej, środowiskowej, energetycznej, transportowej, przemysłowej, rolnej oraz w dziedzinie zrównoważonego finansowania. UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji (Just Transition Mechanism), w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 150 mld euro w latach 2021-2027. EWElektrownia WodnaFarma offshoreMorska farma wiatrowaFotowoltaikaPrzetwarzanie światła słonecznego na energię elektrycznąFundusz CVCang. Corporate Venture Capital; w modelu CVC spółki portfelowe, poza wsparciem finansowym, otrzymują możliwość weryfikacji swojego pomysłu w korporacjiFundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji(Just Transition Fund) to pierwszy filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej będzie miał za zadanie wspieranie regionów, których gospodarka opiera się w dużym stopniu na działalności powodującej wysokie emisje dwutlenku węgla. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z 28 maja 2020 r. fundusz będzie dysponował budżetem 40 mld EUR- 10 mld euro ma pochodzić ze środków budżetowych UE, natomiast pozostałe środki do kwoty 40 mld euro w latach 2021-2024 to zewnętrzne wpływy przeznaczone na określony cel pochodzące z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Aby odblokować finansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, kraje UE będą musiały na każde 1 euro otrzymane z części funduszu finansowanej z budżetu Unii (10 mld euro) przeznaczyć od 1, 5 do 3 euro ze swoich środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Te wydatki z budżetu UE zostaną uzupełnione o współfinansowanie krajowe zgodnie z zasadami polityki spójności. W ten sposób łączna zdolność finansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przekracza 89 mld euro i może wynieść nawet 107 mld euro. FWFarma WiatrowaGJGigadżul, jednostka pracy/ciepła w układzie SI, 1 GJ = 1000/3, 6 kWh = ok. 278 kWhGospodarka o obiegu zamkniętymSystem, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnychGrupa taryfowaGrupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub ciepło lub korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowaniaGWGigawat, jednostka mocy w układzie SI, 1 GW = 109 WGWeGigawat mocy elektrycznejGWtGigawat mocy cieplnejIEDDyrektywa ws. emisji przemysłowychIGCCIntegrated Gasification Combined Cycle, technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwaIOSInstalacja odsiarczania spalinIRZUsługa Interwencyjnej Rezerwy Zimnej, polegająca na utrzymaniu w gotowości bloku do produkcji energii. Energia produkowana jest na polecenie PSE S. A. ITPOEInstalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energiiJednostka wytwórczaOpisany przez dane techniczne i handlowe wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła i wyprowadzenia mocyKlaster energiiCywilnoprawne porozumienie w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energiiKogeneracjaRównoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznegoKSEKrajowy System Elektroenergetyczny, zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłania i wytwarzania energii elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej na terenie PolskiKSPKrajowy System Przesyłowy, zbiór urządzeń do przesyłu energii elektrycznej na terenie PolskikVKilowolt, jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układzie SI, 1 kV= 103 VkWhKilowatogodzina, jednostka energii elektrycznej w układzie SI, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny, 1 kWh = 3. 600. 000 J = 3, 6 MJMechanizm Sprawiedliwej Transformacji(Just Transition Mechanism) Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest kluczowym narzędziem służącym zapewnieniu, by transformacja na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu (Europejski Zielony Ład) przebiegała w sposób sprawiedliwy. Mechanizm zapewnia ukierunkowane wsparcie w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami transformacji. Mechanizm sprawiedliwej transformacji przyczynia się do łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków transformacji, skupiając się na gałęziach przemysłu i pracownikach dotkniętych największymi problemami, oraz uruchamiając w latach 2021-2027 co najmniej 150 mld euro na inwestycje za pomocą trzech filarów: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, specjalnego systemu w ramach InvestEU oraz nowego instrumentu pożyczkowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. MFWMorskie Farmy WiatroweMoc osiągalnaNajwiększa moc trwała jednostki wytwórczej lub wytwórcy, utrzymywana przez wytwórcę cieplnego w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 15 godzin oraz przez wytwórcę wodnego w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 5 godzin, przy znamionowych warunkach pracy, potwierdzona testamiMoc zainstalowanaFormalna wartość mocy czynnej, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako maksymalna możliwa do uzyskania, potwierdzona protokołami odbioru tej instalacji (wartość historyczna – niezmienna w czasie)MSRRezerwa stabilizacyjna rynku (dotyczy CO2)MWJednostka mocy w układzie SI, 1 MW = 106 W)MWeMegawat mocy elektrycznejMWtMegawat mocy cieplnejNABE
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa EnergetycznegoNCBiRNarodowe Centrum Badań i RozwojuNOxTlenki azotuNPS(ang. Net Promoter Score) – wskaźnik wykorzystywany w badaniach poziomu satysfakcji klienta. Ukazuje skłonność klienta do polecenia firmy swoim znajomymOZEOdnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcychORMOperacyjna rezerwa mocy są to zdolności wytwórcze Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych (JGWa) będących w ruchu albo postoju, stanowiące nadwyżkę mocy dostępną dla PSE S. ponad zapotrzebowanie na energię elektryczną pokryte w ramach Umów Sprzedaży Energii (USE) oraz na Rynku Bilansującym (RB) w ramach generacji swobodnejOSDOperator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymiOSPOperator Systemu Przesyłowego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres od dnia 2 lipca 2014 do dnia 31 grudnia 2030 roku na Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie przesyłu energii elektrycznej wyznaczona została spółka PSE S. Opłata kogeneracyjnaElement rachunku za energię elektryczną pobierany w celu sfinansowania nowego mechanizmu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (system aukcyjny od 2019 roku). Opłata OZEOpłata OZE służy zapewnieniu dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda z tytułu rozliczeń energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy wytwórcami tej energii i sprzedawcami energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz kosztów działalności Zarządcy Rozliczeń S. (dysponenta opłat OZE). PasmoPodstawa, baza (base, baseload), standardowy produkt na rynku energii elektrycznej, dostawa o stałej mocy w każdej godzinie doby danego okresu, np. tygodnia, miesiąca, kwartału lub rokuPJPetadżul, jednostka pracy/ciepła w układzie SI, 1 PJ = ok. 278 GWhPMIPurchasing Managers Index (PMI) złożony wskaźnik opracowywany przez Markit Economics w celu zobrazowania kondycji sektora przemysłowego; wartość wskaźnika powyżej 50 pkt. oznacza poprawę sytuacji w sektorzePrawa majątkowezbywalne i stanowiące towar giełdowy prawa wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracjiProsumentOdbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarcząPrzesyłtransport energii elektrycznej siecią przesyłową wysokiego napięcia (220 i 400 kV) od wytwórców do dystrybutorówPSCMI1Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego 1 – uśredniony poziom cen miałów energetycznych sprzedawanych do energetyki zawodowej i przemysłowej w PolscePVFotowoltaicznyRegulacyjne Usługi Systemowe (RUS)usługi świadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu przesyłowego, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniające zachowanie określonych wartości parametrów niezawodnościowych i jakościowychRegulatorPrezes URE wypełniający zadania przypisane mu w prawie energetycznym. Zajmuje się m. in. wydawaniem koncesji przedsiębiorstwom energetycznym oraz zatwierdzaniem taryf dla energii, wyznaczaniem operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. RIGUsługa Rezerwa Interwencyjna Gotowość – jest to gotowość elektrowni do świadczenia usługi generacji mocy czynnej lub poboru tej mocy na żądanie PSE. Rynek bilansujący (RB)techniczna platforma równoważenia popytu i podaży na rynku energii elektrycznej. Rozliczane są na nim różnice między ilościami energii planowanymi (zgłoszonymi grafikami dostaw), a rzeczywiście dostarczonymi/ odebranymi. Celem działania rynku bilansującego jest bilansowanie różnic pomiędzy transakcjami zawartymi między poszczególnymi uczestnikami rynku, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Uczestnikami rynku bilansującego mogą być: wytwórcy, odbiorcy energii, rozumiani jako podmioty przyłączone do sieci objętej obszarem rynku bilansującego (w tym odbiorcy końcowi oraz odbiorcy sieciowi), spółki obrotu, giełdy energii oraz PSE S. A., jako przedsiębiorstwo bilansujące. Rynek SPOTRynek, na którym transakcje są realizowane najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu ich zlecenia. Transakcje dokonywane na rynku kasowym są opłacane w momencie ich zawarcia – transferowi podlega w tym przypadku kapitał. SAIDISystem Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu trwania przerwy (długiej, bardzo długiej oraz katastrofalnej), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. SAIDI nie obejmuje przerw krótszych niż 3 minuty i wyznaczany jest oddzielnie dla przerw planowanych i przerw nieplanowanych. Dotyczy wyłączeń w sieci niskiego (nN), średniego (SN) i wysokiego napięcia (WN), przy czym wskaźnik SAIDI w taryfie jakościowej nie zawiera wyłączeń na nN. SAIFISystem Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej (średniej) systemowej częstości (liczby) przerw (długich, bardzo długich oraz katastrofalnych), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. SAIFI nie obejmuje przerw krótszych niż 3 minuty i wyznaczany jest oddzielnie dla przerw planowanych i przerw nieplanowanych. Dotyczy wyłączeń w sieci niskiego (nN), średniego (SN) i wysokiego napięcia (WN), przy czym wskaźnik SAIFI w taryfie jakościowej nie zawiera wyłączeń na nN. SCRSelektywna redukcja katalityczna – technologia oczyszczania spalinSieć najwyższych napięć (NN)Sieć elektroenergetyczna o napięciu 220 kV i wyższymSieć niskiego napięcia (nN)Sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kVSieć średniego napięcia (SN)Sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz niższym niż 110 kVSieć wysokiego napięcia (WN)Sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 110 kVSmogToksyczne i nienaturalne zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami. Pojęcie „smog” powstało z połączenie dwóch słów ang. „smoke” – dym i ang. „fog” – mgła. Smog jest zjawiskiem utrzymującym się nad terenami miast i okręgów przemysłowych. Główną przyczyną zjawiska smogu w wielu polskich miastach jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia, których źródłem są domowe piece, lokalne kotłownie oraz transport samochodowySNCRSelektywna redukcja niekatalityczna – technologia oczyszczania spalinSO2Tlenki siarkiStart-upPrzedsiębiorstwo na wczesnym etapie rozwoju, stworzone z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług i działające w warunkach dużej niepewności. Najczęściej wskazywanymi cechami start-upów są: krótka historia działalności (do 10 lat), innowacyjność, możliwość rozbudowy przedsięwzięcia, wyższe niż w przypadku „tradycyjnych” przedsięwzięć ryzyko, ale również potencjalnie wyższy zwrot z inwestycji. SzczytSzczyt (Peak, peakload), standardowy produkt na rynku energii elektrycznej, dostawa o stałej mocy realizowana od poniedziałku do piątku w każdej godzinie pomiędzy 07:00-22:00 (15 godzin standard dla rynku polskiego) lub 08:00-20:00 (12 godzin standard dla rynku niemieckiego) danego okresu, np. tygodnia, miesiąca, kwartału lub rokuŚwiadectwo pochodzenia z energii odnawialnejDokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w OZE, wydawany przez Prezesa URE, tzw. zielony certyfikatŚwiadectwo pochodzenia z kogeneracjiDokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, wydawany przez Prezesa URE, tzw. czerwone certyfikaty (dla energii wytworzonej w kogeneracji z ciepłem) i żółte certyfikaty (dla energii wytworzonej w kogeneracji z gazem)TaryfaZbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawąTGETowarowa Giełda Energii S. A., giełda towarowa na której przedmiotem obrotu może być energia elektryczna, paliwa ciekłe lub gazowe, gaz wydobywczy, wielkość emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej, paliw ciekłych lub gazowych i wielkości emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdzieTPAThird Party Access, zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej stronom trzecim w celu dostarczenia towarów/usług klientom strony trzeciejTWhTerawatogodzina, jednostka wielokrotna jednostki energii elektrycznej w układzie SI – 1 TWh to 109 kWhUREUrząd Regulacji EnergetykiV (wolt)Jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układzie SI, 1 V= 1J/1C = (1 kg x m2) / (A x s3)W (wat)Jednostka mocy w układzie SI, 1 W = 1J/1s = 1 kg x m2 x s-3WRAWartość regulacyjna aktywówWspółspalanieWytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o proces wspólnego, jednoczesnego, przeprowadzanego w jednym urządzeniu spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami; część energii wyprodukowanej w powyższy sposób może być uznana za energię wytworzoną w odnawialnym źródle energiiZielony certyfikatDokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w OZE, wydawany przez Prezesa URE

Słowniczek Ge Profile Wjre5500gww

Bezpośredni link do pobrania Słowniczek Ge Profile Wjre5500gww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Słowniczek Ge Profile Wjre5500gww