Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Ddp1270f

Instalowanie dodatków do systemu GE DDP1270F jest stosunkowo proste dzięki narzędziu Setup. Aby to zrobić, należy najpierw pobrać oprogramowanie dodatku z witryny GE lub ze strony producenta. Następnie należy uruchomić narzędzie Setup, wybrać opcję „Instaluj” i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Narzędzie Setup automatycznie zainstaluje wszystkie potrzebne pliki, a także skonfiguruje system, aby korzystał z dodatku. Po zakończeniu instalacji, użytkownik może rozpocząć korzystanie z dodatku i korzystać z jego funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Ddp1270f

Świadczenie pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 11 zakończyło się 15 czerwca 2022 r.

Przeglądarka Internet Explorer 11 nie będzie już dostępna po 14 lutego 2023 r. Jeśli którakolwiek odwiedzana witryna wymaga programu Internet Explorer 11, możesz ją ponownie załadować w trybie programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Zalecamy przejście na przeglądarkę Microsoft Edge , aby cieszyć się szybszym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym środowiskiem przeglądania.

Rozpoczynanie pracy w przeglądarce Microsoft Edge

Dodatki to aplikacje używane przez program Internet Explorer do interakcji z zawartością internetową, taką jak klipy wideo i gry. Paski narzędzi i rozszerzenia także są typami dodatków. Niektóre typowe dodatki to programy Adobe Flash, Quicktime i Silverlight.

Program Internet Explorer niweluje konieczność korzystania z dodatków i umożliwia odtwarzanie filmów w formatach HTML5 i wielu filmów w formacie Adobe Flash bez konieczności instalowania osobnego dodatku.

Instalowanie i używanie dodatków jest obecnie możliwe tylko w programie Internet Explorer na pulpicie. Jeśli próbujesz wyświetlić stronę, która wymaga dodatków, wyświetl ją na pulpicie: szybko przesuń w górę od dołu ekranu (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), aby wyświetlić polecenia aplikacji, wybierz przycisk Narzędzia stron , a następnie wybierz pozycję Wyświetl na pulpicie .

Uwaga: W systemie Windows RT dodatki nie są obsługiwane ani przez program Internet Explorer, ani przez program Internet Explorer na pulpicie.

Instalowanie i używanie dodatków

Jeśli brakuje dodatku, który jest potrzebny do wyświetlenia strony, program Internet Explorer poinformuje o tym i wyświetli monit o zainstalowanie go. Część dodatków jest preinstalowana przez inne aplikacje lub producenta komputera.

Aby wyświetlić zainstalowane dodatki

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.

 2. W obszarze Pokaż wybierz pozycję Wszystkie dodatki.

Aby włączyć dodatki

Wybierz dodatek, wybierz pozycję Włącz, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Wyłączanie i usuwanie dodatków

Dodatki czasami powodują spowolnienie działania lub awarie przeglądarek. Mogą też stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub zgodności. Jeśli chcesz przyspieszyć działanie przeglądarki lub podejrzewasz, że określone dodatki powodują występowanie problemów w programie Internet Explorer, możesz je wyłączyć. Można także usunąć dodatki, które nie są już potrzebne na komputerze. Możesz usunąć dodatki, jeśli podejrzewasz, że są one przyczyną problemów z wydajnością, zgodnością lub bezpieczeństwem.

Aby wyłączyć dodatki

W obszarze Pokaż wybierz pozycję Wszystkie dodatki, a następnie wybierz dodatek, który chcesz wyłączyć.

Wybierz pozycję Wyłącz, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Aby usunąć dodatki z komputera

Uwaga: Nie każdy dodatek można usunąć. Niektóre dodatki są niezbędne, aby program Internet Explorer i komputer działały prawidłowo.

W obszarze Pokaż wybierz pozycję Wszystkie dodatki, a następnie wybierz dodatek, który chcesz usunąć.

Jeśli dany dodatek można usunąć, będzie widać opcję Usuń. Wybierz pozycję Usuń, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Ryzyko związane z instalowaniem dodatków

Dodatki poszerzają możliwości korzystania z przeglądarki, udostępniając atrakcyjne zasoby sieci Web, ale zainstalowanie niektórych dodatków może wiązać się z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa, prywatności lub wydajności. Upewnij się, że instalowane dodatki pochodzą z zaufanego źródła.

Rozszerzony tryb chroniony i dodatki

Rozszerzony tryb chroniony pomaga w ochronie komputera i danych osobistych przed złośliwym oprogramowaniem i innymi atakami. Kiedy ten tryb jest włączony, dodatki, takie jak paski narzędzi, rozszerzenia i obiekty Pomocnik przeglądarki, można uruchomić tylko, jeśli są zgodne z rozszerzonym trybem chronionym. Jeśli dodatek nie jest zgodny, zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. Jeśli chcesz uruchomić niezgodny dodatek, możesz wyłączyć rozszerzony tryb chroniony w przeglądarce klasycznej.

Uwaga: Rozszerzony tryb chroniony pomaga w ochronie komputera przed złośliwym oprogramowaniem i innymi atakami. Wyłączając rozszerzony tryb chroniony, trzeba mieć świadomość, że zwiększa to poziom zagrożenia komputera.

Aby włączyć lub wyłączyć rozszerzony tryb chroniony

Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

Na karcie Zaawansowane w obszarze Zabezpieczenia zaznacz (lub wyczyść) pole wyboru Włącz rozszerzony tryb chroniony, a następnie wybierz pozycję OK. Aby to ustawienie zostało uwzględnione, musisz ponownie uruchomić komputer.

Ty i użytkownicy możecie instalować dodatki, aby korzystać z rozszerzonych funkcji obsługi plików w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Formularzach Google. Istnieją na przykład dodatki do systemów zatwierdzania dokumentów, podpisów cyfrowych i zaawansowanej edycji obrazów w prezentacjach. Możesz instalować dodatki u użytkowników lub zezwolić im na samodzielne instalowanie dodatków. Po zainstalowaniu dodatku jest on dostępny dla wszystkich plików tego samego typu.

Znajdowanie i instalowanie dodatków

Użytkownicy mogą instalować dodatki z Google Workspace Marketplace. Możesz też zainstalować dodatki u użytkowników lub umieścić pewne dodatki na białej liście, aby mieć kontrolę nad tym, co użytkownicy mogą instalować. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji „Instalowanie dodatków z Google Workspace Marketplace w organizacji” (poniżej).

Uwaga: dodatki do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy Google są przenoszone do Google Workspace Marketplace. Jeśli chcesz przenieść dodatki do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy, musisz współpracować z twórcami tych aplikacji. Dopóki nie zostaną one przeniesione, nie należy odinstalowywać żadnych dodatków, ponieważ nie będzie można ich znaleźć w Google Workspace Marketplace i zainstalować ponownie.

Instalowanie dodatków z Google Workspace Marketplace w organizacji

 • Jako administrator możesz zainstalować potrzebne dodatki z Google Workspace Marketplace.
 • W konsoli administracyjnej Google możesz dodać do białej listy wszystkie dodatki, które mają zainstalować użytkownicy. Dowiedz się więcej o kontroli nad instalowaniem przez użytkowników aplikacji z Google Workspace Marketplace.

Zezwalanie użytkownikom na instalowanie i używanie dodatków spoza organizacji

 1. Kliknij Funkcje i aplikacje.
 2. Kliknij Dodatki.
 3. Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na instalowanie dodatków do Dokumentów Google ze sklepu z dodatkami.
 4. Kliknij Zapisz.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Pracujemy nad ciągłym poszerzaniem listy kompatybilnych dodatków do Firefoksa dla Androida. Aktualną listę wszystkich wspieranych dodatków znajdziesz tutaj.

Spis treści

 • 1 Jak znaleźć i zainstalować dodatki?
 • 2 Jak zaktualizować, zmienić opcje lub usunąć dodatki?
  • 2. 1 Aktualizacja dodatków
  • 2. 2 Tymczasowe wyłączenie lub całkowite usunięcie dodatku
  • 2. 3 Używanie dodatków w trybie prywatnym
 • 3 Rozszerzone wsparcie dodatków w Firefoksie dla Androida Nightly
 • 4 Czy więcej rozszerzeń będzie wspieranych w przyszłości?
 • 5 Jak zmienić motyw w Firefoksie dla Androida?

Rozszerzenia do Firefoksa można znaleźć i zainstalować ze strony addons. org lub za pomocą menedżera dodatków w przeglądarce.

Poniżej znajduje się instrukcja instalacji dodatków z poziomu menedżera dodatków:

 1. Stuknij przycisk menu.

 2. Stuknij opcję.
 3. Stuknij dodatek, aby zobaczyć jego opis. Aby go zainstalować, naciśnij przycisk +.
 4. Pojawi się lista uprawnień, których wymaga to rozszerzenie.
  Stuknij Dodaj aby zainstalować rozszerzenie.
 5. Po zainstalowaniu rozszerzenia Firefox da ci możliwość używania go w trybie prywatnym. Możesz zaznaczyć teraz opcję Zezwalaj w trybie prywatnym lub włączyć ją później (patrz poniżej).
 6. Stuknij OK aby zakończyć.

Aktualizacja dodatków

Kiedy aktualizujesz Firefoksa dla Androida, dodatki, jeśli są dostępne ich aktualizacje, również automatycznie zaktualizują się do kompatybilnych wersji.

Tymczasowe wyłączenie lub całkowite usunięcie dodatku

Możesz wyłączyć lub usunąć rozszerzenia z poziomu menedżera dodatków Firefoksa dla systemu Android:

 • Stuknij element.
 • W sekcji Włączony znajduje się lista z aktualnie aktywnymi dodatkami.
 • Stuknij dodatek, którym chcesz zarządzać.
  Aby wyłączyć: Przesuń suwak Włączony w lewo.
  Aby odinstalować: Stuknij przycisk Usuń.

  Tutaj również możesz wyświetlać i edytować, oraz danego dodatku.

  Używanie dodatków w trybie prywatnym

  Dodatki domyślnie nie działają w trybie prywatnym. Aby zmienić to ustawienie:

 • Stuknij menu.
 • Wybierz dodatek, który ma działać w trybie prywatnym.
 • Stuknij przełącznik opcji Zezwalaj w trybie prywatnym, aby go włączyć.

  Jeśli używasz Firefoksa dla Androida Nightly, możesz zainstalować niemal dowolne rozszerzenie ze strony addons. org (AMO).

  Ta zmiana została stworzona dla twórców rozszerzeń i zaawansowanych użytkowników, którzy są zainteresowani testowaniem kompatybilności, więc nie jest łatwo dostępna. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rozszerzone wsparcie dodatków w Firefoksie dla Androida.

  Chcielibyśmy umożliwić obsługę większej liczby rozszerzeń w nowym Firefoksie dla Androida i obecnie analizujemy, jak możemy to zrobić bez wprowadzania problemów z kompatybilnością i bezpieczeństwem z poprzedniej wersji naszej przeglądarki mobilnej. Będziemy dostarczać aktualne informacje, jak tylko uzyskamy więcej szczegółów.

  Z powodu uproszczonego interfejsu nowej przeglądarki Firefox, jest dostępna jedynie niewielka liczba preinstalowanych motywów. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z artykułem Zmiana wyglądu Firefoksa dla Androida za pomocą motywów.

 • Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Ddp1270f

  Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Ddp1270f

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Ddp1270f