Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Haier Hrd 200

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Haier HRD 200 jest procesem, który pomaga zapewnić, że urządzenie jest w pełni wykorzystujące wszystkie funkcje, które są dostępne. Aktualizacja pozwala usunąć luki bezpieczeństwa, poprawić wydajność urządzenia i zapewnić zgodność z najnowszymi urządzeniami. Aby ją zainstalować, najpierw należy pobrać najnowszy pakiet oprogramowania ze strony producenta, a następnie wgrać go do urządzenia. Po wgraniu pakietu, urządzenie będzie gotowe do działania z nowym oprogramowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Haier Hrd 200

Spis treści > Zmiana ustawień i inne funkcje > Uaktualnianie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego


7 Zmiana ustawień i inne funkcje

Uaktualnianie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego

Uaktualnij oprogramowanie załączone na płycie CD (patrz Instalacja oprogramowania: tylko dla komputerów z systemem operacyjnym WINDOWS). Oprogramowanie sprzętowe to oprogramowanie działające w ramce. Najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego jest dostępna na stronie www. com/go/digitalframedownloads.

Ręczne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego.

Pobierz oprogramowanie sprzętowe do komputera, a następnie uaktualnij swoją ramkę:

 1. Za pomocą komputera wejdź na stronę

 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać do komputera oprogramowanie sprzętowe ramki.

  Skopiuj plik IMG do folderu najwyższego stopnia (katalogu głównego) na karcie pamięci lub do pamięci USB, a następnie włóż ją do ramki. Kopiowanie plików, patrz Kopiowanie w obrębie ramki.

  Dotknij opcji (Strona główna), a następnie (Ustawienia).

  Podświetl opcję Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.

  WAŻNE:Nie należy wyłączać ramki, wyjmować karty pamięci ani odłączać urządzenia USB podczas aktualizacji!

  Po zakończeniu uaktualniania ramka automatycznie wyłączy się i ponownie się uruchomi. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij przycisk na ramce, tak by najpierw znalazł się w pozycji Off (Wył. ), a następnie w pozycji On (Wł. ).
Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego przez Internet

Jeśli ramka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, można automatycznie uaktualniać oprogramowanie sprzętowe przez Internet, gdy tylko dostępna będzie nowa jego wersja.

W celu jak najlepszego wykorzystania ramki, uaktualniaj oprogramowanie sprzętowe zawsze, gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego.

Aby uzyskać więcej informacji o ramce, poznaj oprogramowanie EASYSHARE Digital Display zainstalowane w komputerze lub w mediach internetowych na ekranie głównym ramki (patrz Wyświetlanie ekranu głównego).

Aktualizuj od razu

  Zainstaluj teraz — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć uaktualnianie.

  Po zakończeniu uaktualniania ramka automatycznie wyłączy się i ponownie się uruchomi. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij wyłącznik na ramce, tak by najpierw znalazł się w pozycji OFF (Wył. ), a następnie w pozycji ON (Wł. Nie wyłączaj ramki w trakcie aktualizacji!

Aktualizuj później

Przypomnij mi później — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Komunikat o aktualizacji znika, pojawia się jednak ponownie po następnym uruchomieniu ramki. Nie, dziękuję — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Komunikat o aktualizacji znika. Jeśli zmienisz zdanie i zdecydujesz się na aktualizację do podanej wersji, patrz Ręczne uaktualnianie oprogramowania. Gdy kolejna wersja oprogramowania sprzętowego stanie się dostępna, wyświetli się kolejny komunikat.

PoprzedniNastępny

Opis

Podczas uaktualniania oprogramowania sprzętowego jest aktualizowany lub zastępowany kod systemu operacyjnego urządzenia w drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych HP. Jest to szeroko rozumiana operacja „zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego” (RFU, remote firmware update). Konfiguracja opcji zdalnego uaktualniania oprogramowania sprzętowego określa, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dozwolona.

Najlepsze praktyki dotyczące konfiguracji opcji RFU

Za zdalną aktualizację oprogramowania sprzętowego odpowiada zwykle administrator organizacji. Ze względów bezpieczeństwa RFU to opcja, którą należy włączać tylko w przypadku ładowania nowego oprogramowania sprzętowego. W pozostałym czasie opcja RFU powinna być wyłączona.

Aktualizacja ustawienia opcji RFU

Istnieje wiele metod konfiguracji opcji RFU. Opcję można skonfigurować dla wielu urządzeń równocześnie, korzystając z narzędzia do zarządzania flotą HP Web Jetadmin (WJA). Urządzenia można również skonfigurować pojedynczo na stronie internetowej, jednak niektóre starsze drukarki HP wymagają programu HP Web Jetadmin. Niektóre tanie drukarki umożliwiają konfigurację tego ustawienia z menu panelu sterowania.

Metoda z użyciem programu HP Web Jetadmin

Aby wyłączyć opcję RFU z programu Web Jetadmin

 1. Wybierz opcję Device(s) (Urządzenia).

 2. Wybierz kartę Config (Konfiguracja).

  Rozwiń sekcję Security (Zabezpieczenia) i wybierz opcję Printer Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki).

  Zaznacz pole wyboru i wybierz przycisk radiowy Disable (Wyłącz).

  Wybierz opcję Apply (Zastosuj) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym.

Rys. : Wyłączanie opcji RFU z programu Web Jetadmin

Metoda z wbudowanym serwerem internetowym (EWS)

Aby wyłączyć opcję RFU z wbudowanego serwera internetowego (EWS)

Wyświetl sekcję EWS configuration (Konfiguracja wbudowanego serwera internetowego), wprowadzając adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

Rys. : Wprowadzanie adresu IP urządzenia

Wybierz kartę Settings (Ustawienia).

Wybierz menu Security (Zabezpieczenia).

Kliknij przycisk Configure Security Settings (Konfiguruj ustawienia zabezpieczeń). : Opcje menu zabezpieczeń

Usuń zaznaczenie pola wyboru Remote Firmware Upgrade (Zdalne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego).

Wybierz opcję Apply (Zastosuj). : Wyłączanie opcji RFU z wbudowanego serwera internetowego (EWS)

Metody z panelem sterowania

Istnieje kilka konfiguracji panelu sterowania, które umożliwiają określanie ustawień opcji zdalnego uaktualniania oprogramowania sprzętowego (RFU).

Urządzenia z kolorowym ekranem dotykowym, dwuwierszowym wyświetlaczem LCD lub graficznym wyświetlaczem LCD

Wybierz menu Setup (Konfiguracja).

Wybierz opcję Service (Usługa).

Wybierz opcję RFU (Zdalne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego).

ON (Włącz) – zezwala na pobieranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego na drukarkę

OFF (Wyłącz) – nie zezwala na aktualizacje oprogramowania sprzętowego (można zmienić na ustawienie ON za pomocą narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego)

OFF AND LOCKED (Wyłącz i zablokuj) – nie zezwala na aktualizacje oprogramowania sprzętowego (ustawienie można zmienić na ON tylko z panelu sterowania urządzenia)

Urządzenia bez wyświetlacza

HP LaserJet P2035:

Naciśnij przycisk Cancel (Anuluj) i przytrzymaj go 10 sekund, aby przejść do tryby włączania/wyłączanie opcji RFU.

(Migną kontrolki LED drukarki: Ready (Gotowość), Attention (Uwaga) i Go (Idź)).

(Pozostałe 3 kontrolki LED będą wskazywać bieżący stan funkcji RFU).

Naciśnij przycisk Go (Idź), aby przejść przez 4 możliwe stany funkcji RFU. Naciśnięci przycisku Go (Idź) spowoduje przejście drukarki do kolejnego stanu. Stan bieżący jest sygnalizowany następującymi kontrolkami LED:

  Jeśli świeci się kontrolka LED braku papieru, opcja RFU jest włączona.

  Jeśli świeci się kontrolka LED niskiego poziomu tonera, opcja RFU jest wyłączona.

  Jeśli świeci się kontrolka LED zacięcia papieru, opcja RFU jest zablokowana.

  Jeśli nie świeci się żadna z kontrolek LED powyżej, drukarka jest w trybie anulowania.

  Wyjście z trybu włączania/wyłączania opcji RFU spowoduje przywrócenie wcześniej zapisanej konfiguracji drukarki.

Naciśnij przycisk Cancel (Anuluj) jeden raz, aby zapisać bieżące ustawienie opcji RFU.

HP LaserJet Pro CP1025nw:

Przytrzymaj przyciski Go (Idź) i Yellow (Żółty) przez 10 sekund.

(Zaczną migać kontroli gotowości i ostrzeżenia).

Zwolnij przyciski Go (Idź) i Yellow (Żółty).

Stan bieżący jest sygnalizowany następującymi kontrolkami LED:

Jeśli świeci się purpurowa kontrolka LED, opcja RFU jest włączona.

Jeśli świeci się błękitna kontrolka LED, opcja RFU jest wyłączona.

Jeśli świeci się czarna kontrolka LED, opcja RFU jest zablokowana.

Naciśnij przycisk odpowiedniego tonera, aby uzyskać żądane ustawienie.

Naciśnij ponownie przycisk Go/Cancel (Idź/Anuluj), aby zapisać zmiany.

HP LaserJet P1500n:

([Najpierw] miga kontrolka LED GO drukarki).

(Zaświeci się kontrola LED bieżącego trybu RDU - zobacz poniżej).

Jeśli świeci się kontrolka LED Ready (Gotowość), opcja RFU jest włączona.

Jeśli świeci się kontrolka LED Attention (Uwaga), opcja RFU jest wyłączona.

Jeśli świeci się kontrolka LED Toner (Toner), opcja RFU jest zablokowana. Wyjście z trybu włączania/wyłączania opcji RFU spowoduje przywrócenie wcześniej zapisanej konfiguracji drukarki.

Lista urządzeń

Następujące urządzenia obsługują opcje stanowego wyłączania RFU:

Drukarka HP LaserJet Enterprise M551 seria 500 color

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1120n

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1212

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1217nfw

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1415

HP LaserJet P1500n

Drukarka HP Color LaserJet CP1510

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1522

Drukarka HP Color LaserJet Pro CP1525

Drukarka HP LaserJet Pro M1536

Drukarka HP Color LaserJet CP2025

HP LaserJet P2035

HP LaserJet P2055

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM2320

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M2727

Drukarka HP Color LaserJet 3000

Urządzenie

Aktualizacja RFU z panelu sterowania

Aktualizacja RFU z wbudowanego serwera internetowego

Aktualizacja RFU z programu WJA

Drukarka HP LaserJet Enterprise M601 seria 600

Drukarka HP LaserJet Enterprise M602 seria 600

Drukarka HP LaserJet Enterprise M603 seria 600

Drukarka HP Color LaserJet Pro CP1025nw

HP LaserJet P3005

Drukarka HP LaserJet Enterprise P3015

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M3035

Drukarka HP Color LaserJet CP3505

Drukarka HP Color LaserJet CP3525

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM3530

Drukarka HP Color LaserJet 3800

Drukarka HP Color LaserJet CP4005

HP LaserJet P4014

HP LaserJet P4015

Drukarka HP LaserJet 4240

Drukarka HP LaserJet 4250

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M4345

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 4345

Drukarka HP LaserJet 4350

HP LaserJet P4515

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP4520

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP4525

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM4540

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise M4555

Drukarka HP Color LaserJet 4700

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 4730

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM4730

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M5035

Drukarka HP LaserJet 5200

Drukarka HP Color LaserJet CP5225

Drukarka HP Color LaserJet CP5525

Drukarka HP Color LaserJet 5550

Drukarka HP Color LaserJet CP6015

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040

Urządzenie wielofunkcyjne HP CM8060 Color z technologią Edgeline

Drukarka HP LaserJet 9040

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9040

Drukarka HP LaserJet 9050

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9050

Drukarka HP Digital Sender 9200c

Drukarka HP Digital Sender 9250c

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 9500

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 9040

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 9050

= Przyciski i kontrolki

= 2-wierszowy monochromatyczny wyświetlacz LCD

= Kolorowy wyświetlacz LCD z tradycyjnymi przyciskami

= Kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym

Użycie polecenia FTP do uaktualnienia oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem

połączenia sieciowego

UWAGA:

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego wiąże się ze zmianą zawartości trwałej

pamięci RAM (NVRAM). Mogą zostać przywrócone domyślne wartości wszystkich ustawień menu,
których wartości zostały zmienione i będzie konieczne ponowne wprowadzenie tych ustawień, które
różnią się od domyślnych.

1.

Zapisz adres IP ze strony HP Jetdirect. Strona HP Jetdirect to druga strona wydruku strony
konfiguracji.

Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego należy sprawdzić, czy

urządzenie nie znajduje się w trybie uśpienia. Należy się także upewnić, że na wyświetlaczu panelu
sterowania zostały wyczyszczone wszystkie komunikaty o błędach.

2.

Otwórz wiersz polecenia MS-DOS na komputerze.

3.

Ogniwo ftp ADRES TCP/IP>. Jeśli na przykład adres TCP/IP to 192. 168. 0. 90, wpisz ftp
192. 90.

4.

Przejdź do folderu, w którym znajduje się plik oprogramowania sprzętowego.

5.

Naciśnij klawisz

Enter

na klawiaturze.

PLWW

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 141

6.

Gdy pojawi się monit o nazwę użytkownika, naciśnij klawisz

.

7.

Gdy pojawi się monit o hasło, naciśnij klawisz

8.

W wierszu polecenia wpisz bin.

9.

. W oknie poleceń zostanie wyświetlony komunikat 200 Types set to I, Using

binary mode to transfer files (Ustawienie typów 200 na I. Używanie trybu binarnego do transmisji
plików).

10.

Wpisz put, a następnie nazwę pliku. Na przykład, jeśli nazwa pliku to LJP4015. RFU, wpisz put
LJP4015. RFU.

11.

Rozpocznie się proces pobierania i oprogramowanie sprzętowe zostanie zaktualizowane w
urządzeniu. To może zająć około pięciu minut. Poczekaj na zakończenie procesu aktualizacji, nie
przeprowadzając żadnych czynności na urządzeniu ani na komputerze.

Po przeprowadzeniu aktualizacji urządzenie automatycznie wyłączy się i włączy

ponownie.

12.

W wierszu poleceń wpisz: bye, aby zamknąć polecenie ftp.

13.

W wierszu poleceń wpisz: exit, aby powrócić do interfejsu systemu Windows.

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Haier Hrd 200

Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Haier Hrd 200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Haier Hrd 200