Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Bosch Wtw8758lsn

Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Bosch WTW8758LSN są proste i bezproblemowe. Pralka jest zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi i komfortowym użytkowaniu. Posiada intuicyjny panel sterowania, dzięki któremu wszystkie ustawienia można spersonalizować. Pralka jest wyposażona w wiele programów prania, które mogą być dostosowane do różnych rodzajów tkanin i plam. Pralka jest łatwa w instalacji, a jej filtry powietrza są łatwe do czyszczenia. Pralka jest wyposażona w technologię AquaStop, która zapobiega zalaniu, zapewniając prawdziwy komfort podczas użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Bosch Wtw8758lsn

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

1 1. 1 DT-E DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 1. Osłona przeciwsłoneczna Żaluzja 1. 1. Żaluzja C50 Slim

2 NAZWA WYROBU: OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA ŻALUZJA C50 Slim OZNACZENIE PRODUCENTA WYROBU: Nazwa producenta: SELT Sp. z o. o. Siedziba producenta: Opole, ul. Wschodnia 23A Adres zakładu: Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli Opole, ul. Wschodnia 23A Dane teleadresowe: Tel: (sekretariat) Fax: Strona internetowa: Adres poczty internetowej: selt@selt. com OZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA WYROBU: Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa CE (w przypadku napędu silnikowego). NINIEJSZA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA: jest ważna od dnia: 01 kwiecień 2017 r. obowiązuje dla wersji wyrobów oznaczonych powyżej. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 2 / 25

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wskazówki bezpieczeństwa wyrobu Objaśnienie symboli i znaków Terminy i definicje Przedmiot przeznaczenie i zawartość dokumentacji Informacja techniczna wyrobu Parametry techniczne: Charakterystyka wyrobu Transport i składowanie towaru Kompletność oraz stan jakościowy dostawy Ogólne warunki transportu i składowania wyrobu Opisy, które obligatoryjnie muszą być umieszczone na opakowaniu produktu Montaż wyrobu Wymagania dotyczące bezpiecznego montażu wyrobu na wysokości Przygotowanie do montażu Ogólne wytyczne do montażu wyrobu Narzędzia montażowe Montaż Montaż żaluzji C50 Slim system wolnowiszący Montaż żaluzji C50 Slim prowadnice linkowe Montaż żaluzji C50 Slim napęd ręczny Napęd elektryczny Podłączenie do instalacji elektrycznej Uruchomienie i regulacja Obsługa systemu i bezpieczeństwo wyrobu Ogólne wymagania BHP Wymogi bezpieczeństwa związane ze szczególnymi warunkami i miejscami użytkowania wyrobu Bezpieczeństwo obsługi Kontrola bezpiecznego użytkowania wyrobu Użytkowanie i konserwacja wyrobu Użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem Instrukcja dla osób nie będących fachowcami Przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy Ogólne warunki gwarancji Wyłączenia z gwarancji: Reklamacja / usterki techniczne Reklamacje Usterki techniczne Demontaż / utylizacja / likwidacja wyrobu Oznakowanie i etykietowanie znakiem CE wyrobu Zgodność wyrobu z normą CE Informacje towarzyszące oznakowaniu CE Informacje dla montażu elementów zabezpieczających Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 3 / 25

4 1. WSTĘP 1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Wyrób został wykonany zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania i jest dostarczony w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. Bezpieczną konstrukcję wyrobu uzyskano dzięki: Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zasłony wewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 2 Zasadnicze wymagania dla maszyn 3 Ogólne bezpieczeństwo produktu EN 13120:2009+A1:2014 Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady PN-EN A1: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z Dnia 21 Października 2008r. DZ. U. 2008 nr. 199 poz. 1228 z późniejszymi zmianami (Dz. U) DZ. U z dnia 12 Grudnia 2003 r. nr 229, poz z późniejszymi zmianami Dokumenty powiązane: Deklaracja Zgodności oraz Instrukcja instalacji, użytkowania silników i sterowania OBJAŚNIENIE SYMBOLI I ZNAKÓW Poniższe symbole (piktogramy) oznaczają szczególnie ważne informacje na temat zagrożeń i bezpieczeństwa. Piktogram Znaczenie piktogramu Informacja INFORMACJA INFORMACJA Przed użytkowaniem wyrobu należy przeczytać instrukcję obsługi Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem: - bezawaryjnej eksploatacji wyrobu, - realizacji roszczeń z tytułu wad. Dla bezpieczeństwa osób zachować instrukcję. Brak szkodliwych lub niebezpiecznych konsekwencji dla ludzi lub obiektów. UWAGA! Sytuacja mogąca spowodować uszkodzenie produktu lub inne uszkodzenia. Brak zagrożenia dla ludzi. OSTRZEŻENIE! Ryzyko niebezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol oznacza wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób. Zagrożenie zdrowia lub życia. Ryzyko: niebezpieczeństwo poważnego obrażenia lub śmierci. Niebezpieczna operacja mogąca spowodować obrażenia lub uszkodzenia produktu. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie dla zdrowia lub życia poprzez porażenie prądem. ŚRODOWISKO Oznaczenie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego podlegającego zbiórce w wyznaczonych punktach. OSTRZEŻENIE! Ryzyko zadzierzgnięcia pętlą. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 4 / 25

5 1. 3. TERMINY I DEFINICJE Użyte w niniejszej dokumentacji terminy i definicje oznaczają: Wyrób: Żaluzja C50 Slim ŻALUZJA: Osłona przeciwsłoneczna wewnętrzna, zamontowana wewnątrz budynku, nad otworem lub wewnątrz otworu okiennego, w której podnoszenie i opuszczanie lameli wykonanych z pasków aluminium realizowane jest z użyciem mechanizmu sterującego (ręcznego z korbą ręczną, zestawu sznurów lub elektrycznego z układem napędowym połączonym z systemem sterującym). LAMELE: część wyrobu, wykonana z pasków aluminium, która jest wprawiana w ruch z użyciem mechanizmu sterującego, zapewniająca spełnienie przez wyrób jego funkcji PRZEDMIOT PRZEZNACZENIE I ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Przedmiotem niniejszej dokumentacji są wyroby produkowane przez SELT Sp. Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania razem z instrukcją silnika, należy przekazać użytkownikowi końcowemu. WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ Dokumentacja jest ważna łącznie z informacjami dotyczącymi konkretnego wyrobu dostępnymi na stronie internetowej www@selt. com Dokumentacja zawiera: ważne zalecenia dla montażu, użytkowania i konserwacji wyrobu, ważne zalecenia dla transportu i składowania, wskazówki, których przestrzeganie pozwoli na wieloletnią i bezawaryjną eksploatację wyrobu. SELT Sp. nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji. W celu dalszego ulepszania wyrobu SELT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie, przy utrzymaniu istotnych parametrów technicznych, zostaną uznane za celowe dla podwyższenia jakości obsługi wyrobu i bezpieczeństwa użytkowania. Prawa autorskie dla niniejszej dokumentacji pozostają w posiadaniu firmy SELT Sp. z siedzibą w Opolu. Bez zezwolenia, dokumentacji nie wolno wykorzystywać, tak w części, jak i w całości, na potrzeby działalności konkurencyjnej lub udostępniać jej osobom trzecim. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 5 / 25

6 2. INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU Specyfikacja techniczna wyrobu dostępna po zalogowaniu na stronie internetowej PARAMETRY TECHNICZNE: Wymiary: szerokość wysokość grubość Napęd elektryczny 4000 mm 3500 mm Napęd ręczny (ograniczenie do 8 m 2) 4000 mm / 2200 mm 2200 mm / 3500 mm Wymiar lameli 49 mm 4, 5 mm 0, 21 mm Dostępne z prowadnicą linkową lub w wersji wolno-wiszącej Napęd ręczny Drabinka Sznurek Korba Dostępny w kolorach: biały, szary, czarny Dostępny w kolorach: biały, szary, czarny Dostępna w opcji Napęd elektryczny silnik o parametrach: - napięcie zasilania 230V/50Hz - moc 90 do 115 W (zależnie od wielkości żaluzji i typu silnika) - pobór prądu 0, 4 do 0, 5 A (zależnie od wielkości żaluzji i typu silnika) - stopień ochrony IP 44 lub IP 54 (zależnie od typu silnika) - czas pracy ciągłej 4 min do 6 min zależnie od wersji silnika - moment obrotowy 6 Nm - prędkość obrotowa 24 lub 26 obr. /min (zależnie od wersji silnika) - temperatura pracy od -20 C do +70 C (zależnie od typu silnika) Montaż: Zastosowanie Montaż w miejscu Wewnętrzne Do sufitu lub do ściany Szczegółowe dane dotyczące parametrów poszczególnych silników dostępne są na stronach internetowych producentów silników oraz na stronie internetowej: PRODUKTY AUTOMATYKA Podłączenie do instalacji elektrycznej: Przewód elektryczny o długości od 0, 5 m. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 6 / 25

7 2. 2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU Wykaz typów wyrobów - żaluzji: montowane wewnątrz budynku, uruchamiane za pomocą napędu elektromechanicznego połączonego z systemem sterującym, Charakteryzują się one następującymi właściwościami: są przeznaczone do montażu na otworach okiennych, ograniczają dostęp światła słonecznego do pomieszczenia, zwiększają udział światła rozproszonego w pomieszczeniu, chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem przez co przyczyniają się do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach, pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z klimatyzacją pomieszczeń, ograniczają przenikanie hałasu do wnętrza budynku, nie wydzielają toksycznych substancji w trakcie eksploatacji, emisja hałasu przez wyrób z napędem elektromechanicznym (związany z ruchem roboczym elementów ruchomych, wytwarzany przez silnik elektryczny podczas pracy) nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest kwestią komfortu, poziom emisji ciśnienia akustycznego jest mniejszy lub równy 58 dba, silniki posiadają stopień ochrony obudowy IP 44, to znaczy, że posiadają zabezpieczenia chroniące przed dotknięciem części pod napięciem i ruchomych za pośrednictwem narzędzi i drutów o średnicy 1mm i większej oraz, że są zabezpieczone przed rozbryzgami wody na obudowę z dowolnego kierunku, konstrukcja wyrobu i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze pracy góra-dół i pozostawanie tam w stanie zawieszenia, ruch w górę i dół odbywa się ręcznie z użyciem korby, zestawu sznurów operacyjnych, za pomocą elektrycznego przełącznika lub zdalnie za pomocą pilota, osłony części ruchomych zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający obsługującym bezpieczeństwo przy założeniu, że są prawidłowo eksploatowane. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 7 / 25

8 3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE TOWARU 3. KOMPLETNOŚĆ ORAZ STAN JAKOŚCIOWY DOSTAWY Firma SELT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność towaru z zamówieniem. Sprawdzenie kompletności wyrobu należy jednak do Nabywcy i powinno odbywać się w momencie jego odbioru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone kierowcy /magazynierowi/ brygadzie montażowej i zaznaczone na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. Sprawdzenie jakości w zakresie wad jawnych należy do Nabywcy i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Za wady jawne uważa się uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, pęknięcia itp. Niezgodności stanu ilościowego oraz ewentualne wymiany części obarczonych wadami jawnymi SELT Sp. zobowiązuje się uzupełnić lub wymienić w możliwie najkrótszym okresie czasu OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA WYROBU Wykaz: wyrób jest zapakowany fabrycznie w kartonowe opakowanie zabezpieczające przed jego uszkodzeniem podczas składowania, w trakcie transportu oraz w trakcie jego przemieszczania na miejsce ostatecznego montażu, wyroby do transportu/składowania należy ustawiać zgodnie ze strzałkami znajdującymi się na opakowaniu wyrobu, nie należy składować wyrobów w ilości warstw większej niż 2 z uwagi na możliwość zgniecenia opakowania co w konsekwencji może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wyrobu, wyroby ustawione na środkach transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (np. przekładkami, pasami zabezpieczającymi, itp. ). w trakcie transportu wyroby należy zabezpieczyć przed opadami deszczu lub śniegu, miejsca składowania powinny być suche, przewiewne oraz zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz itp. ), w przypadku gdy masa wyrobu przekracza 25 kg jego przemieszczanie na miejsce ostatecznego montażu, musi być wykonywane przez co najmniej dwie osoby OPISY, KTÓRE OBLIGATORYJNIE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU. Przed zamontowaniem i użytkowaniem produktu należy dokładnie przeczytać dokumentację techniczno eksploatacyjną dostępną na stronie Na opakowaniu produktu w wersji ręcznej sterowanej sznurami zawarto poniższe ostrzeżenie: OSTRZEŻENIE - Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące wyrobem. - Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Sznury mogą również owinąć się wokół szyi dziecka. - Odsunąć łóżeczka, łóżeczka dziecinne i meble od sznurów zasłon okiennych. Nie wiązać sznurów. Upewnić się, że sznury nie krzyżują się. Ponadto na opakowaniach z akcesoriami zabezpieczającymi (mocowanie sznurka SILM) umieszczono komunikat: D z i e c i m o g ą u d u s i ć s i ę, g d y t o z a b e z p i e c z e n i e n i e j e s t z a i n s t a l o w a n e i p r z y s t o s o w a n e. P r z e c z y t a j u w a ż n i e i n s t r u k c j ę i o d p o w i e d n i o z a i n s t a l u j Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 8 / 25

9 4. MONTAŻ WYROBU W niniejszym rozdziale zawarte są ogólne wymagania dotyczące montażu wyrobu. Prawidłowy montaż jest warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania wyrobu. zaleca korzystanie z wyspecjalizowanych ekip montażowych, gwarantujących Nabywcy przeprowadzenie prawidłowego montażu. Ogólne wymagania bezpiecznego montażu Należy przestrzegać, ogólnych zasad sztuki budowlanej. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach. Wyrób musi być zamocowany w sposób mechaniczny (pianki, kleje lub podobne materiały nie są dozwolone jako materiały mocujące). Wyrób należy mocować do trwałych elementów budynku (ściany, nadproża, konstrukcja stalowa, konstrukcja aluminiowa, stolarka okienna). Podstawa, do której przymocowane będą uchwyty ścienno-sufitowe wyrobu, powinna być konstrukcją pewną (beton, cegła, itp. Nie wolno mocować wyrobu na elementach nie zapewniających odpowiedniej nośności. Montażu dokonuje się do równych, suchych powierzchni murów o odpowiedniej wytrzymałości, wykonanych zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. W przypadku konstrukcji metalowych, połączonych ze sobą zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi łączenia metali, montażu dokonuje się do materiałów o odpowiedniej grubości ścianek. Przed przystąpieniem do montażu należy odsunąć ze strefy montażu wszystkie niepotrzebne elementy. Przed przystąpieniem do montażu powinny zostać unieruchomione wszystkie mechanizmy zbędne dla funkcjonowania napędu. Należy bezwzględnie zamontować oraz przystosować dołączone elementy mocujące sznury zgodnie z dołączoną Informacją dla montażu elementów zabezpieczających WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO MONTAŻU WYROBU NA WYSOKOŚCI Montaż wyrobu, poprzez konieczność wykonywania prac na wysokościach, należy do prac szczególnie niebezpiecznych gdyż stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności upadku z wysokości. Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu montażu zgodnie z aktualnie obowiązującymi dla danego kraju przepisami BHP. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas montażu należy do obowiązków Nabywcy. Podczas montażu Nabywca powinien stosować się do przepisów BHP związanych z pracami na wysokości, a w szczególności: bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robót, brygadzisty), odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, szczegółowy instruktaż pracowników wykonujących prace na wysokościach, konieczność stosowania: drabin z odpowiednimi certyfikatami jakości i bezpieczeństwa, rusztowań, klamer zabezpieczających, pomostów z odpowiednią wytrzymałością na przewidywane obciążenie. Prace na wysokości przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, muszą być wykonywane przez co najmniej 2 osoby PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU Rozpakować wyrób i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jego zamontowania. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworu okiennego ze specyfikacją wyrobu umieszczoną na opakowaniu. Przed montażem należy sprawdzić czy podłoże posiada wystarczającą nośność umożliwiającą bezpieczny montaż i eksploatację. Uwaga! Kołki, wkręty lub śruby mocujące wyrób do konstrukcji są zależne jest od typu podłoża, dlatego nie są dołączane do wyrobu, a ich zakup należy do nabywcy lub montażysty. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 9 / 25

10 4. OGÓLNE WYTYCZNE DO MONTAŻU WYROBU Mocowania osłon/uchwytów do konstrukcji dokonuje się za pomocą kołków i śrub (nie są dołączane do wyrobu). W przypadku nadproża żelbetonowego lub z cegły pełnej do montażu stosuje się kołki rozporowe o wymiarach dostosowanych do nośności elementu, na którym ma być zamontowany. W przypadku ścian z materiałów otworowych do montażu stosuje się odpowiednie systemy montażowe przewidziane do tego rodzaju materiałów. Oś wzdłużna szyny głównej wyrobu winna być wypoziomowana gdyż w przeciwnym razie następować będzie wadliwe zwijanie wyrobu. Wyrób należy chronić przed zabrudzeniem (np. zaprawą murarską, pianą montażową, silikonem) gdyż mogą spowodować jego uszkodzenie. Używanie do montażu substancji chemicznych zawierających składniki bitumiczne lub inne wchodzące w reakcję z elementami wyrobu jest niedopuszczalne. Niewłaściwy montaż może przyczynić się do powstania niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika NARZĘDZIA MONTAŻOWE Wykaz narzędzi montażowych: Wiertła do metalu i betonu. Wiertarka udarowa. Drabina/rusztowanie. Wkrętak. Młotek. Miara. Ołówek/pisak. Poziomica. Klucze trzpieniowe (nimbusowe). Obcinacz MONTAŻ Instrukcja montażu, obsługi i bezpiecznego użytkowania po zalogowaniu dostępna jest na stronie internetowej Podczas nieprawidłowego transportu produktu (w pionie) może nastąpić przesunięcie mechanizmów zwijających w szynie głównej. Dlatego należy sprawdzić położenie mechanizmów wewnętrznych przed przystąpieniem do montażu MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM SYSTEM WOLNOWISZĄCY 1. Odmierzyć i zaznaczyć miejsca montażu uchwytów ścienno- sufitowych. Wyznaczając miejsce montażu uchwytów należy pamiętać o wystających elementach mogących kolidować z rozwijaną żaluzją (np. klamka montaż wnękowy, wewnętrzny). Zdjęcie 1 i 2 Zdjęcie 1 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 10 / 25

11 Zdjęcie 2 2. Nawiercić otwory pod system mocowania. Zdjęcie 3. Zdjęcie 3 3. Przykręcić do ściany/sufitu pierwszy uchwyt, tak aby była możliwa późniejsza regulacja uchwytu. Zdjęcie 4 4. Przykręcić do ściany/sufitu drugi uchwyt. Zdjęcie 5 Zdjęcie 5 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 11 / 25

12 5. Sprawdzić poziom zamontowanych uchwytów. W razie potrzeby, skorygować ich położenie. Zdjęcie 6 Zdjęcie 6 6. Zamocować w uchwytach szynę z pakietem (zdjęcie 7), następnie zamknąć uchwyty. Zdjęcie 8 Zdjęcie 7 7. Zamknąć uchwyt. Zdjęcie MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM PROWADNICE LINKOWE W wersji z prowadnicami linkowymi montaż opisany w rozdziale w punktach od 1 do Założyć na linkę sprężynkę napinającą, a następnie przeprowadzić przez otwory w szynie głównej oraz przez otwory w lamelach. Zdjęcie 1 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 12 / 25

13 1. Zdjęcie 8 Zdjęcie 2 1. Za pomocą poziomicy wyznaczyć miejsce montażu uchwytów kątowych prowadnicy linkowej. Zamontować uchwyty kątowe prowadnicy linkowej. Zdjęcie 4 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 13 / 25

14 4. Sprawdzić poziom uchwytów kątowych prowadnicy. Zdjęcie 5 5. Przeprowadzić linki przez tulejki mocujące. Zdjęcie 6 6. Przykręcić tulejkę do kątowników Zdjęcie 7 7. Naciągnąć, a następnie zablokować w tulejkach prowadnice linkowe. Sprawdzić pion prowadnic. W razie stwierdzenia odchyłu od pionu, wykonać regulacje odpowiednio ustawiając tulejkę w uchwycie kątowym. Odciąć nadmiar linki. Zdjęcie 8 1. Sprawdzić pewność zamocowania uchwytów ich rozsunięcie może stwarzać zagrożenie dla ludzi. Po zamontowaniu żaluzji do uchwytów sprawdzić poprawne działanie systemu (prawidłowe rozwijanie i zwijanie pakietu, otwieranie i zamykanie lameli). Nie ciągnąć za linki prowadnic, ponieważ może to doprowadzić do ich zerwania lub do uszkodzenia mocowania uchwytów górnych Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 14 / 25

15 MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM NAPĘD RĘCZNY Postępować tak samo jak w przypadku montażu żaluzji z napędem elektrycznym. Po wypoziomowaniu szyny głównej żaluzji zamontować zaczep do mocowania sznura. Należy przymocować do ściany poprzez trwałe dokręcenie załączony uchwyt sznurka SLIM - na wysokości minimum 150 cm nad podłogą. Zdjęcie 1 W wyrobie z napędem sznurowym zaczep do mocowania sznura (zapewniający umiejscowienie sznura poza zasięgiem dzieci) należy zamontować na odpowiedniej wysokości, czyli co najmniej 1, 5m od poziomu podłoża. Długość sznurów sterujących żaluzją należy wyregulować do wysokości zamontowania zaczepów sznura, tak aby długość sznurów była jak najmniejsza NAPĘD ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Po zamocowaniu wyrobu należy przystąpić do podłączenia napędu i układu sterowania do wcześniej przygotowanych instalacji: elektrycznej zasilającej i sterującej. Podłączenie do instalacji elektrycznej zasilającej należy wykonać na podstawie opracowanego wcześniej indywidualnego schematu elektrycznego z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwporażeniowej. Podłączenie musi wykonać elektryk posiadający uprawnienia elektryczne. Podłączenie elektryczne i ustawienie silników należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów silników. Instrukcje dołączone są do wyrobu jak również dostępne są na stronach internetowych producentów silników oraz na stronie internetowej: PRODUKTY AUTOMATYKA Warunki środowiskowe o zwiększonym zagrożeniu: do środowisk o zwiększonym zagrożeniu zalicza się łazienki i natryski, kuchnie, garaże, piwnice, sauny, pomieszczenia dla zwierząt domowych, bloki operacyjne szpitali, hydrofornie, wymiennikownie ciepła, przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi, kempingi, tereny otwarte itp. W pomieszczeniach i przestrzeniach, w których występują warunki o zwiększonym zagrożeniu należy zastosować samoczynne urządzenia wyłączające zasilanie uszkodzonego wyrobu np. wyłączniki różnicowoprądowe. Zaleca się stosować w łazienkach, kuchniach, garażach i piwnicach. Obowiązkowo należy stosować przy basenach pływackich i natryskowych, saunach, na placach budów, przy zasilaniu urządzeń na wolnym powietrzu, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, w kempingach i pojazdach wypoczynkowych oraz w pomieszczeniach zagrożonych pożarem URUCHOMIENIE I REGUL ACJA Położenia krańcowe (ruch kurtyny góra-dół) zabezpieczone są wyłącznikami krańcowymi, które należy wyregulować w trakcie montażu. Regulacje wyłączników krańcowych należy wykonać zgodnie z instrukcja instalacji silnika. Przed uruchomieniem wyrobu należy wykonać pomiary elektryczne. Nie wolno uruchamiać silnika bez sprawdzenia prawidłowego mocowania systemu. Przy uruchamianiu wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę na: poprawne rozwijanie i zwijanie osłony, poprawne zadziałanie wyłączników krańcowych. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 15 / 25

16 Błędne podłączenie silnika może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu lub stworzenia zagrożenia. Silnik posiada wyłącznik termiczny, który wyłączy napęd po około 4 minutach pracy ciągłej w celu ochrony przed przegrzaniem. Po wyłączeniu przez zabezpieczenie termiczne należy odczekać odpowiedni czas zależny od typu silnika i temperatury otoczenia (około 16 minut), aby móc ponownie go uruchomić. 5. OBSŁUGA SYSTEMU I BEZPIECZEŃSTWO WYROBU 5. OGÓLNE WYMAGANIA BHP W czasie transportu, montażu i demontażu oraz przy obsłudze, pielęgnacji i konserwacji wyrobu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony środowiska naturalnego. Wyrób powinien być konserwowany i naprawiany wyłącznie przez osoby przeszkolone posiadające odpowiednie uprawnienia. Nabywca wyrobu powinien zadbać, aby osoby, którym powierzono czynności związane z jego bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją zostały zapoznane z instrukcją obsługi i przestrzegały wskazówek tej instrukcji we wszystkich jej punktach. Niedopuszczalne jest czyszczenie produktu w sposób inny niż opisany w punkcie Przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy. Wszystkie prace należy wykonywać z należytą starannością przy uwzględnieniu wymogów bezpieczeństwa. Prace konserwacyjne i naprawa produktu powinna być dokonana tylko gdy wyrób jest odłączony od zasilania energią elektryczną. Należy przestrzegać oznaczeń umieszczonych na produkcie (np. piktogramy, strzałki oznaczające kierunek ruchu). Należy zadbać aby oznaczenia nie zostały przykryte warstwą farby lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Bez konsultacji z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem nie można dokonywać modyfikacji projektu elektrycznego lub zmiany konfiguracji osprzętu. Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację. Przełącznik powinien być zamontowany na wysokości zgodnej z krajowymi przepisami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, najlepiej na wysokości mniejszej niż 130 cm. Dla wyrobów z napędem ręcznym: sznury - należy trwale zamocować do ściany dołączony element uchwytu sznurka eliminujący możliwość zadzierzgnięcia pętlą. Wysokość zamocowania zabezpieczenia musi wynosić min. 150 cm od podłogi do spodu uchwytu. Sznury należy zawsze mocować do zamontowanego uchwytu WYMOGI BEZPIECZEŃSTW A ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI I MIEJSCAMI UŻYTKOWANIA WYROBU. Szczególne wymogi bezpieczeństwa odnoszą się, do dzieci w wieku do 42 miesiąca życia. Szczególne wymagania użytkowania mają zastosowanie we wszystkich miejscach, do których małe dzieci mają dostęp lub w których mogą się znaleźć. Szczególne wymagania użytkowania mają zastosowanie również we wszystkich miejscach, w których przebywają osoby niepełnosprawne. Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu do Nabywcy należy przeprowadzenie indywidualnej oceny ryzyka jego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i osób niepełnosprawnych. Przy określaniu wymogów eksploatacyjnych wyrobu istotne jest uwzględnienie racjonalnie przewidywalnych warunków użytkowania i potencjalnych zagrożeń. OSTRZEŻENIE - Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące wyrobem. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 16 / 25

17 Często kontrolować instalację pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów. Nie używać, jeśli niezbędna jest naprawa BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI Produkt można używać tylko w przypadku braku usterek. Produkt w wersji z napędem ręcznym: sznury - wolno używać wyłącznie po zamontowaniu i przystosowaniu dołączonych elementów zabezpieczających sznury. Zalecenia i czynności: Wyrób jest bezpieczny w użytkowaniu pod warunkiem stosowania się do zaleceń zawartych w dokumentacji. Odłączyć wyrób od zasilania przed przystąpieniem do wszelkich prac, niezwiązanych z konserwacją i higieną wyrobu, wykonywanych na elewacji budynku. Wszelkie prace związane z przeglądami i naprawą wyrobu powinna przeprowadzić osoba odpowiednio przeszkolona, posiadająca wymagane uprawnienia. Należy zwracać uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia przewodów elektrycznych. W przypadku zauważenia oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów elektrycznych nie wolno używać wyrobu i niezwłocznie zgłosić usterkę dostawcy. Urządzenia zdalnego sterowania należy przechowywać z dala od dzieci. Wejście i przebywanie w obszarze pracy systemu góra-dół powinno odbywać się jedynie przy jego całkowitym otwarciu i zatrzymaniu. Podczas opuszczania kurtyny wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę czy żaden przedmiot lub osoba nie znajduje się w obszarze pracy wyrobu (w przestrzeni pomiędzy prowadnicami i belką przednią). Należy unikać kontaktu kurtyny z gorącymi przedmiotami (np. grzałki, piecyki, żelazka itp. Należy trwale zamontować i przystosować dołączone elementy zabezpieczające sznury w przypadku napędu ręcznego. Czynności zabronione Nie podciągać siłowo lameli do góry! Może to spowodować uszkodzenia systemu! Nie należy przebywać w obszarze roboczym kurtyny w trakcie pracy systemu. Zabrania się użytkowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa porażeniowego i pożarowego. Zabrania się przekraczania parametrów pracy wyrobu określonych w dokumentacji techniczno eksploatacyjnej. Zabrania się przechowywać żadnych ostrych przedmiotów lub wystających części w pobliżu systemu, które mogą zahaczyć o belkę dolną lub lamele i je porysować. Zabrania się użytkowania niesprawnego lub zdekompletowanego wyrobu (np. bez przełącznika, napinaczy itp. użytkowanie takiego wyrobu może spowodować jego zniszczenie, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika. Zabrania się wykonywania prowizorycznych napraw, Zabrania się użytkowania wyrobu i instalacji elektrycznej bez ważnych i wymaganych przeglądów i pomiarów, Zabrania się zdejmowania osłon układu napędowego i silnika elektrycznego. Nie należy dotykać ruchomych elementów podczas zwijania bądź rozwijania żaluzji. Może to być przyczyną zgniecenia, przecięcia, wciągnięcia, zaklinowania między np. belką dolną a innymi elementami konstrukcyjnymi systemu. W obrębie pracy żaluzji nie powinny znajdować się przeszkody mogące zakłócać jej pracę lub spowodować jej uszkodzenie. W przypadku najazdu żaluzji na przeszkodę, należy w pierwszej kolejności nieco zwinąć kurtynę, a następnie usunąć przeszkodę. Nie należy przebywać w strefie ruchu żaluzji podczas jej pracy. Zabrania się użytkowania wyrobu z napędem ręcznym: sznury - bez zainstalowanych oraz przystosowanych elementów zabezpieczających sznury. Produkty sterowane automatycznie mogą uruchomić się samoczynnie. niebezpiecznej sytuacji. Należy upewnić się, że nie dojdzie do żadnej SELT Sp. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Obsługa systemu znajdującego się poza zasięgiem wzroku może spowodować ciężkie obrażenia, jak również uszkodzenie systemu Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 17 / 25

18 OSTRZEŻENIE! Nie należy używać wyrobu w przypadku silnych podmuchów wiatru, w trakcie opadów śniegu, marznącego deszczu ponieważ wyrób może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz może narażać na niebezpieczeństwo osoby znajdujące się w pobliżu (dotyczy wyrobów montowanych na zewnątrz budynku). URUCHAMIANIE W WARUNKACH MROZU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE WYROBU W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu wyrobu, należy niezwłocznie powiadomić Dostawcę wyrobu. Użytkowanie uszkodzonego wyrobu oraz samodzielne próby napraw stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mogą być przyczyną utraty gwarancji KONTROLA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBU Nabywca powinien: a) w przypadku gdy bezpieczne użytkowanie wyrobu jest uzależnione od warunków, w jakich jest on montowany, poddać wyrób: wstępnej kontroli (po jego zainstalowaniu, a przed przekazaniem go po raz pierwszy do eksploatacji), kontroli po zainstalowaniu w innym miejscu. b) zapewnić, aby wyrób narażony na działanie warunków powodujących pogorszenie jego stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddany był: okresowej kontroli, a także badaniom, specjalnej kontroli w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z wyrobem a będącego wynikiem: prac modyfikacyjnych, zjawisk przyrodniczych, wydłużonego czasu postoju, niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy. Wymienione wyżej kontrole mogą dokonywać wyspecjalizowane grupy montażowe posiadające odpowiednie kwalifikacje. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 18 / 25

19 6. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA WYROBU 6. UŻYTKOWANIE WYROBU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM Wyrób należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym przez producenta. Jeżeli wyrób jest eksploatowany i modyfikowany w sposób inny niż opisano w niniejszej wówczas użytkowany jest niewłaściwie. Dokonywanie samowolnych zmian wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji wyrobu jest niedopuszczalne. Do prawidłowego użytkowania wyrobu zalicza się: Normalne użytkowanie lub użytkowanie dające się przewidzieć, które nie obejmuje np. ryzyka podjętego przez użytkownika umyślnie lub świadomie. Stosowanie dopuszczalnych wartości parametrów pracy. Przestrzeganie zaleceń dotyczących eksploatacji. Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji produktu. Stosowanie się do wymagań określonych w punkcie Kontrola bezpiecznego użytkowania wyrobu. Dane zawarte w punkcie Specyfikacja techniczna. Dla wyrobów z napędem ręcznym: sznury - użytkowanie wyłącznie z prawidłowo zamontowanymi urządzeniami zabezpieczającymi sznury. W przypadku niewłaściwego użytkowania: Wyrób może narażać na niebezpieczeństwo osoby obsługujące. Wyrób będzie narażony na uszkodzenia. Może to wpływać negatywnie na jego funkcjonalność. Nie używać wyrobu podczas prac konserwatorskich (np. mycie okien) INSTRUKCJA DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH FACHOWCAMI Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację. Osoby nie będące fachowcami są to osoby, którym Nabywca powierzył czynności związane z bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją wyrobu. Dokładna znajomość dokumentacji gwarantuje bezusterkową pracę wyrobu. Wykaz czynności, które mogą wykonywać osoby nie będące fachowcami: bieżąca obsługa: - wykonywanie czynności, które nie mają wpływu na zmianę parametrów pracy wyrobu, - włączanie i wyłączanie przez naciskanie przycisków sterujących konserwacja wyrobu opisana jest w dalszej części dokumentacji Kontrola sprawności systemu zabezpieczającego sznury dla wyrobów z napędem ręcznym 6. PRZEGLĄDY TECHNICZNE, KONSERWACJE I NAPR AWY Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów wyrobów przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przeglądy polegają na sprawdzeniu działania wyrobu, regulacji mechanizmów oraz wymianie elementów zużywających się w trakcie jej eksploatacji. Konserwację bieżącą systemu przeprowadza użytkownik we własnym zakresie. Konserwacji wyrobu należy dokonywać co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przeglądy wykonywane są odpłatnie. Podstawowe czynności wykonywane podczas przeglądu: Sprawdzenie: mocowania wyrobu do elementów konstrukcyjnych, stanu technicznego ruchomych elementów wyrobu, stanu przewodów elektrycznych wyrobu i kontrola ich podłączenia do instalacji elektrycznej, naciągu prowadnic linkowych oraz ich ewentualna korekta, połączeń śrubowych i nitowych, stanu technicznego kurtyny, prowadnic i uszczelek, mocowania mechanizmu napędowego wyrobu (silnik, przekładnia korbowa), skuteczności działania wyłącznika różnicowoprądowego. Ewentualna regulacja i poprawa mocowania wymienionych podzespołów. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 19 / 25

20 Wyroby produkowane przez firmę SELT Sp. nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Użytkowanie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia użytkownikowi systemu długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Bieżące prace konserwatorskie należy przeprowadzać na maksymalnie rozwiniętym systemie. Podstawowe czynności obejmujące konserwację wyrobu: Sprawdzenie prawidłowości rozwijania i zwijania zasłony. Sprawdzenie prawidłowości działania wyłączników krańcowych. Czyszczenie widocznych, dostępnych elementów wyrobu. Sprawdzenie stanu technicznego wyrobu co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowany personel. Czyszczenie elementów metalowych / aluminium: Częstotliwość czyszczenia zależy od lokalnych warunków klimatycznych, bliskości ruchliwych arterii komunikacyjnych, prowadzonych w okolicy prac budowlanych oraz od stopnia zanieczyszczenia środowiska. Zaleca się oczyszczać lekkie zabrudzenia powierzchni metalowych / aluminiowych za pomocą wody z dodatkiem delikatnych środków myjących. Czyszczenie co najmniej 1 raz w roku: ręcznie w celu uniknięcia uszkodzeń wyrobu. Czynności zabronione podczas konserwacji wyrobu: Zabrania się stosowania myjki ciśnieniowej, jak również środków czyszczących oraz rozpuszczalników. Zabrania się używania środków czyszczących z dodatkiem chloru, amoniaku, nafty, acetonu i wybielaczy w celu oczyszczenia systemu jak również w jego pobliżu, gdyż spowoduje to ryzyko wystąpienia korozji. Zabrania się używania ostrych narzędzi (np. drucianych szczotek), środków czyszczących powodujących zarysowania (np. proszków do szorowania, past). Nie należy mocno przytrzymywać ani ciągnąć systemu, jak i jego poszczególnych elementów. Nie odkształcać lameli. Nie należy wymieniać zniszczonych elementów na zamienniki! Części zamienne powinny być oryginalne! Nie można doprowadzić do przedostania się wody do szyny górnej systemu. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 20 / 25

21 7. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie W przypadku braku dostępu do strony SELT Sp. warunki gwarancji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy SELT WYŁĄCZENIA Z GWARANC JI: Gwarancja nie obejmuje: Uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku transportu innego niż transport SELT Sp. Uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy, chyba że czynności te były wykonane przez Dostawcę lub na ryzyko Dostawcy. Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną lub zaleceniami Dostawcy. Uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzeń powstałych w wyniku przeróbki sprzętu, chyba że przeróbka była wykonana przez Dostawcę, na jego zlecenie lub za jego pisemną zgodą. Wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania urządzenia mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie. Ocenę przyczyn uszkodzeń pozostawia się racjonalnemu uznaniu Dostawcy. Naprawa lub wymiana urządzenia z powodu uszkodzeń, o którym mowa w tym punkcie może być dokonana przez Dostawcę odpłatnie. Usterek wynikających z normalnego zużycia części produktu, takich jak: uszczelki, środki smarujące itp. Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu i smarowaniu. Uszkodzeń elektrycznych powstałych z winy użytkownika. Uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego montażu produktu, wykonanego przez firmę inną niż Dostawca. Uszkodzeń powstałych wskutek samowolnej naprawy lub regulacji. Uszkodzeń powstałych podczas użytkowania systemu w niewłaściwych warunkach pogodowych. Eksploatowanie systemu mimo uszkodzeń podzespołów. Nierównomierne skręcania piór mogące wystąpić w przypadku modułowych żaluzji fasadowych napędzanych jednym silnikiem ( nie współliniowa praca żaluzji w ramach danego modułu). Nierównomierny obrót lameli pomiędzy poszczególnymi modułami zamontowanymi na jednej fasadzie, dla modułów żaluzji napędzanych oddzielnymi silnikami i wspólnym sterowaniem (różnica kąta pomiędzy modułami może wynosić do około 30 i powodować widoczny efekt nierównomiernej pozycji lameli poszczególnych modułów). Efektu strzałki, który może pojawić się przy wąskich i wysokich żaluzjach (2 mechanizmy), występujący w sytuacji gdy podczas zwijania żaluzji sznurek od drabinki dostaje się pomiędzy lamele i powoduje nierówne zwiększenie grubości pakietu po lewej i prawej stronie. Wygięcie belki dolnej, mogące wystąpić przy bardzo szerokich żaluzjach, Przy żaluzjach o znacznej wysokości, może wystąpić niepełne domykanie się dolnych lameli, niemające wpływu na prawidłową pracę systemu Na skutek tolerancji produkcyjnych producenta oraz właściwości fizycznych stosowanych elementów tekstylnych dopuszczalne jest niesymetryczne zachowanie się elementów współpracujących w ramach Danej żaluzji lub modułu (np. belka dolna). Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 21 / 25

22 8. REKLAMACJA / USTERKI TECHNICZNE 8. REKLAMACJE Tryb składania reklamacji: reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu wyrobu, warunkiem przyjęcia reklamacji jest podanie nr umowy, zlecenia lub faktury oraz pisemne zgłoszenie reklamacji. Powinno ono zawierać dokładny opis wady, nazwę firmy, która dokonała montażu wyrobu oraz datę stwierdzenia wady. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis wady, nazwę firmy, która dokonała montażu wyrobu oraz datę stwierdzenia wady. Towar bez podanego numeru faktury, numeru zlecenia lub numeru umowy będzie rozpatrywany jako towar pogwarancyjny USTERKI TECHNICZNE W przypadku wystąpienia wad systemu należy: zwinąć żaluzję i wyłączyć z użytku, niezwłocznie zgłosić usterkę wyrobu do SELT Sp. w Opolu. zgłoszenia można przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej reklamacje@selt. com lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego. Zgłoszenia usterki technicznej / reklamacji należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie reklamacyjne, które znajduje się na stronie lub bezpośrednio do opiekuna klienta. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 22 / 25

23 9. DEMONTAŻ / UTYLIZACJA / LIKWIDACJA WYROBU Niewłaściwy demontaż systemu może spowodować ciężkie obrażenia ciała oraz doprowadzić do uszkodzenia systemu. Demontaż systemu należy zlecić odpowiednio wyspecjalizowanej ekipie monterskiej bądź osobie posiadającej odpowiednie przeszkolenie BHP oraz wiedzę w zakresie odzysku. a) Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Po zakończeniu żywotności wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie poszczególnych materiałów i elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. z 2014 r. poz Ważne informacje na temat utylizacji: Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego pojemnika na odpady komunalne. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19 UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U poz. 1688) 2 Katalog odpadów Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 1923) b) Utylizacja zużytych baterii Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach Użytkownik końcowy jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych, które nie stanowią już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie lub do miejsca odbioru. Zakazuje się umieszczania zużytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zużyte baterie i akumulatory Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91 / 157 / EWG Ustawa z dnia z 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach (Dz. U nr 79 poz. 666) Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 23 / 25

24 10. OZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE ZNAKIEM CE WYROBU ZGODNOŚĆ WYROBU Z NORMĄ CE Żaluzje produkowane przez firmę SELT Sp. spełniają wymagania zasadnicze normy wprowadzonej przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN Dla wyrobów z napędem silnikowym posiadają deklarację zgodności oraz oznaczenie wyrobu znakiem CE. Aby zachować ten stan i aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację systemu, należy przestrzegać instrukcji montażu i instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania INFORMACJE TOWARZYSZĄCE OZNAKOWANIU CE a) Oznakowanie na wyrobie: Wersja z silnikiem SELT Sp. Opole, ul. Wschodnia 23A POLAND /42/WE Wersja ze sznurami Na opakowaniu wyrobu umieszczona jest naklejka ostrzegawcza wraz z piktogramem o treści zgodnej z normą EN13120 (patrz pkt 11 niniejszej instrukcji). Na opakowaniu elementów zabezpieczających dołączanych do wyrobu i przeznaczonych do montażu łańcuszka naniesione są ostrzeżenia o treści: Dzieci mogą udusić się gdy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i przystosowane. Przeczytaj uważnie instrukcję i odpowiednio zainstaluj. b) Dokumentach towarzyszących: Wersja z silnikiem SELT Sp. Wschodnia 23A POLAND 13 Żaluzja listewkowa wewnętrzna C50 SLIM (wersja linkowa, wolnowisząca) 230V / 50 Hz Moc 90 do 115 W 10 / DZ / 2017 Wersja ze sznurami W niniejszej instrukcji w pkt 11 zawarto ostrzeżenia normowe oraz rysunkowe określenie prawidłowego montażu zabezpieczeń napinających łańcuszek. Ponadto do wyrobu dołączana jest w postaci oddzielnej karty Informacja dla montażu elementów zabezpieczających. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 24 / 25

25 INSTRUKCJA MONTAŻU 11. INFORMACJE DLA MONTAŻU ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH Dzieci mogą udusić się gdy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i przystosowane. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZADZIERZGNIĘCIEM W WYROBACH SELT SP. Z O. O. Uchwyt sznurka SLIM Uchwyt zabezpieczający łańcuszka Końcówka sznurka Końce sznurków sterujących dla zapobieżenia splątaniu zostały zakończone elementami tworzywowymi (końcówki sznurka) zapobiegającymi splątaniu oraz utworzeniu pętli. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 25 / 25

TOKARKI MANUALNE I CNC

Tokarki uniwersalne SN402, SN502 - by ARAD - RO - DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Tokarki SNA-450, -500, -560 by ARAD Romania (76r) 

Tokarki uniwersalne SNA-630, 710, 800, 1000 by SARO-Romania

Tokarki SNB 360 i SNB 400, by ARAD-RO, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, DTR

Tokarki uniwersalne SPA 630, 710, 800, 1000 by SARO-Romania

Tokarki uniwersalne SPA-6, SPA-7, SPA-8, SPA-10 by SARO-Romania

Tokarka uniwersalna C10, M, B by MACHSTROI-TROJAN-BG, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, DTR

Tokarki uniwersalne C11M, B by MACHSTROI-TROIAN-BG, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, DTR

Tokarka uniwersalna C11MT, by MACHSTROI-TROJAN-BG, Dokumentacja Technizno-Ruchowa, DTR

Tokarka uniwersalna Model C13MB by MACHSTROI-TROJAN-BG - Bułgaria

Tokarki uniwersalne CU400, CU502 by ZMM SLIVEN-BG, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, DTR

Tokarki uniwersalne CU505, CU585, CU635, CU805 by ZMM SLIVEN-BG, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, DTR

Tokarki uniwersalne SV-18RA, R, RD TOS - CZ

Tokarka uniwersalna S28 - TOS- CZ

Tokarki uniwersalne S32, SU32 - TOS - CZ

Tokarka uniwersalna SUI-32 - TOS - CZ

Tokarki uniwersalne SUI 40-50 - TOS - CZ

Tokarki uniwersalne SUS 63-80, SSS 63-80 - TOS - CZ

Tokarki pociągowe SUR-260, SUR-300, SUR-350, SUR-400 - TOS SKODA - CZ

Tokarki uniwersalne SU50, SU50A - TOS CZ - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki TOS SN32 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki uniwersalne SN40B, SN45B, SN50B TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka kłowa SN 55B, 63B, 71B TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki narzędziowe SM-16A, B TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka stołowa uniwersalna MN80A TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki stołowe MN80A, Mn90, Md90 i Rm10 TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka stołowa ISO-5 TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka SN32 - TRENS - SK

Tokarka SN50C -TRENS - SK

Tokarka SN63 - TRENS - SK wersja PL

Tokarka SN71C - TRENS - SK

Tokarka SN510SA - TRENS - SK

Tokarka SN710S - TRENS - SK

Tokarki uniwersalne TUM-25A, TUM25B - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna TUM-35D1 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna TUG-40 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna TUE-35 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna TUE40 - AFM - PL

Tokarka uniwersalna TUE-40, made ZSM-D w B-stoku - PL

Tokarka uniwersalna TUJ48 ZM Tarnów - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna TUD40/50 ZM Tarnów - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Tokarka uniwersalna TUJ-50 ZM Tarnów - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Tokarka szybkobieżna TUB-32 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka produkcyjna TPC-40 WAFUM Wrocław - tokarka szybkobieżna z preselekcją mechaniczną- Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki uniwersalna PORĘBA TPC80, TPC90, TPK80 i TPK90 - FOC PORĘBA - PL

Tokarka uniwersalna TR 55 - FOC PORĘBA - PL

Tokarki produkcyjne TR-55, -70, -90, -100 - FOC PORĘBA z katalogiem cz. zamiennych

Tokarka uniwersalna TR 70B i TR 70C - FOC PORĘBA - PL

Tokarki uniwersalne TR-90B, 100B, 135B, TRa-100C - FOC PORĘBA - PL

Tokarki TR-100B1, TR-135B1, TR-100C1 - FOC POĘBA - PL

Tokarki TR 70 Bis, -90 Bis, -100 Bis, 125 Bis - FOC PORĘBA - PL

Tokarki TR-115B2, TR-135B2 - FOC PORĘBA - PL

Tokarka uniwersalna TUR 40, TUR-50 - PONAR WAFUM - PL

Tokarki uniwersalne TUR40S, TUR50S - FAT Wrocław - PL

Tokarka uniwersalna TUR 50, TUR 63 - FAT WRocław - PL

Tokarki uniwersalne TUR 560, TUR 630M FAT Wrocław - PL

Tokarki produkcyjne TP-225 - ZM URSUS Lublin - PL

Tokarka uniwersalna TSS-150 - J. STRZELCZYK / JOTES - PL

Tokarka uniwersalna TUS-230 - J. biz/dokumentacje/tokarki/tokarka-uniwersalna-1a62/">

Tokarka uniwersalna 1A62 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalnej STANKO 1A660 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Tokarka uniwersalna 1D63A - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Tokarka uniwersalna I63 (163) STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki uniwersalne IM63 i 1M63G - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna 1617 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna 1616 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka pociągowa DL3 i DL2 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki pociągowa DLZ170 i DLZ205 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) i ok. 30 sztuk rysunków wykonawczych

Tokarka 1612B - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka pociągowa DLZ500II - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka DHU225 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna HUICHON-5 /Hiczon-5/ Korea - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna SCHAUBLIN 102 i 102VM - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna E3N - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki uniwersalne E2N, E2N-H, E2N-M, E2NHM - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna E400 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka uniwersalna EMU-200R, EMU-200RFP i EMU-250 produkcji węgierskiej - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarko-kopiarka DSK-63 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) - maszynopis

Tokarka karuzelowa KNA 110 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki karuzelowe STANKO 1512 i 1516 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) + katalog części zamiennych

Tokarka karuzelowa typ SE2/F (dawniej SE1300) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka karuzelowa SEDIN 1531, M, B, 6, 1N531, P, R, 1M531, 5331, 1553 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka stołowa TSA16 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka stołowa TSB-20 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka stołowa model E1N - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka rewolwerowa 1341 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarki rewolwerowe 1E365B i 1E365BP - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wielonożowy półautomat tokarski 116-2 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Automat tokarski AWA-7 i AWA-10 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Automaty tokarskie ATC 45, 63 HCP - Poznań - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) -cz. elektr.

Automat tokarski bezkrzywkowy ATD-45 i ATD-63 (H. Cegielski Poznań) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Instrukcja do projektowania krzywek w automatach HCP dla modeli ATA20, ATA27

Tokarka CNC DMG CTX 310 EcoLine - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Tokarka CNC DMG Gildemeister CTX 510 EcoLine - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Magazyno-podajnik pręta LNS Move S2 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka CNC HAAS Seria SL, ST - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Schematy elektryczne i kinematyczny tokarki karuzelowej STANKO 1531B

Schematy elektryczne i kinematyczne tokarki karuzelowej STANKO 1M531

Tokarki uniwersalne C8C, CU 325 ZMM - SLIVEN - Bułgaria - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Tokarka karuzelowa SKQ 12NC TOS HULIN - Cz. mechaniczna w j. czeskim. biz/dokumentacje/tokarki/tokarka-cnc-model-tae-32n-afm-andrychow-pl/">

Tokarka CNC TAE-32N - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Tokarka wielonożowa TWC-8 AFM Andrychów - Kompletna dokumentacja techniczno-ruchowa

Tokarka uniwersalna S1-250 prod. KRL-D

FREZARKI, CENTRA OBRÓBCZE CNC

Frezarka narzędziowa MAHO MH800P CNC - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka FNK-25 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki narzędziowe STANKO modele 676P, 678M i 679 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka narzędziowa FUS-22 (RUMUNIA) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki narzędziowe FUS-25, FUS-32 - INFRATIREA ORADEA (DTR) w j. rosyjskim, niemieckim

Frezarka narzędziowa FUS-200 - INFRATIREA ORADEA - RO

Frezarki narzędziowe TOS modele FN20, FN22, FN25A, FN32 - TOS

Frezarka narzędziowa TOS FN-40 - TOS

Frezarka narzędziowa ALG-100,

Frezarki narzędziowe ALG-200, B made by Yugoslavia

Frezarka narzędziowa 67K25 PF NC - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka FNC-25A1, AC1, A2, A3, A10, A20, A30 - AVIA PRUSZKÓW

Frezarki narzędziowe FND 25, 32, J, M, TE - AVIA FOP Pruszków - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki uniwersalne FWA32, FWA41, FYA32M, FYA41M (modele bez belki napędzanej), prod. MECHANICY Pruszków - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki uniwersalne 2FWA, 3FWA, 4FWA, 2FW, 3FW, 4FW - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka pionowa 3FY i 4FY - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Frezarki poziome 2FXA, 3FXA, 4FXA, 2FX, 3FX, 4FX - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka uniwersalna FWB25 CBKO PRUSZKÓW - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Frezarki uniwersalne FWC25, FWC26, FXC25, FXC26 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) JAFO Jarocin

Frezarki uniwersalne FWD-25 JAFO Jarocin - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka FYD25 - JAFO - Jarocin

Frezarki uniwersalne, poziome, pionowe modele FC-25, FC-26, FYC-25 i FYC-26 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki pionowe FYC25, FYC-26 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka FYD25, FYD32 - JAFO - Jarocin

Frezarki FXJ40, FYJ40 oraz szafy sterującej w wersji TNF/C - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Frezarki pionowe Serii ONE BRJ / BR2J2 - Bridgeport (UK)

Frezarka pionowa 6H10 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki pionowe F1-250, F2-250, F3-250 produkcji KRL-D (koreańska) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka pozioma FP 800 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka uniwersalna FU-2 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka 6M12K - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka 6M13P - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka model 7417 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki poziome 6H80G, 6H80, 6H81G, 6H81, 6H11 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki konsolowe 6P80G, 6P80, 6P10 z osprzętem elektrycznym - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki konsolowe 6M82, 6M82G, 6M82Gb - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki poziome wspornikowe (konsolowe) 6N81G, 6H81G, 6N83G, 6H83G - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki konsolowe 6P12, 6P13, 6P12b, 6P13b - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka uniwersalna 6R11 STANKO b. ZSRR- Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki wspornikowe STANKO 6P82, 6P682G, 6P83, 6P83G, 6P83Sz - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki wspornikowe 6T12-1, 6T13-1 STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki konsolowe 6M12P STANKO b. ZSRR - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka obwiedniowa 5B312 STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarko-strugarka obwiedniowa 5236P STANKO b. ZSRR

Półautomatyczna frezarko-kopiarka 6441A STANKO- Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki FUW200/I, FUW250/IV, FUW315/III - WMW HECKERT

Frezarki konsolowe F 315, F 400 ze ster. PS2000 - WMW HECKERT - Obejmuje modele FSS, FU, FW

Frezarka HECKERT F315V/VI/2, F400V/VI/2 (obejmuje modele FSS, FU, FW, wraz z belką o napędzie własnym- AuPG) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki WMW HECKERT F315 /VIII, F400 /VIII (obejmuje modele FSS, FU, FW) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki konsolowe FU 315-S7, FU 400-S7 (ApUG) - UNITECH - sterowanie FLEXIVA

Frezarki 1AE-pozioma, 1AU-uniwersalna, 1AV-pionowa WMW HECKERT- Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)

Frezarki FU 250x1000, FW250x1000 WMW Heckert

Frezarki konsolowe WMW HECKERT F315-E, F400-E (obejmuje modele FW, FU i FSS) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka konsolowa FSS 250x1000/V (F250), WMW HECKERT

Frezarka FU, FW 300 UNION WMW (PL+RU)

Frezarki TOS FA2H, FA2V, FA2U - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki TOS FA3H, FA3V, FA3U - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki TOS FA4H, FA4V, FA4U - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Frezarka TOS FA5 V - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka pozioma model TOS FHJ-9 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki TOS serii FG (H, V, U) 32

Frezarka TOS FGSH 50, FGSV 50, 50/63 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki poziome FXA-31 i FXA-41 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka uniwersalna FU, H, V-320 prod. KAZANLIK - Bułgaria

Frezarka uniwersalna FU-251, Katalog części zamiennych produkcji BRL - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarki FU-320 U, V, H - ZMM KAZANLIK - BG - DTR - Doklumentacja Techniczno-Ruchowa

Frezarka FU-321 - ZMM KAZANLIK - BG

Frezarki uniwersalne FU-, FV-, FO-32x132A, 152A (UMC-Rumunia)

Schematy elektryczne frezarki bramowej STANKO 6610

Frezarki kopiującej FK 08-b z elektrycznym sterowaniem czułka - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarko-grawerka model G3 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Frezarka dolnowrzecionowa FDm (do drewna) prod. GOMAD - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Kopiarko - frezarka STANKO model 6461 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Centra obróbcze pionowe CNC DMG serii DMC xx35V EcoLine - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Centrum Obróbcze BRIDGEPORT VMC - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR)

Centrum obróbcze pionowe HAAS seria VF - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

CNC NBH 95 HUELLER HILLE 2004r. - Dokumentacja elektryczna i schematy elektryczne centrum obróbcze 

SZLIFIERKI

Szlifierki do płaszczyzn JOTES SPC20a - Łódź - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierki do płaszczyzn SPD30 JOTES-Łódź - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka do płaszczyzn SPD30b JOTES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka do płaszczyzn SPG 30, -40 x 80 PONAR GŁOWNO z Demagnetyzerem stołu DA-500G - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka do płaszczyzn z pionową osią wrzeciona (bileter) SAC 30 JOTES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka do płaszczyzn 1 SAB JOTES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierki do płaszczyzn BPH20, BPH20A, BPH20N, BRH20A, BPH20N, TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierki BPH-300, TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka do płaszczyzn 3G71 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierki do płaszczyzn 3Ł722A, B, ŁSz-156, -230, STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka uniwersalna do wałków SWA 10a JOTES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka uniwersalna - do wałków i otworów SWA 25 JOTES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka uniwersalna SWB 25 JOTES

Szlifierka do wałków 1-SMH - J. Strzelczyk

Szlifierka uniwersalna do wałków i otworów SJW-1000 JOTES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka uniwersalna BHU 25 TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka do wałków SzCzU 321 (z rosyjskiego ЩY 321) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka do otworów SOJ 10 JOTES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka do otworów SOA 100 JOTES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka do otworów PARAGON RIG-150 - Taiwan - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka do otworów 3K225A, 3K227A, 3K228A, 3K229A - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka koordynacyjna do otworów DECKEL Model LKD (B, S) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka KUF 250/750 i KUF250/500 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierki bezkłowe 3E183B i 3E184B - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka uniwersalna do wałków i otworów 312M STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierki uniwersalne do profili śrubowych, kół zębatych 5K821B, 5K822B, 5K81B, 5K82B - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka do kół zębatych metodą MAAG-a model 5A851, STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka narzędziowa NUB-16 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka narzędziowa TOS BNNK32A - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka narzędziowa TOS BN102 i BN102C - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka narzędziowa uniwersalna TOS N1 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka narzędziowa NUA-25 i NUA-25HA - KOWARY - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka ostrzałki automatycznej TOS BP2A - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Ostrzałka uniwersalna typ 3A64 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Ostrzałka uniwersalna 3B642 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka ostrzarki do noży tokarskich SAR - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Automatyczna szlifierka ostrzarki do pił tarczowych segmentowych NPB-140 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka ostrzarki DURD Malbork - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Warsztatowa dwutarczowa ostrzarko-docierarka NNA63 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Szlifierka ostrzałki dwutarczowej czeskiej BL25 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierki ostrzałki dwutarczowe stacjonarne OND-350B, D - DTR

Szlifierka do ostrzenia wierteł, frezów, rozwiertaków 3E653, 3E659 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Szlifierka płaszczyzn SIMPLEX 7 BLOHM - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

WIERTARKI

Wiertarki promieniowe WR50/1, 6 WR50/2 HCP Cegielski PL - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka promieniowa WRA 40/1, 25 HCP Cegielski PL - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka promieniowa WRS-25/08 HCP Cegielski Poznań - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka promieniowa 2N55/1, 8 (w ros. 2H55) STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka promieniowa 2A554A STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka promieniowa montażowa STANKO 2K52 b. ZSRR - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarki kadłubowe WKA-40 PONAR WAFUM Chocianów - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka kadłubowa WED-32 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka kolumnowa WEK-30 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Wiertarka kadłubowa WKA-25 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka kadłubowa WEA-25 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka kadłubowa WII-25 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Dokumentacja techniczno-ruchowa Wiertarka kolumnowa WE-20, 25

Wiertarka słupowa WE-20 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) i 38 rys. wykonawczych

Wiertarki stołowe TOS VS20, VS32, V6, V10, VN10, V16, VS16, VN16 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarki kadłubowe DDR BK-50 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka 2A150 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarki stołowe WS-15 i WS-16 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka kadłubowa 2H118 - STANKO - DTR

Wiertarki kadłubowe serii 2H125, 2H135, 2H150 STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarki BT30GL i BS30GL - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarki BS40 i BS40G - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka stołowa ze stołem krzyżowym TOS RF31 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarki kolumnowe INFRATIREA ORADEA 3GCO, 3GCoF, 4, 5, 6GCoF, 4GCoR2, 4GCM, 6GCo, 6GM - Romania

Wiertarko-Gwinciarka MFIV-16 i MFIV-16A by INFRATIREA ORADEA - RO

WIERTARKO - FREZARKI (WYTACZARKI)

Wiertarko-frezarka stołowa CWCa-80 prod. DEFUM - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko-frezarka stołowa WFA-80 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko-frezarka stołowa H-63A prod. TOS - CZ - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko-frezarka WH-80 TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko-frezarki stołowe WH-80, WH-80P TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko-frezarka W-100A TOS - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko - frezarka (wytaczarka pozioma) 2Л-614, 2Л-615 (Л=Ł) prod. STANKO RU

Wiertarko-frezarki poziome stołowe 2A620B, 2A622B, P - STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko-frezarka 2A620-I, 2A620F1-I, 2A622-I, 2A622F1-I, 2A622P(Ł)-1 STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko-frezarka 2A622F20-2 STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarko-frezarki 2620, 2620B, 2622B, 2622P STANKO (b. ZSRR) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wytaczarka współrzędnościowa - koordynatka, modele 2431C, F10, RE - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wytaczarka współrzędnościowa 2D430 (ozn. ros. D jak polskie A - 2A430) STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wytaczarka współrzędnościowa - koordynatka, model 2D450 (ros. D jak polskie A) STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wiertarka współrzędnościowa - koordynatka, Model BKoZ 900x1400, WMW - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Podręcznik eksploatacji, Zespoły napędów elektr. pr. stałego serii EK3M

Wiertarko-Frezarka BFT 100/III VEB UNION GERA

Wiertarko-Frezarka BFT 80, 90/III (3)-1 VEB UNION GERA - schematy elektryczne

Wiertarka - frezarka FP-48SP PROMA ze stołem krzyżowym

PRASY MIMOŚRODOWE, ŚRUBOWE, TRANSFEROWE, SPECJALNE

Prasy mimośrodowe PMS-16S i PMS-10S WYKROMET Częstochowa - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasa mimośrodowa PMS 40 PLASOMAT - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasy mimośrodowe 63 ton PMS 63C-P i PMP 63C-P, PLASOMAT Warszawa - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prasa mimośrodowa PMS 100E PLASOMAT Warszawa - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasa mimośrodowa PMS 160B prod. ZAMECH Elbląg - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prasy automatycznej z dolnym napędem PAD-40 PLASOMAT W-wa Włochy - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasy mimośrodowe STANKO KD2324 i KD2124 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasa KG 2132, 2132-OI (ozn. KГ-2132) - b. biz/dokumentacje/prasy-mimosrodowe-srubowe-transferowe-specjalne/prasy-srubowe-stanko-f1730-a-100ton-f1732a-160ton-f1734a-250-ton/">

Prasy śrubowe STANKO F1730 (100 ton) i F1732A (160 ton) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasy mimośrodowe LEN, LEPR, LENR, LENP, LESP, - 25, - 40, - 63 Ton (cały typoszereg) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasa mimośrodowa LEXN 100 C, P, R, V TOS SMERAL

Prasy mimośrodowe LE-160, LE-250C SMERAL - Kosice SK - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasa RASTER Model HR60/500 SL- 4S - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasa dokładnego wykrawania model GKP-F-100/160 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasa transferowa BMV model T2 40 ton - Italy - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Praska montażowo-warsztawowa CDC2-7 (czeska) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

PRASY HYDRAULICZNE WYSIĘGOWE, RAMOWE, SPECJALNE

Prasy hydrauliczne wysięgowe PYE10, -25, -40, -63, -100, -160, -250, -N, S/1, SS (dla całego typoszeregu pras PYE) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prasa hydrauliczna PYTE 3, 15 tony WMW

Prasy hydrauliczne wysięgowe PYE 10 i PYE 25 (1956-1964) WMW

Prasy hydrauliczne wysięgowe PYE 10S i PYE 25S WMW

Prasy hydrauliczne PYE10 - PYE100 HYDRAUMA WMW

Prasa hydrauliczna PKXA-80 WMW

Prasy hydrauliczne wysięgowe STANKO 10Ton, 40Ton, 63Ton, 100Ton i 160Ton - modele P6320, P6324b, P6326, P6328, P6330 i P3232A - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasy hydrauliczne modele PHM-63a, b- Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prasy hydrauliczne PHM-63b, c PONAR Żywiec - PL

Prasy hydrauliczne PHM-63t, PHM-100t TFO Tarnobrzeg - PL

Prasy hydrauliczne PHM-63h, PHM-100h PONAR Żywiec - PL

Prasy hydrauliczne PHM-160c, PHM-250c PONAR Żywiec - PL

Prasa hydrauliczna PHM-250a PONAR Żywiec - PL

Prasy automatyczne wieloczynnościowe PAWN-40Sb, -40Gb, -40Nb, -GNb prod. FPA HYDOMAT - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

PRASY KRAWĘDZIOWE HYDRAULICZNE

Prasa krawędziowa CTO-400A TOS PIESOK - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prasa krawędziowa CTO-250A TOS PIESOK - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prasy krawędziowe CTO-80 i CTO-160 TOS PIESOK - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prasa krawędziowa HAP 2035 z NC ENC-310, DURMA - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prasa krawędziowa PPH-160 ZAMECH - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Schematy elektryczne prasy krawędziowej CNC AP 1101 (110Ton) WEINBRENNER

Prasy krawędziowe CNC 2-D, 25-12 - PROMECAN (FR)

Prasy krawędziowe CNC serii RT50-RT900 (50-900 Ton) - BEYELER (CH)

NOŻYCE GILOTYNOWE, WYCINARKI, PRZECINARKI I PIŁY

Nożyce gilotynowe NG-3B oraz NG-3C prod. ZM Tarnów - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Nożyce gilotynowe NG-5B prod. Warszawska Fabryka Obrabiarek WFO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Nożyce gilotynowe NG8A ZAMECH ELBLĄG - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Nożyce gilotynowe NG-13A - ZAMECH

Nożyce gilotynowe hydrauliczne NGH 10, dokumentacja techniczno-ruchowa, DTR

Nożyce gilotynowe NTA-10A i NTE-6, 3E TOS ZLM - język DE

Nożyce gilotynowe NTC1250/2, 5; NTC2000/2, 5; NTC2000/4; NTC2500/4 produkcji TOS PIESOK ZLM - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Nożyce gilotynowe CNTA 3, 0; 6, 3; 10A, CNTA 16A - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Nożyce gilotynowe ScTP 10x2500 VEB ERFURT - DTR

Nożyce gilotynowe ScTP 25x3150 - VEB ERFURT - DTR

Nożyco-wycinarka młoteczkowa NW4, 5 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Przecinarka ramowa PG-2 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Piła ramowa BKA30 i BKB30 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Piły ramowe bułgarskiej firmy SILTRA Modele OH253, OH254 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Piła ramowa bułgarska XH25M - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Piła ramowa TOS Model 872M - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Przecinarka tarczowa (na piły zębate) ręczna-stołowa model BIMAX TA50 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Przecinarki tarczowe BTB-50, BTC-50 BEFARED Bielsko Biała - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Nożyce uniwersalne NU13A - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Przecinarka taśmowa BOMAR STG250 GANC GA500 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Praso-nożyce uniwersalne NG 5254-RU - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Nożyce uniwersalne TOS NPM-10 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

ZWIJARKI, ZAGINARKI, PROSTOWARKI BLACH

Zwijarka blach 3-walcowa PV-7H, KUMLA, Szwecja - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Zwijarki blach serii UBBD18 x 2000, 9x4000, 12 x 3150, 16 x 2500, 20x1600

Zwijarki 3-walcowe XZCT 2000x32, 3000x25, 3000x15 TOS PIESOK - DE + tłumaczenie DTR na j. polski

Zwijarki blach serii IB 2213, -16, -19, -20, -22, STANKO (b. ZSRR) - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Zwijarki blach serii IB 5200 - 5225, STANKO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prostowarka blach UBR 16 x 2500 WMW

Zwijarka blachy WL-2, 5 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Zaginarka prod ZTS Kosice Model XONM 2000/2A-4 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Zaginarka krawędziowa KM-4 prod. ZM "OZAMECH" - Opole - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

ZGRZEWARKI, SPAWARKI I PIECE

Piec oporowy komorowy POK-70, POK-71, POK-72, POK-73, POK-74, POK-75 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Zgrzewarka punktowa ZPf-16 ASPA - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Zgrzewarka punktowa ZPe-25 ASPA Wrocław + układ sterowania ANA-111, -112 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Zgrzewarka punktowa ZPe40 ASPA

Zgrzewarka garbowa ZGa-160c ASPA Wrocław - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Półautomat spawalniczy DEP-401 OZAS z podajnikiem ZP2 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Półautomat spawalniczy w osłonie CO2 TYROS-630 i TYROS-631 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) + DTR zespołu podającego ZP-2

Półautomat spawalniczy MAGOMIG-400 OZAS z zespołem podającym ZP-7 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Półautomat spawalniczy czeski ZSE - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Półautomat spawalniczy OrigoMIG 430W-ESAB z podajnikiem ORIGO Feed - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Półautomat spawalniczy econoMIG 280 PRO - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Półautomaty spawalnicze serii Magtronik 400W, 500W - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Półautomat spawalniczy PP-315 - Czechy - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Źródło prądu spawania DPS-401A, C, E, P, S do półautomatów spawalniczych - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Prostowniki spawalnicze SPB-400, SPB-400C - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prostownik spawalniczy ST-250 BESTER Bielawa - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Zespół podający drut spawalniczy ZP-2 OZAS do półautomatów spawalniczych TYROS-400, TYROS 630, DEP-400, DEP-630, etc. - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Transformatory spawalnicze ETd-250, ETC-500-M - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Piec wgłębnego wyżarzania - wyżarzak PW-3/750st. Ciężar wsadu 4, 5 tony, wym. kom. grzejnej: 2000x1500x800mm, Moc 120kW - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Prostownik spawalniczy SPF-405 - DTR

RÓŻNE MASZYNY

Walcarki gwintów DDR UPW 12. 5. 1 oraz UPW 25. 1 - WMW - DDR

Przeciągarki hydrauliczne poziome STANKO 7523, 7533, 7524, 7534, 7545 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Gwinciarki MFIV-16 i MFIVA-16 ("INFRATIREA") Oradea - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Strugarka poprzeczna PAC 20 (200) / M7a - Min. Oświaty - PL

Strugarka poprzeczna GH-400, -560, -710 STRIGON - Węgry - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Strugarki poprzeczne 7307D, 7310D - STANKO - USSR

Dłutownice hydrauliczne pionowe 7D430 i 7D450 - STANKO - USSR

Dłutownice hydrauliczne pionowe 7403 i 7405 - STANKO - USSR

Głowica do dłutowania FCj-1 do frezarek narzędziowych JAFO z wrzecionem ISO40 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Stół obrotowy podziałowy uniwersalny STANKO 7400. 4035 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Przyrządy podziałowe MAZ D1, D2, D2A, DU125 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Urządzenie do docierania ściernić pod kątem 370n2 - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Wyważarka dynamiczna WMW b. DDR AM-1000 z dzielonym łożem - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Elektrodrążarka 4K722AFI - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Wózek widłowy GPS-2005S - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Agregat sprężarkowy WAN-CE, WAN-CFm, WAN-ES - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Agregat sprężarkowy 3JW60 - WAFOS - PL

Urządzenie do piaskowania ciśnieniowego APR-600 ze zbiornikiem ciśnieniowym - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) i obliczenia

Kabina malarska KMP 1, 4 PROMAl - Wieruszów - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Dozownik ślimakowy 1DG-54 i katalog części zamiennych do automatu pakującego XAG-32 SPOMASZ - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)

Suszarka elektryczna konwekcyjno-komorowa SEM-2 ZUGIL - Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

Dłutownica pionowa 7A420 STANKO Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR

Demagnetyzator automatyczny DA-500G

Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Bosch Wtw8758lsn

Bezpośredni link do pobrania Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Bosch Wtw8758lsn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Bosch Wtw8758lsn